Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Rekord i antall utvekslingsfaddere


27. august 2017
Sist oppdatert: 27. august 2017

Aldri før har det vært så mange utvekslingsfaddere i førstekullsuken ved NHH.

Årets fadderuke kunne skilte med rekordmange utvekslingsfaddere. Totalt stilte 76 NHH-studenter som faddere for de innkommende utvekslingsstudentene, noe som er en solid økning fra i fjor da det kun var 13 faddere på over 200 fadderbarn. Videre er sammensetningen av utvekslingsfaddere gått fra å være hovedsakelig andre internasjonale studenter til å være en miks av internasjonale og norske NHH-studenter.

Å få tilstrekkelig mange faddere for utvekslingstudentene som kommer til NHH har lenge vært et problem, og i følge Mari Larsen Sæther, prosjektansvarlig i kjernestyret (KS), er det flere grunner til dette. Den viktigste er at veldig mange NHH-studenter ikke er komfortable med å være i en situasjon hvor de må snakke engelsk.

Videre trekker Sæther frem at det å være utvekslingsfadder lenge har hatt et dårlig rykte. Det at så få stiller gjør at de som er faddere får et veldig stort ansvar og mye arbeid.

– Jeg tror at det tidligere har vært et problem at det å være internasjonal fadder har hatt et dårlig rykte, samtidig som at arbeidsmengden er for stor. Dette er et problem for fadderne samtidig som det reduserer tryggheten til fadderbarna.

Endre holdninger

Å øke antall internasjonale faddere har vært et mål for Sæther helt siden hun stilte til valg med KS i høst, og er noe hele FKU-kommiteen har jobbet kontinuerlig med. I følge Kadir Keleş, en av to internasjonalansvarlige i FKU-kommiteen, har mye av arbeidet fokusert på å endre holdningen NHH-studenter har til å være utvekslingsfadder.

FKU-kommiteen har stått på stand, besøkt forelesninger, og laget promofilmer. Hovedmålet var å senke terskelen for å søke om å være internasjonal fadder. Dette ble gjort både ved å fokusere på det positive ved å være utvekslingsfadder og ved å adressere bekymringene mange følte i forbindelse med fadderrollen.

– Vi begynte tidlig både på stand og i forelesning med å senke terskelen for å være utvekslingsfadder. Vi følte at problemet lå i at mange var redd. Vi pratet mye om det og prøvde å senke terskelen. Det tror jeg har bidratt, uttaler Sæther.

Virkekraften til et påmeldingsskjema

I forkant av årets fadderuke ble søknadsprossen for å være endre. Søkerne måtte nå lage prioriteringsliste over hvorvidt de ønsket å være fadder for bachelor-, master eller utvekslingsstudenter. Tidligere kunne man krysse av for at man ikke ville være utvekslingsfadder. Dette var noe som, ifølge Sæther, gjorde det enkelt å velge vekk å være internasjonal fadder.

– Jeg tror folk er redde for å kaste seg ut i ting. Hvis de blir spurt direkte om de vil være internasjonal fadder sier de gjerne nei. Hvis de har fått tid til å tenke litt over det og egentlig har meldt seg på selv, blir terskelen for å si nei høyere - folk blir tøffere, sier Sæther.

Veien videre

Ifølge Sæther er utvekslingsstudentene i stor grad fornøyd med fadderuken og mottakelsen fra NHH så langt. Keleş er imidlertid bekymret for resten av semesteret. Ifølge ham hjelper det lite at fadderuken har blitt mer inkluderende dersom dette ikke fortsetter utover høsten. Han oppfordrer NHH-studenter til å være mer inkluderende:

– Det er en ting alle de norske studentene bør gjøre. De bør komme seg ut av komfortsonen sin, de bør snakke med internasjonale studenter, de bør vurdere å være på gruppe med internasjonale studenter i fagene sine, og de bør ta opp internasjonale studenter på lagene sine.

Sæther er mer positiv. Hun ser økningen i utvekslingsfaddere som en del av internasjonaliseringen av både NHH og NHHS. Hun trekker også frem at når såpass mange NHH-studenter har vært utvekslingsfaddere så vil de være mer positiv til å inkludere utvekslingsstudenter også resten av semesteret. Samtidig trekker hun frem at dette er en del av en langvarig prosess.

– Arbeidet med å inkludere internasjonale studenter er en langvarig jobb, og selvfølgelig ikke noe som skjer over natten, men jeg tror at dette definitivt er et steg i riktig retning.

ENGLISH SUMMARY

Never before has there been so many mentors for exchange students.There has been an increase from 13 to 76 mentors compared to last year´s welcome week. Lack of mentors has been a big problem for years, and it’s often been hard to recruit Norwegian NHH students to be mentors. Now it seems to have been solved.

 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram