Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Nicolai Tangen om NHH: - Dere går i helt feil retning

Nicolai Tangen roaster Øystein Thøgersen under Lehmkulforelesningen 2021. Foto: NHH
Nicolai Tangen roaster Øystein Thøgersen under Lehmkulforelesningen 2021. Foto: NHH
Oljefondssjefen mener Handelshøyskolen må bruke mer tid på studentene. Foto: NHH
29. oktober 2021
Sist oppdatert: 24. mars 2022

Onsdag ettermiddag var Nicolai Tangen på NHH for å holde den årlige Lehmkuhl-forelesningen. 

Han er sjef for Norges Bank Investment Management (NBIM), på norsk kjent som Oljefondet. Mot slutten av foredraget stilte Tangen rektor Øystein Thøgersen til veggs. 

– Dere går i helt feil strategisk retning, sa Tangen fra scenen i aulaen. 

Han mente at dette burde være NHH-studentenes år. 

– Da vi møttes tidligere og diskuterte strategien for NHH som dere utarbeider nå, snakket du om forskning i Høyblokken og «bla, bla, bla». Din oppgave er å ivareta studentenes interesser, sa Tangen da Thøgersen dro frem deres passiar fra tidligere på dagen.

Tangen fortsatte videre med å spørre hvorfor det er han som er i kontakt med NHH-studentene på Linkedin og har meningsfulle samtaler med dem. Han lot ikke Thøgersen svare, men svarte heller strengt på sitt eget spørsmål: 

– Jo, det er fordi du ikke bryr deg. 

Denne påstanden svarte ikke rektor på mens de to var oppe på scenen. 

I etterkant oppklarer Tangen: 

– Nå ble jeg jo dratt litt utpå av rektor. Han spurte meg om studentopplevelsen, og det har jeg jo litt sterke følelser rundt. Det var en litt løssluppen kommentar fra min side. 

Videre forklarer han at de hadde en konversasjon tidligere. Det på scenen var bare en fortsettelse av en veldig hyggelig og konstruktiv dialog, ifølge Tangen. 

– Vi føler jo begge to at det er viktig å sette studentene i sentrum, poengterer han.

Ellers påpekte Tangen at lønnen til en professor ved universiteter i utlandet korrelerer med kvaliteten på undervisning. 

– Her er det ikke slik. Forskning er viktigere. 

Thøgersen svarer: – Wharton som benchmark

På spørsmål om hva tenkte om Tangens utsagn om kontakt mellom NHHs ansatte og studenter, svarer han slik: 

– Jeg oppfattet Tangens friske utsagn som et ektefølt innspill til å sette utdannelse generelt og tett kontakt mellom fagstab og studenter spesielt høyt på agendaen på NHH slik som han har erfart fra Wharton. Dette er jeg rett og slett helt enig i! Det gjenspeiles også i NHHs strategi hvor de to første av fem satsingsområder omhandler utdannelse, jamfør satsingsområdene «faglig utvikling i utdannelsesprogrammene» og «Fremragende læringsmiljø og pedagogikk». Så jeg vil antyde at Tangen slo inn en åpen dør. Dog, pushet fra Tangen skal vi bruke for å ta nye steg. Jeg liker å ha Wharton som benchmark.

Vedrørende Tangens påstand om Thøgersen ikke bryr seg, svarer han slik: 

– Skal vi ta en personlig vinkling, tror jeg Tangen og jeg er like på dette punktet. Jeg liker også å snakke med studenter og for den saks skyld alle andre om mine faglige områder så vel som NHH. Det gjør jeg hele tiden, på mange plattformer – men aller helst over en kaffe i kantinen eller i gangen på NHH eller som gjesteforeleser i diverse kurs. Jeg snakker mer enn gjerne om NHH, eller om global makroøkonomi, pengepolitikk, handlingsregel og oljefond med hvem som helst og hvor som helst! Dette deler jeg med en rekke av mine kolleger på NHH.

Fondets fremtid påvirkes av tre faktorer 

På spørsmål om hvor lenge Oljefondet kan vare, svarer Tangen kontant:

– Dette er ren matematikk. Fondets levetid avhenger av hvor mye vi putter inn, hvilken avkastning vi får og hvor mye vi tar ut. 

Under koronapandemien har politikerne tatt ut ekstra mye penger fra fondet. Tangen er rask med å påpeke at det har påvirket fondets størrelse.

– Men så har fondets avkastning vært god, og nå er energiprisene ganske høye. Det ser positivt ut for fondet til neste år, følger han opp. 

Viktigheten av mangfoldet 

Under foredraget var Tangen klar på hvor viktig mangfold på en arbeidsplass er. Han fulgte opp med å forklare hvordan de i Oljefondet ivaretar mangfoldet blant sine ansatte. Før hans tid hadde de fleste forvalterne økonomibakgrunn. 

– I dag har våre forvaltere alle slags mulige bakgrunner, blant annet som leger og statsvitere. Ellers har vi personer med filosofibakgrunn i ledelsen og ansatt en sportspsykolog. Han som styrer cybersikkerheten vår har ikke utdannelse engang. Det er hva jeg kaller mangfold, sier Tangen med utropstegn.

Som et lite tankekors trakk han frem under foredraget hvordan det er vanskeligere å få jobb i Norge i dag dersom man har et utenlandsk navn. 

Humanioras plass i finansverdenen 

Tangen trekker frem at en av forskjellene på den norske og utenlandske finanssektoren er andelen personer med humaniorabakgrunn.

– Sannsynligvis har humaniora en for liten plass i finansverdenen. Jeg har jobbet med teologer, filosofer, historikere, teologer og andre innenfor disse disiplinene. De var helt utmerkede forvaltere. 

Han fortsetter med å si at personer med denne bakgrunnen i finanssektoren er mer vanlig i utlandet. Han trekker frem i England og USA. 

– Det er viktig å få med seg de tingene der, avslutter han.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram