Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Ønsker slutt på alkohol under opptak


10. oktober 2016
Sist oppdatert: 10. oktober 2016

NHH-student Jens Seip ønsker totalforbud mot alkohol på intervjuer til studentforeningen. Han vil ha nye retningslinjer i NHHS for opptak, og får støtte fra NHHI.

NHHS er en av landets mest aktive studentforeninger, med et bredt utvalg av underutvalg og interessegrupper. Hver høst er det opptak, med varierende kriterier for hva som avgjør om man får være med i et underutvalg eller en gruppe.

Nå vil NHH-student Jens Seip ha slutt på at enkelte deler av NHHS har alkohol som innslag i opptaksprosessen.

– Mange reagerer på alkoholpresset. Å vise seg fram på vorspiel er et lite objektivt og urettferdig kriterium. Det oppleves ubehagelig for veldig mange, og det er ekskluderende overfor dem som ikke drikker alkohol, sier Seip.

Styrer unna alkohol-opptak

Selv sier han at han bevisst har styrt unna grupper som har alkohol som innslag i opptaksprosessen, og foreslår opptakskriterier basert på for eksempel ferdigheter eller motivasjon.

– Jeg er overbevist om at gruppene klarer å finne gode løsninger for å gjennomføre opptakene sine som ikke involverer alkohol, sier Seip, som er medlem i SPU, storstyret til NHH Aid, NHHI Klatring og tidligere har vært økonomiansvarlig i Aksjonsuken.

– KKU klarer fint å gjøre sine opptak uten alkohol, og de driver med å arrangere fester, poengterer han.

På forrige foreningsmøte (FM) lanserte Seip et forslag om å endre studentforeningens retningslinjer for opptak.

– Jeg vil at nye retningslinjer skal presisere at alkohol ikke skal være del av opptaket, men er avhengig av at underutvalgene og interessegruppene støtter det. Jeg synes det er veldig ålreit at underutvalg og interessegrupper arrangerer velkomstfester, men som en del av opptaket er det kritikkverdig, sier han.

Får NHHI-støtte

Blant dem som støtter forslaget er NHHI-leder Petter Skjærvø.

– NHHI har tatt et standpunkt mot alkohol på opptak og støtter forslaget om at alkohol ikke skal være en del av selve opptaket. Lagene må gjerne feste så mye de orker ellers, men ikke som en del av opptaksprosessen, sier Skjærvø.

Han begrunner standpunktet med at det er vanskelig å argumentere med hvorfor alkohol skal være en del av opptaket.

– Velferdstinget, som er vår desidert største inntektskilde, har stilt spørsmålstegn rundt opptaksprosessen til de forskjellige idrettslagene. De lagene som ønsker å rekruttere på bakgrunn av andre kriterier enn det sportslige kan for eksempel gjennomføre intervjuer, sier han.

– Den løsningen er det mange lag som bruker i dag, og den fungerer utmerket, sier Skjærvø.

KS vil vurdere forslag

Informasjonsansvarlig Linda Roald i kjernestyret (KS) synes det er positivt at alkohol på opptak blir debattert.

– Dagens instruks på opptak går primært på personvern ved rekruttering, og at man ikke skal gjøre intervjusituasjonen ubehagelig for dem som søker, sier hun.

KS kan bestemme retningslinjer i studentforeningen, mens instruksendringer må vedtas på Foreningsmøtet. Foreløpig er ikke alkoholkonsum på opptak noe som er diskutert i KS.

– Personlig synes jeg ikke alkohol har noe på opptak å gjøre. Siden vi ikke har diskutert det i KS, har ikke KS noen mening om det enda. Hvis dette er noe studentene ikke ønsker, så vil ikke KS ha det slik heller.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram