Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

– Ønsker tettere faglig samarbeid


2. september 2017
Sist oppdatert: 3. september 2017

Organisasjonsforsker Torstein Nesheim ønsker tettere faglig samarbeid mellom masterstudenter som skriver oppgave og forskere ved NHH.

Nesheim arbeider som seniorforsker ved Senter for samfunn- og næringslivsforskning (SNF) ved NHH, i tillegg til å være professor 2 ved Høgskulen på Vestlandet. Han mener det finnes et stort potensiale i å knytte arbeidet med masteroppgaver til forskning i NHH-miljøet.

– Dette potensiale er ikke godt nok utnyttet i dag. Det er ikke et tydelig fokus på å koble masteroppgaver og forskning på NHH. Disse muligheten har ikke blitt synliggjort i særlig grad, mener Nesheim.

Motiverende for studentene

Seniorforskeren har vært veileder for en rekke masterstudenter de seneste årene, særlig gjennom FOCUS. Dette er et forskningsprogram ved navn «Future-Oriented Corporate Solutions», og har som mål å undersøke hvordan nye organisatoriske løsninger kan gi konkurransefordeler for selskaper. Over 200 studenter har skrevet masteroppgave gjennom FOCUS.

På bakgrunn av masteroppgavene Nesheim har veiledet, har han de siste årene publisert over 10 fagartikler i samarbeid med studenter. Arbeidet har også resultert i kronikker i f.eks Dagens Næringsliv, Klassekampen og diverse andre medieoppslag.

Tettere samarbeid mellom masterstudenter og forskere vil gi en rekke synergier og fordeler, ifølge Nesheim.

– Jeg opplever at mulighetene for faglig publisering fungerer motiverende på studentene. De får oppmerksomhet rundt publisering. Samtidig er dette utviklende og kompetansegivende for dem, sier Nesheim.

– Jeg opplever at studenter som er tett koblet til et forskningsprogram og får delta i publisering, får større utbytte og en bedre opplevelse. Det virker motiverende å være en del av et aktivt forskningsmiljø. Det kan også være med på å bedre studiekvaliteten, mener Nesheim.

Også forskere vil nyte godt av et slikt tettere samarbeid tror Nesheim.

– De vil være mer motiverende for de ansatte, da de kan veilede studenter på sine prioriterte fagområder. For min egen del, har ikke jeg tid til å gjør den «researchen» som masterstudentene gjør. De henter inn store datasett og gjennomfører omfattende intervjuer til sine masteroppgaver. Etter at oppgavene er sluttført kan vi undersøke mulighetene for publisering i en faglig publikasjon eller et annet medium, sier Nesheim.

Ingen enkel løsning

– Hva tror du er forklaringen på at potensialet for å knytte masteroppgaver og forskning ikke blir utnyttet til det fulle?

– Det finnes ikke en uttalt målsetning om at det er viktig med publisering av masteroppgaver. Kompetente studenter blir ikke systematisk koblet til forskere og bedrifter. FOCUS er den eneste møteplassen jeg kjenner til på NHH, som bevisst og systematisk prøver å koble studenter, forskere og bedrifter, svarer Nesheim.

– Hvordan kan man løse opp i dette uforløste potensialet?

– I dag er det i stor grad opp til hver enkelt veileder, hvorvidt han eller hun ønsker å arbeide mot publisering basert på en masteroppgave. Det krever litt ekstra av tankesettet til veileder. Det handler om å se potensialet til studentene, og følge opp hele veien fram mot endelig publisering, svarer Nesheim

– Potensialet kan også bli utnyttet gjennom et forskningsprogram slik som FOCUS, mener han.

Nesheim understreker at han ikke ønsker å pålegge hvordan andre forskere skal jobbe og at det heller ikke vil være like aktuelt for alle fag.

– Samtidig opplever jeg at vi gjennom FOCUS-programmet har lykkes i arbeid vårt med å koble studenter, forskere og bedrifter. Jeg synes vi har fått det brukbart til og jeg tror andre også kan gjøre det, sier organisasjonsforskeren.

Torstein Nesheim tror ikke det finnes en enkel løsning på dette uforløste potensialet, og den vil ikke kunne komme ovenfra.

– NHH-ledelsen kan ikke gjennomføre dette arbeidet fra toppen av. Ledelsen har mange saker de prioriterer. Kobling av masteroppgaver til forskning er et typisk faglig spørsmål som vokse frem nedenfra.

Knytte studenter til forskning

Førsteamanuensis Therese E. Sverdrup er prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid ved NHH. Hun har også vært engasjert i å koble studenter, forskere og bedrifter på masternivå.

– Jeg opplever at det har blitt mer fokus på å knytte studenter tettere til egen forskning de seneste årene, sier Sverdrup.

Prorektoren forteller at dette ikke har vært et tema som den nyinnsatte ledelsen ved NHH har diskutert ennå, men som førsteamanuensis ser hun store fordeler ved et student-forsker samarbeid.

– Jeg tror at det er masse å hente på dette samarbeidet. Det er vinn-vinn situasjon slik som Torstein Nesheim beskriver det, sier Sverdrup.

Inger Stensaker, professor ved institutt for strategi og ledelse, leder FOCUS-programmet. Hun understreker også viktigheten av å trekke studentene inn i forskningen.

– Ved å gjøre dette ser studentene oppgaven sin inn i en større sammenheng. Gjennom FOCUS-programmet blir studentene satt til å undersøke spørsmål som forskere og bedriftsledere lurer på. Alle tre parter nyter godt av et slikt samarbeid, sier Stensaker.

Stensaker er usikker på i hvilken grad studentene kjenner til mulighetene som blant andre FOCUS tilbyr.

– Vi kan sikkert bli enda flinkere til å få informasjon ut til studentene. Samtidig er det studentene som må svare på hvor godt de kjennet til dette tilbudet. Vi vet at det er mye jungeltelegrafen blant studentene, forteller Stensaker.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram