Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

RET1 flyttes til første semester etter tilbakemeldinger fra studentene

I høst er det derfor to kull, over 700 studenter, som skal kjempe om plassene i AudMax. Dette er NHHs største auditorium med 450 plasser.

AudMax har ikke kapasitet til alle studentene som tar RET1. Foto: (Halvor Grøstad/Foto NHHS)
6. oktober 2022
Sist oppdatert: 6. oktober 2022

K7 Bulletin tok kontakt med programansvarlig for bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon, Trond Vegard Johannessen, for å finne ut av hvorfor.

Trond Vegard Johannessen er programansvarlig for bachelor i økonomi og administrasjon på Norges Handelshøyskole. Foto: NHH

Studentene ønsket endring

Trond Vegard Johannessen forteller at noe av bakgrunnen for å flytte emnet var et ønske fra studentenes side. Han legger til at mange studenter synes det var utfordrende å velge valgemne første semester. 

– Det var ingenting som hindret studentene fra å melde seg opp i RET1 allerede i første semester, selv om kurset var plassert i tredje semester, sier han.

En annen grunn til å flytte emnet var det uforutsigbare antallet studenter som meldte seg opp i emnet, sier han. Siden i fjor har antall studenter oppmeldte økt med 200.

– Det store antallet studenter har ført til at planleggingen og gjennomføringen av kurset har vært vanskelig, fordi man ikke kunnet forutsi hvor mange som har ville melde seg opp i emnet. Dette skapte problemer med tanke på ansettelse av nok studentassistenter, ressurser og valg av undervisningsform, forteller Johannessen.

Skapte problemer for språkfagene

Det høye antallet studenter som har valgt RET1 i første semester, fremfor tredje semester, har vært problematisk for språkfagene, spesielt engelsk. 

– Språkforeleserne har vært bekymret for tilstrømningen av nye studenter, ettersom studentene valgte RET1 fremfor språkfagene. 

For å få språkfagene godkjent må man gjennomføre to moduler, den første på høsten, og den andre på våren.

Studenter som valgte RET1 første semester kunne derfor ikke begynne på et språkfag før tredje semester. Fremover blir det annerledes. Fra våren 2023, vil språkfagenes oppstartssemester være vårsemesteret.

– Hvis man er en femtesemester-student som ønsker å ta språk, skal man ha mulighet til å gjøre det. Denne høsten er siste mulighet til å ta språk på høsten, forteller Johannesen. 

Ettersom det er flere studenter i emnet, enn det AudMax har kapasitet til, blir faget gjennomført digitalt.

– Det har vært diskutert i institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, hvor de har sett på dette her, og har landet på at de skal kjøre det samme opplegget som de har hatt tidligere semestre. Fra og med neste år håper vi at det blir mer normale tall, så det blir lettere å tilpasse undervisningen, avslutter han. 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram