Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

FM: 400 000 kroner timen


25. februar 2013
Sist oppdatert: 26. februar 2013
NHH-studentene klappet gjennom 1,5 millioner kroner i investeringer på årets første foreningsmøte.

 
De store investeringene som ble vedtatt på årets første foreningsmøte (FM), gjør ikke økonomiansvarlig i kjernestyret, Arne Tjora, nervøs.

– Det er snakk om mye penger, men vi har likviditet til det. Dette er gode investeringer som vil gagne både nåværende og fremtidige studenter, forsikrer han.

Til sammen vedtok studentforeningen å bruke i overkant av 1,5 millioner kroner på å pusse opp Steinlageret og utvide mikrofonparken til teknisk gruppe (TG). Også NHH Aid fikk innvilget sin søknad om støtte til kronerulling.

400 000 kroner i timen
I snitt ble det delt ut 400 000 kroner i timen på FM.

Selv om likviditeten i studentforeningen er god, understreker Tjora at det ikke skal sløses med pengene.

– Vi skal ikke bruke penger bare for å bruke. Selv om vi også etter disse investeringene har en grei likviditet, er det viktig at vi ikke ser oss blinde på det. Vi skal vurdere hver enkelt investering nøye, lover han.

Tjora anerkjenner likevel at studentforeningen er i en gunstig situasjon.

– Det er klart at vår finansielle situasjon gir oss mulighet til å gjøre investeringer vi mener er gode og riktige.

Uenighet om mikrofoner
Kjernestyret stilte seg positive til alle søknadene, men var uenig i at TG behøvde å ruste opp mikrofonutstyret sitt for nesten 300 000 kroner.

– Vi må skille mellom hva som er «nice to have» og «need to have», sa leder i kjernestyret Kristoffer Marø under møtet.

Kjernestyret innstilte på 170 000 kroner og argumenterte for at det ikke er mange arrangementer som er avhengige av så mange mikrofoner som TG foreslo. Dette var leder av næringslivsutvalget, Kristoffer Yksnøy, sterkt uenig i.

– Jeg synes dette blir for dumt å diskutere, her er det snakk om marginale forskjeller, sa Yksnøy i en replikk.

Respekterer studentenes valg
Kjernestyret var imidlertid alene om å stille spørsmål om summen TG ønsket seg for å kjøpe inn nytt utstyr. Søknaden gikk gjennom med 163 stemmer mot ni.

Arne Tjora mener støtten er for høy, men respekterer studentenes avgjørelse.

– Vi mente det forslaget vi la fram var den riktige avgjørelsen, men vi stiller oss selvfølgelig bak studentdemokratiet.

Enstemmig vedtatt
Søknaden om 1 166 250 kroner for å utbedre og pusse opp Steinlageret ble enstemmig vedtatt på FM.

Dette er noe hele studentforeningen vil dra nytte av, mener økonomiansvarlig.

– Studentforeningen har behov for mer lagringsplass og vi har penger til å utbedre det lageret vi har. Dette vil også gagne fremtidige studenter, sier Tjora.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram