Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Rikets rikeste rektor


21. oktober 2014
Sist oppdatert: 21. oktober 2014
NHH-rektor Frøystein Gjesdal har den største formuen blant Norges rektorer. –Jeg betaler for mye i skatt, sier han.


Med en inntekt på 1,8 millioner i 2013 og en formue på 7,8 millioner har rektoren ved kapitalismens høyborg den desidert største formuen blant rektorene i samme sektor. Gjesdal forteller at den høye lønnen hovedsakelig kommer fra gjøremål ved siden av stillingen ved NHH. I 2013 var han blant annet leder for Ekspertutvalget i Finanstilsynet, var med i flere styrer og hadde en lang liste over verv og gjøremål. Etter at Gjesdal ble rektor, har han imidlertid trappet ned, sier han. I 2014 forventer NHH-rektoren en vesentlig lavere inntekt. Formuen forklarer han som et resultat av sparing over langt tid og investeringer.

Flere over millionen
Det er derimot ikke bare Gjesdal som hadde høy inntekt i 2013. Rektor ved NTNU, Gunnar Bovim, var den rektoren som hadde høyest inntekt, med nesten 1,9 millioner. Samtidig som også rektor ved BI, Inge Jan Henjesand, rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen og rektor ved UiT, Anne Husebekk, alle tjente over millionen samme år.

Mindre skatt
Gjesdal skatter nesten halvparten av inntekten sin. Det mener han er litt for mye.

– Du har sagt tidligere at du synes du betaler for mye i skatt?

– Ja.

– Hva er for mye?

– Jeg synes det er i meste laget å betale nesten halvparten av det jeg tjener i skatt, svarer Gjesdal.

Etter en skatteprosent på 46 prosent drar han likevel hjem med nesten en million kroner.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram