Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Oppretter idrettslag for internasjonale studenter


14. september 2016
Sist oppdatert: 14. september 2016

NHHI-styret tar grep for at gruppen, som tidligere har blitt ekskludert, skal få ta del i idrettsmiljøet på NHH.

– Vi i NHHI-styret ønsker å inkludere internasjonale studenter i idrettsforeningen i større grad enn de har vært til nå, forteller Petter Tegle Skjærvø, leder i NHHI.

Kommer ikke med på opptak

Det har vist seg at internasjonale studenter, både utvekslings- og fulltidsstudenter, har vanskeligheter med å komme med på tradisjonelle opptak i NHHI.

– For mange blir det en barriere at de er her for en kort periode; idrettslagene vil gjerne ha medlemmer som er her over flere år. I tillegg kan det være en språkbarriere, noe som er synd, siden det egentlig er mulig å overkomme, mener Skjærvø.

NHHI-styret har med dette som bakgrunn bestemt seg for å starte ett nytt tilbud for de internasjonale studentene.

– Vi satte oss ned og så på hva vi kan gjøre for å få dem med, og vi landet på å lage et eget idrettslag.  Dette er et første steg i en prosess for å få de internasjonale med i studentforeningen.

Oppretter NHHI Internationals

Laget skal ha ukentlige treninger i Lehmkuhl-hallen og vil i første omgang være et multisportslag på linje med NHHI All-idrett. I tillegg til dette håpet NHHI-styret å arrangere en tur til Trolltunga, men dette har blitt avlyst da nye krav fra turistkontoret i Odda har satt en stopper for årets tur.

– Interessen for prosjektet har vært overveldende, det var over 70 stykker som skrev seg opp som interesserte i Trolltunga-turen. Det var mer enn vi hadde håpet på. Vi har fått tid i Lehmkuhl-hallen og fått på plass et styre, og planen er å komme i gang med treninger i uke 37, sier Skjærvø.

Det internasjonale laget vil være åpent for alle, så også norske studenter kan delta på treningene. Skjærvø håper dette kan være en inngangsport for internasjonale studenter, og at det kan vise at det ikke er et problem å inkludere internasjonale studenter i de andre lagene.

BSI er åpne for internasjonale

Leder i Bergen Studentidrettslag (BSI), Njål Kvendseth, skriver i en mail at alle deres 29 idretts- og friluftsgrupper er åpne for alle studenter, både internasjonale og norske studenter ved samtlige utdanningsinstitusjoner i Bergen.

Kvendseth mener det ikke er nødvendig med en egen gruppe for internasjonale studenter.

– BSI ser ikke behovet for et eget tilbud for å aktivisere internasjonale studenter, vi tror heller at de kan få det beste tilbudet gjennom å bli inkludert og integrert i våre eksisterende grupper. Vi tror at utveksling av glede og kultur best skjer i våre allerede etablerte grupper.

Kvendseth forteller at BSI Friluft og BSI Seiling er to av deres mest populære tilbud for utvekslingsstudenter. Ifjor vant BSI Friluft Velferdstingets inkluderingspris  for sitt arbeid med å tilrettelegge for gode og meningsfylte aktiviteter for Internasjonale studenter.

– På mange av BSI Frilufts turer utgjør de internasjonale studentene en majoritet av deltakerne.

Basert på valgløfte og samarbeid

Bedre inkludering av internasjonale studenter var en del av valgløftene til nåværende NHHI-styre.

– Da vi skulle stille til valg så vi på hvilke punkter vi ville ta tak i, og da dukket dette opp som en utfordring basert på egne observasjoner og tilbakemeldinger fra forrige styre. Vi fant ut at dette var noe vi ville ta tak i, og etter litt brainstorming endte vi opp med et eget idrettslag, forteller Skjærvø.

NHHI har samarbeidet med International Committee (IC) om opprettelsen av laget, og IC er glade for at dette blir tatt tak i.

– Vi er veldig fornøyd med initiativet fra NHHI, og har bidratt med å nå ut til internasjonale studenter om den nye idrettsgruppen. Det er beklagelig at mange ikke kommer med i de etablerte lagene, og dette er derfor et viktig tilbud, mener leder i IC, Nils-Fredrik Solem.

English summary

The board in NHHI has established a new sports group for international students, due to difficulties with including these students in many of the existing groups. The group is called NHHI Internationals and will have weekly trainings in different sports.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram