Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Nytt Kjernestyre på plass


Kjernestyret 2022: Origo. Foto: (Manon Schots/Foto NHHS)
20. januar 2022
Sist oppdatert: 24. mars 2022

Norges Handelshøyskoles Studentforening har fått et nytt Kjernestyre, og de har visjonen klar.

Kjernestyret består av åtte frivillige studenter som koordinerer all aktivitet som finner sted på vegne av studentforeningen. Dette er det øverste organet i NHHS og representerer hele studentmassen. K7 Bulletin har tatt en prat med samtlige i Kjernestyret for å få bedre innsyn i hvem disse representantene er, og hva NHH-studentene kan forvente seg av 2022.

Leder

I 2022 heter lederen av Kjernestyret Stijn van Oorschot. Fornavnet uttales ‘Stein’. Han er 23 år gammel, går fjerde kull, og kommer fra Davik - en liten vestlandsbygd. Oorschot forteller at han har vært en del av NHHS i flere år. Han sier at han ønsket stillingen som KS-leder fordi det var en unik mulighet til å lede et lag med dyktige og spennende mennesker som sammen har ansvaret for en stor organisasjon.

Lederen av Kjernestyret. Foto: (Manon Schots/Foto NHHS)

Denne muligheten får man ikke så mange andre plasser som 23-åring. Det er jeg ganske sikker på, forteller han. 

Videre er Oorschot klar på at hans rolle som leder er å få alle styremedlemmene til å gjøre en best mulig jobb i sine verv. Han tror dette kan skape ringvirkninger i organisasjonen, og føre til et enda bedre NHHS. Prosjektet med studentforeningens langsiktige strategi tror han blir meget spennende å jobbe med. 

Og ett løfte: 

Jeg lover at samtlige i Kjernstyret 2022 skal gjøre sitt beste for at NHHS gir mest mulig studentvelferd til alle våre studenter!  

Fagpolitisk ansvarlig 

Som fagpolitisk ansvarlig er man studentenes stemme inn mot administrasjonen og ledelsen på NHH. I tillegg leder “FagPol” Studentutvalget (SUN) ved NHH. Denne rollen besitter Ingrid Helen Heimark (21) ut året. Hun er fra Bergen og er tredjekull. I 2020 meldte hun seg inn i nettopp Studentutvalget, fordi hun liker å diskutere. På det tidspunktet ønsket å bruke stemmen sin mer aktivt. 

Fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret. Foto: Privat

Tiden i SUN vekket et engasjement for fagpolitikk, og inspirerte meg til å stille på stillingen som Fagpolitisk ansvarlig i KS. Da muligheten bydde seg, kunne jeg ikke si nei, selv om det virket litt skummelt. 

Heimark oppgir at hennes hovedsak er å sørge for at studentene blir hørt av administrasjonen og ledelsen. Hun ønsker også at studentene skal ha en trygg studiehverdag. 

Derfor vil jeg legge til rette for flere avbrekkstiltak. Jeg har også et mål om å få NHH til å ha større fokus på bærekraft og miljø i sin drift, oppgir hun. 

Og ett løfte: 

Jeg lover å sørge for at studentene har en god og forutsigbar studiehverdag, og at vurderingen i fagene er rettferdig. 

Eksternansvarlig

Elisabeth Fjelltun Nilsen, 22 år gammel, har tiltrådt rollen som eksternansvarlig. Hun har som oppgave å representere NHHS på Velferdstinget, i Norsk studentorganisasjon og i Nordic Forum. 

Eksternansvarlig i Kjernestyret. Foto: Privat

– Hvorfor ønsket du denne stillingen?

Jeg har storkost meg på NHH og ønsker å gi tilbake ved å bidra med å skape et godt og mangfoldig miljø for alle type studenter her på skolen.

Over lengre tid har Nilsen vært aktiv i det politiske landskapet i NHHS. Hun har vært med i både Studentpolitisk Utvalg og Velferdstinget vest (VT). Nilsen påpeker at hennes verv som leder for Studentpolitisk Utvalg er en av de viktigste årsakene til at hun valgte å stille til ekstern. 

– Der ble jeg godt kjent med stilling som ekstern og som leder av SPU. Det inspirerte meg til å stille til dette vervet.

– Hvis du kan gi et løfte til den gjengse NHH-student, hva vil det være?

Mitt løfte til studentene på NHH er at jeg skal gjøre mitt beste for å sørge for at alle studenter som ønsker å være aktive i studentforening kan bli med og vil føle seg velkomne. 

Internansvarlig

Årets internansvarlig er Marius Berntsen, 21 år gammel, fra Bærum. Oppgaven hans handler om å kommunisere internt med NHH som institusjon. Det vil si at han er studentenes kommunikasjonskanal når det angår mangler på bygget, slik som eksempelvis ventilasjonen på skolen. Han kan vanligvis finnes løpende gjennom gangene i Kjelleren.

Internansvarlig i Kjernestyret. Foto: (Manon Schots/Foto NHHS)

Han sier at han helt siden han startet på NHH, har ønsket å oppleve og ta del av alt studentforeningen har hatt å tilby. Med ekstra forkjærlighet for Kjelleren var han ikke i tvil om at jobben som intern var arbeidsoppgaven han ønsket seg. 

Han ønsker å pusse opp Kjelleren til førstekullsuken.

– Min hovedsak for hele min periode er å tilrettelegge for best mulig drift på skolens lokaler. Det finnes tusen ting å si om Kjelleren, men en ting er sikkert: om Campus i Kjelleren står ferdig pusset opp til førstekullsuken neste høst hadde jeg vært meget fornøyd.

