Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Nordmenn: Vakre og merkelige


På forrige Foreningsmøte ble flere av resultatene fra undersøkelsen foretatt av IRAN, International Resources and NHHS, presentert til studentene. I likhet med andre studenter var vi overrasket over hvor positive studentene var til internasjonalisering av NHHS. Selv AIESEC, verdens største studentdrevne organisasjon, tok distanse fra å rekruttere utenlandske studenter den gang vi kom inn i organisasjonen. På det tidspunktet virket det som en utfordring, å kreve av våre norske medlemmer, å måtte snakke og skrive engelsk. Dette til tross for at det offisielle språket i AIESEC er engelsk.
Hvilke utfordringer møter da resten av NHHS hvis hele organisasjonsspråket skal legges om til engelsk? Det er lett å bli skremt av det arbeidet som ligger foran oss, hvis vi skal internasjonalisere studentforeningen. Er kostnadene ved internasjonalisering verdt de fremtidige fordelene? Vil de fremtidige fordelene ved internasjonaliseringen veie opp for kortsiktige kostnadene ved internasjonaliseringen?

Internasjonalisering er ikke kun en utfordring for NHHS, men faktisk for hele NHH. Dette gjenspeiles først og fremst i Financial Times-rangeringen, noe som har fanget oppmerksomheten til skolens ledelse. Prorektor Sunniva Whittaker peker i rektorbloggen på to av NHHs strategiområder med hensyn til internasjonalisering: Likestilling og global mobilitet. Mens Norge generelt skårer bra på likestilling, har vi opplevd gjennom AIESEC, at norske studenter kvier seg fra å jobbe i utlandet, med mindre det er for et norsk selskap.

I forrige utgave av Bulle nevnte Kristoffer Marø, leder for ressursgruppen IRAN at en av integrasjonsbarrierene for utenlandske studenter er kultur. Det er lettere å ta opp norske studenter i NHHS, da man føler seg tryggere på hva man får. Sterke evner og lang erfaring veier ikke tyngst når studenter skal tas opp i studentforeningen. Det er langt viktigere å ha ”the right attitude” og passe inn blant gruppens medlemmer. Likevel finner vi noen internasjonale studenter i studentforeningens mer norske grupper, men disse studentene har da tilpasset seg vår kultur og våre normer, og ikke omvendt. Derfor stiller vi spørsmålet: Burde nordmenn endre sine holdninger for å få utlendinger til å føle seg mer velkomne, eller burde utlendinger lære seg å sosialisere seg etter den norske måten?

I samarbeid med International Career Center og MEBA arrangerer AIESEC NHH et seminar hvor Julien S. Bourrelle fra MONDÅ kommer til å ta opp disse problemstillingene. Her får internasjonale studenter en innføring i hvordan de skal forholde seg til den norske kulturen, og vi nordmenn får en ypperlig anledning til å se oss selv i speilet. Dette seminaret vil bli holdt tirsdag 25.mars kl. 16:15 i Aud A.

Caroline Røstadli (leder) og My-Hanh Thi Truong (PR), AIESEC NHH

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram