I framtida vil relasjonar bli stadig viktigare, også innan næringsliv og økonomi. Mennesket er på veg inn i ei relasjonsopplysingstid.


Dette fortalde Irene Nygårdsvik under Bullesamtalen live. I ei tid der relasjonar står sentralt meiner ho noko av etablert økonomisk teori må supplerast med fokus på meir «livsberikende virksomhetsdrift».

Les meir om Nygårdsvik sine tankar og meiningar om moderne økonomisk teori, om «Raushetens og verdighetens økonomi» og «livsberikende virksomhetsdrift» i denne vekas utgåve av K7 Bulletin.