Og et løfte til studentene:

Jeg lover å implementere bærekraftige løsninger i driften til NHHS. Videre lover jeg å alltid være tilgjengelig dersom noen skulle ønske en guidet tour på campus.

Markedsansvarlig 

I år fylles stillingen som markedsansvarlig av Henrik Hurlen (21). Han er fra Larvik “solkysten”, som han selv kaller stedet. Han går tredjekull. I 2022 har Hurlen det overordnede lederansvaret for markedsføringen av NHHS opp mot næringsliv. Tidligere har han vært markedsansvarlig i Start NHH, og er ifølge seg selv en dyktig selger etter fem år på gulvet i Telia. 

Markedsansvarlig i Kjernestyret. Foto: (Manon Schots/Foto NHHS)

Det er en enorm ære å få muligheten til å inngå avtaler i NHHS' beste henseende, der vi makser studentvelferd, påpeker Hurlen. 

Hovedsaken hans dette semesteret vil bli å videreføre og fullføre Frida (fjorårets markedsansvarlig, journ.anm.) sitt arbeid med markedskoordinering, slik at NHHS’ markedsverdi og profesjonalitet opprettholdes på dagens høye nivå. 

Samtidig skal tre hovedsamarbeidsavtaler reforhandles til høsten. Min oppgave blir å sikre at avtalene gjenspeiler NHHS’ interesser og verdier, forklarer han. 

Og ett løfte: 

Det skal bli lettere å finne frem til hvilke studentfordeler som gjelder oss, og hvordan man bruker de. 

Prosjektansvarlig

Prosjektansvarlig for 2022 er Marie Andersen (20) fra Tromsø. Prosjektansvarlig har hovedansvaret for alle offisielle arrangementer i regi av NHHS. Det inkluderer FKU, 17.mai-frokost, konserter, og flere større arrangementer.

Prosjektansvarlig i Kjernestyret. Foto: (Manon Schots/Foto NHHS)

– Hvorfor ønsket du denne stillingen?

Så langt har jeg elsket å være en del av NHHS og alt som kommer med det. Da jeg fikk muligheten til å gi noe tilbake til den flotte studentforeningen vår, var jeg ikke i tvil om at stillingen som prosjektansvarlig passet meg perfekt. 

Hun ønsker å skape ulike tilbud og arrangementer hvor hun håper å spre glede til alle. Denne driven for glede er årsaken til at hun har søkt akkurat denne stillingen. Hennes hovedprioritet dette semesteret handler om å skape et lavterskeltilbud for alle studenter.

Jeg ønsker å arrangere noe som kan være av interesse for hele studentmassen, alt fra internasjonale studenter, til de ensomme, til de som er aktive i studentidretten, eller de som i utgangspunktet ikke ønsker å være med på noe oppsummert: alle studentene!

Selv om hun ikke kommer med noen konkrete prosjektavsløringer for det kommende semesteret, kommer hun fremdeles med følgende løfte til studentmassen:

– Jeg lover at i 2022 skal studentene på NHH ha tilbudet om morsomme arrangementer, som vil kunne øke gleden av å gå på NHH og være en del av NHHS.

Økonomiansvarlig

Adrian Bertelsen er NHHS’ nye økonomiansvarlig i 2022. Han kommer fra Moss, det han kaller Østfolds Origo, og har bakgrunn fra entreprenørskap. Økonomiansvarlig sin rolle handler om å håndtere økonomiske problemstillinger som oppstår i studentforeningen. Han sitter på lommeboken, og må med hjelp fra Regnskapsgruppen finne løsninger på økonomiske spørsmål. Han ønsker å bidra med sine erfaringer fra oppstartsbedrifter.

Økonomiansvarlig i Kjernestyret. Foto: (Manon Schots/Foto NHHS)

– Som tidligere økonomiansvarlig for en oppstartsbedrift har jeg opplevd hvilken sentral rolle økonomi har i en organisasjon, og jeg ønsker å oppleve det samme i NHHS. Studentforeningen har gitt meg masse glede, og jeg ønsker å bidra til dette i 2022.

Han primære mål for han periode er å finne nye inntektskilder til NHHS. Til den gjengse NHH-student har han et klart løfte:

Jeg lover å sette bærekraft på dagsordenen. 

Informasjonsansvarlig 

I år er Amund Hannevik (22) informasjonsansvarlig. Inneværende semester skal han forbedre NHHS’ nettside. Han trekker frem kalenderen og den engelske siden. 

Informasjonsansvarlig i Kjernestyret. Foto: (Manon Schots/Foto NHHS)

Den engelske siden er langt fra like utviklet som den norske. Skal internasjonale studenter ha den samme informasjonen som norsktalende, er det viktig at begge sider er like gode. Dette skal jeg få orden på allerede vårsemesteret 2022. 

Han ønsker også at man skal kunne filtrere rekrutteringsportalen. Hvert år begynner cirka 400 studenter på NHH. 

I dag er det veldig vanskelig for nye NHHere å skaffe seg oversikt over alle gruppene som eksisterer, og det kan oppleves som overveldende. Derfor ønsker jeg å legge inn et filter på rekrutteringsportalen slik at nye studenter enkelt kan finne frem til de gruppene som de selv synes er interessante. 

Og ett løfte:

Informasjonsflyten i studentforeningen skal bli bedre.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram