Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Rektor tar NHHS i forsvar


15. september 2014
Sist oppdatert: 15. september 2014
Gjennom godt samarbeid før, og daglige rapporter underveis, skal ledelsen ved NHH hindre uønskede hendelser under førstekullsuken.


Det er studentforeningen som har hovedansvaret for førstekullsuken (FKU) på NHH. Det mener rektor på NHH Frøystein Gjesdal er en god løsning.

– Jeg har full tillit til ledelsen i NHHS. De arbeider målbevisst med å tilby en førstekullsuke som er så god som mulig for alle studenter. En tar fatt i problemer som oppstår og trekker lærdom av disse for å unngå at de gjentar seg. NHH vil fortsatt ha nær kontakt med NHHS i planlegging og kontroll av arrangementet.

Ikke skadet NHH
­I forrige utgave av K7 Bulletin ble det satt søkelys på det mange mente var uheldige situasjoner som oppsto under årets og tidligere års førstekullsuker. Gjesdal tror imidlertid ikke at NHH har tatt skade av oppslagene.

– Jeg er ikke så redd for ryktet til NHH dersom vi er flinke til å informere om de regler som gjelder for førstekullsuken.

Han mener også at bildet som har kommet frem i media gir et skjevt bilde av situasjonen.

– Media er dessverre mer interessert i uheldige enkeltepisoder enn i alt det arbeidet som legges ned i planlegging og gjennomføring av dette store arrangementet.

Kritikkverdige situasjoner
NHH har også tidligere opplevd kritikkverdige forhold i forbindelse med FKU, men ikke bare knyttet til gruppepress.

– Vi har tidligere opplevd tragiske ulykker under fadderuken. I tillegg har naboer klaget over bråk og forsøpling. Det har også vært andre uheldig episoder. NHHs ledelse og NHHS har derfor de senere år arbeidet hardt for å forhindre at slikt skal skje.

Mot konkurranser mellom gruppene
Gjesdal presiserer at dette er et arbeid de kommer til å fortsette med. Han forklarer at NHHs ledelse holder tett kontakt med NHHS i forkant av arrangementet, og får daglige rapporter om det som skjer underveis i FKU.

På spørsmål om de ferske NHH-studentene burde forventes å være ansvarsfulle nok til å selv ta noe av skylden for at slike situasjoner oppstår svarer rektor:

– Nei, et grunnprinsipp er at ingen skal presses til å overskride grenser de har satt for seg selv. De fleste vil nok kunne ta ansvar selv, men de skal likevel ikke utsettes for press.

Rektor presiserer at det ikke bør legges opp til konkurranser hvor enkeltstudenter «ødelegger» for gruppen ved å si nei til å delta i aktiviteter de egentlig ikke ønsker å være med på.

Fin opplevelse
Alt i alt håper Gjesdal at studentene sitter igjen med en god opplevelse av NHH, at de blir kjent med medstudenter, og at de også får med seg all faglig informasjon som blir gitt denne uken. Han husker imidlertid at alt ikke var perfekt da han var ung student.

– Kjønnsfordelingen var veldig skjev den gangen og studentmiljøet var ganske annerledes. Utagerende adferd var imidlertid ikke ukjent den gangen heller.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram