Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Pengegalopp i NHHS


29. april 2013
Sist oppdatert: 15. mai 2013
I løpet av 2013 har studentene på NHH svidd av over 2,5 millioner kroner på foreningsmøtene. Hvor lenge kan moroa vare?


Det er daglig nyheter om hvordan oljenasjonen Norge kaster penger etter alle som tar imot. Senest denne uken var det store overskrifter om hvordan Akershus Universitetssykehus hadde brukt 3,7 millioner på en kartløsning de kunne fått gratis på nettet. Er NHHS noe bedre?

En rask gjennomgang av FM-referatene viser at pengegalloppen har tatt av, med steinlageret som den desidert største millioninvesteringen og mange mindre på rundt 200 000 kroner. Har NHHS virkelig råd til dette, og innehar virkelig stud.NHH ekspertisen som skal til for å velge de beste alternativene?

Økonomiansvarlig i kjernestyret Arne Tjora er så langt fornøyd.

– Vi skal aldri sløse med penger uansett hvor mye vi har, men vi må heller ikke være redde for å ta de viktige og riktige investeringene. Det mener jeg vi har gjort.

Flere søknader i år
Som nevnt er det blitt delt ut millioner på de to siste foreningsmøtene, men fjoråret var relativt stille når det kom til investeringssøknader. Daværende økonomiansvarlig, Michael Ueland, har en mulig forklaring på det høye investeringsnivået.
– Investeringene går i sykluser. Nå er det Symposiet-år, og da har blant annet teknisk gruppe litt mindre å gjøre og får da tid til å søke.

Et underutvalg som har vært ansvarlig for flere av investeringssøknadene er teknisk gruppe (TG). Blant annet har man fått gjennomslag på investeringer i nye mikrofoner og en større aulautbedring.

Leder i TG Gisle Rognerud er fornøyd med investeringene, men er opptatt av at det har vært investeringer som skal komme hele studentmassen til gode.
– Vi i TG har ikke noe behov for dyre mikrofoner som bare ligger og slenger. Alle søknadene fra oss har kommet som et resultat av at økt behov i studentforeningen og har vært nødvendige for at TG skal kunne levere sine tjenester.

Viktig søkeprosess
Tjora trekker frem prosessen før en søknad kommer på FM som svært viktig.
– Før søknadene blir presentert på FM, kommer de til kjernestyret, hvor vi behandler og kommer med vår innstilling. Er det noe som mangler eller som vi lurer på, har vi en dialog med søkergruppen om dette. Det gjør at alle søknadene holder høy kvalitet og at søknadene er veloverveide når de kommer på foreningsmøtet.

Rognerud støtter Tjora i dette.
– Jeg mener vi har høy kompetanse i TG, men søknadsprosessen gjør at studentene kan stole på at alle søknadene er gode. Da kan stud.nhh stemme på FM uten å være eksperter på utstyret det skal investeres i.

Så langt er det ingen av investeringssøknadene i 2013 som er blitt avvist. Er dagens ordning med direkte demokrati den beste løsningen?

– På de virkelig store investeringene er det viktig at det er studentmassen som tar beslutningen. Om FM går imot det KS har innstilt, mener jeg at det er helt greit så lenge de stemmer det de faktisk mener, forklarer Tjora

Størrelsen på utdelingene de siste to foreningsmøtene hører til sjeldenheten, men selv en så stor studentforening som NHHS kan ikke opprettholde investeringsnivået særlig lenge. Det er ikke bare lav egenkapital som kan bli et problem. Senest i 1994 hadde man likviditetsproblemer i studentforeningen.

– Det er en del av mitt og controllers ansvar å styre dette. Ser vi at det kan bli problemer kommer vi selvfølgelig til å informere FM om dette og da tror jeg studentene på NHH er såpass oppegående at de avventer de store investeringene, bemerker Tjora.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram