Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

NSO slår sprekker


19. april 2013
Sist oppdatert: 29. april 2013
Ut: Etter helgens landsmøte har student-ledelsen ved UiB enstemmig vedtatt å melde universitetet ut av Norsk Studentorganisasjon. NHH vurderer å starte nytt forbund.


Det er studentparlamentets arbeidsutvalg som har anbefalt utmelding. 29. april møtes studentparlamentet for å fatte endelig vedtak.

Knallhard kritikk
Norsk Studentorganisasjonen har denne våren kommet under sterk kritikk, blant annet på grunn av hvordan organisasjonen bruker studentenes penger. Svært høye lønninger, en sløsekultur, frynsegoder til ledelsen og manglende resultater er noe av det som er blitt kritisert.

Yngve Høiseth, leder av studentparlamentet ved UiB, er krystallklar i sin kritikk av organisasjonen.

–Vi er uenige i NSOs ressursbruk, og mener at UiB ikke får nok igjen for pengene ved å være medlem av NSO.

Tapper Bergen for penger
Hvert år betaler alle studenter 64 kroner til organisasjonen, direkte over semesteravgiften. Dette er penger som ellers ville gått til studentvelferd lokalt. For UiB utgjør dette om lag 1 million kroner i året.

Mathias Bratz Queseth, som var med på å fatte det enstemmige vedtaket, har tidligere slaktet organisasjonen.

– Mange i NSO lever i en annen virkelighet enn vanlige studenter. De har liten respekt for hvordan de bruker folks penger, uttalte studenttoppen til K7 Bulletin i januar.

– Utmelding er sannsynlig
Høiseth tror parlamentet vil gå for utmelding, men understreker at vedtektene i NSO gjør at vedtaket må bekreftes av et nyvalgt parlament.

UiB-lederen spiller nå ballen videre til NHH.

– Vi håper at NHH også vil ta en diskusjon rundt dette så snart som mulig, og tar et standpunkt til hva de mener om sitt medlemsskap i NSO.

NHH starter prosessen
Høiseth får støtte av NHHs Trygve Lehne, som deler Høiseths frustrasjon med organisasjonen. Dersom UiB melder seg ut, er NHHs politiske leder tydelig på at det vil få konsekvenser også for NHH.

– Vi har nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med alternativer til NSO. Resultatet kan bli å danne en ny organisasjon. Her er det viktig å inkludere flest mulig studenter i diskusjonen, forklarer Lehne.

Ikke ekstraordinært FM
Han lover imidlertid ikke noe ekstraordinært foreningsmøte før situasjonen er mer avklart. Det er foreningsmøtet som kan ta avgjørelsen om å melde NHH ut.

– Vi må se på konsekvensene av en utmelding og hvilke alternativer vi har. Jeg vil holde tett kontakt med UiB og UiO og følge situasjonen fortløpende.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram