Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Politiserer NHHS


22. oktober 2013
Sist oppdatert: 22. oktober 2013
Etter måneder med arbeid legger studentpolitisk utvalg frem forslag til politisk prinsipprogram.

– Det er viktig å få frem at studentforeningen på NHH ikke nødvendigvis er enige med resten av høyskolene og universitetene i landet, presiserer Trygve Lehne, eksternansvarlig i kjernestyret.

Han mener studentene på en liten og fagspesifikk institusjon som handelshøyskolen, kan ha andre tanker om hva en god studentpolitisk plattform vil innebære.

– Vi er en veldig smal institusjon, og vi fokuserer bare på et fagområde. Det gjør nok at vi har andre tanker om hvordan vi vil ha utdanningen enn breddeinstitusjoner har.

Punktene som er fremmet til prinsipprogrammet er blant annet fjerning av maksgrense på formue og heving av inntektsgrensen, fjerning av studentskipnadenes monopolmakt på flere felter og sammenslåing av fagmiljøer for å skape færre, men større og bedre tilbydere. Lehne mener at programmet våger å fremme nye tanker.

– Vi vil legge frem et program som utfordrer andre utdanningsinstutisjoners politikk, et program der vi har tenkte nytt.

Har involvert stud.nhh
Arbeidet med prinsipprogram startet i vår. Formålet har vært å skape en større forankring av SPU sin politikk i studentforeningen.

– Slik det er nå kan SPU, og også jeg som eksternansvarlig, mene ganske mye personlig, uten at det har en forankring i studentforeningen. Det mener vi er et demokratisk problem. Et prinsipprogram vil endre dette og gjøre det lettere for SPU å snakke stud.nhhs sak utad, mener Lehne.

Det siste året har SPU jobbet iherdig med å sette sammen et forslag til programmet, samtidig som de har forsøkt å involvere studentene så mye som mulig. Programmet har vært gjennom flere instanser.

– Vi har snakket mye med studenter, og inkludert det vi tror studentforeningen mener. Forslaget skal legges frem på strategisk forum, slik at det kan diskuteres med de tillitsvalgte i NHHS. Det har også blitt lagt frem på SF en gang tidligere, og innspillene som kom frem der har blitt tatt med videre. Det ferdige forslaget vil legges frem til votering under foreningsmøtet om to uker.

Kan endres
Selv om SPU legger frem et programforslag, er det fortsatt mye som kan endres før programmet er ferdig. Det skal behandles av FM, og det er mulighet for å fremme endringsforslag der.

– Utkastet til prinsipprogrammet vil bli tatt opp på førstkommende FM. Da kan det også bli fremmet endringsforslag, slik at stud.nhh kan komme med en endelig dom. Det blir spennende å se om det blir noen endringer.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram