Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

–Pengene forsvinner ikke i kassen


21. oktober 2014
Sist oppdatert: 21. oktober 2014
Kjernestyret avviser at penger fra Velferdstinget kommer til å havne i NHHS-kassen.


Mandag denne uken la budsjettkomiteen i Velferdstinget i Bergen (VT) frem sin innstilling over hvordan bergensstudentenes semesteravgift skal fordeles. Senere i høst starter forhandlingene, der endelig fordeling avgjøres.

Eksternansvarlig Jørund Gjesvik i kjernestyret går midt imot dem som mener midler til underutvalg i NHHS forsvinner i studentforeningens store kontantbeholdning.

– Penger fra Velferdstinget kommer aldri til å havne i NHHS-kassen. Faktisk går de aller fleste organisasjonene som støttes av Velferdstinget konsekvent med underskudd, noe som dekkes inn av NHHS-kassen, sier han.

Skepsis mot NHHS
VT skal i år fordele knapt seks millioner kroner på organisasjoner som skaper velferd for studentene i Bergen. Pengene kommer fra semesteravgiften alle studentene i SiB-systemet betaler. Tradisjonelle mottaere er studentmedia, kulturorganisasjoner og studentidrett.

Tidligere år har det vært skepsis til å tildele midler til underutvalg i NHHS, blant medlemmer i VT og i budsjettkomiteen. Årsaken er studentforeningens pengebinge på over ti millioner kroner.

– Det er noe som alltid blir tatt opp på budsjettmøtene, som man ofte har en diskusjon rundt. NHHS har mye penger fordi blant andre Uken og Karrièredagen har hatt gode år, sier NHH-student Trygve Lehne, som opprinnelig skulle være en del av budsjettkomiteen i VT i år.

– Øremerkede midler
NHH-student Hogne Ulla er styremedlem i Studentradioen i Bergen, som ifjor mottok 640.000 kroner i støtte fra VT.

– Det er ingen hemmelighet at studentpolitikere over tid har vært skeptiske til å gi penger til NHHS.

– Eventuelt overskudd fra organisasjonene i NHHS som mottar midler fra VT går til pengebingen. Hva synes du om det?

– Som enhver annen inntekt i en organisasjon vil det slå ut på bunnlinjen. Jeg ser ikke nødvendigvis på det som et problem. Det er viktig å bemerke at midler en mottar er øremerket gruppen. Ellers har jeg ikke grunnlag for å gi noe videre kommentar, sier han.

Mer til HiB?
Det er i år spenning forbundet med hvor mye penger organisasjoner tilknyttet Høyskolen i Bergen (HiB) vil ende opp med å få. HiB har fått på plass et nytt studenthus, hvor det er sannsynlig at studentengasjementet vil øke.

– At HiB får mer penger for å bidra til økt studentengasjement er naturlig og viktig. Velferdstingets tildelinger skal brukes der de kan generere mest velferd. På HiB tror jeg potensialet er stort for øyeblikket. Hvor de pengene eventuelt skal tas fra må være opp til VT å bestemme, sier Lehne.

Også Gjesvik håper HiB tildeles mer penger, om det finnes frivillige organisasjoner ved høyskolen som kan skape studentvelferd.

– Hvor bør pengene tas fra?

– De bør gå fra pengene VT idag innvilger til lønnede stillinger. Å ta penger fra studenter med allerede anstrengt økonomi for å gi det til en håndfull personer er svært betenkelig. Jeg mener en må ha ekstremt gode argumenter for velferden som skapes i den lønnede stillingen for å forsvare en slik praksis, sier han.

K7 Bulletin er blant organisasjonene som årlig mottar midler i Velferdstinget. Ifjor mottok avisen 200.000.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram