Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Ringnes refses for mulig lovbrudd


Ringnes delte ut gratis alkohol på arrangement på NHH. – Ulovlig, mener ekspert på skjenkeregler.

– Det var ingen restriksjoner på hvor mye vi kunne drikke. Da det var bare noen minutter igjen, var det bare å gå og spørre om å få fire pils, forteller NHH-student Kristoffer Bakke.

Fredag 17. februar arrangerte Klubb- og Kulturutvalget (KKU) «Full Moon Party» i kjelleren på Norges Handelshøyskole. I forkant av arrangementet avholdt Ringnes «ølsmaking» i Aulaen, hvor det ble delt ut gratis øl til studentene.

Bakke forteller at det var god stemning under arrangementet.

– Folk ble fulle! Det var leker og konkurranser. Det var også en bar med voksne folk fra Ringnes, og der var det bare å gå og si hva du ville ha. På storskjermen på siden av scenen var det en loop med logoen til Ringnes, sier Bakke.

Ifølge kommunikasjonssjef Nicolay Bruusgaard i Ringnes var dette et separat arrangement, som skulle gi studentene en mulighet til å bli bedre kjent med studentforeningen NHHS’ nye ølleverandør.

Juseksperter kritiserer Ringnes

Eskild Freibu driver Advokatfirma Freibu AS. Han har bevillingssaker som spesialfelt, og mener Ringnes er på tynn is, hva alkoholloven angår.

– Så lenge det ikke tas betaling som i alle fall dekker kostprisen på alkoholen som deles ut, utgjør dette et klart brudd på alkoholloven, sier Freibu.

Han henviser til alkohollovens paragraf 8-6a, som forbyr utdeling av alkohol i forbindelse med markedsføring.

Freibu er ikke den eneste som er kritisk til arrangementet.

– Det er ikke lov å ha tilbud på alkohol, markedsføre alkohol, eller gi vekk alkohol som premie eller smaksprøver, og det vet Ringnes veldig godt, sier Hans Fredrik Marthinussen, jusprofessor ved UiB.

picture-7460-1457003423Hans Fredrik Marthinussen (foto: UiB)

Marthinussen sier dette åpenbart fremstår som et markedsføringsopplegg. Han er overrasket over at Ringnes gjør dette.

– Dette er brudd på en hel haug med bestemmelser. Jeg går ut fra at Ringnes legger seg helt flate, fortsetter Marthinussen.

Utfordrende for Vaktkorpset

Ola Flytøren er daglig leder for Vaktkorpset i NHHS. Flytøren sier beruselsesnivået under arrangementet var høyt. Han opplevde arrangementet som mer utfordrende enn normale NHH-fester, og tillegger gratis alkohol mye av skylden for dette.

Flytøren understreker imidlertid at han opplevde at vaktene hadde god kontroll under hele arrangementet.

– Etter ølsmakingen ble alle sendt ut gjennom nødutgangen i aulaen og det ble tatt en ny vurdering av beruselsesnivået til alle gjestene i studentinngangen. Det var veldig effektivt for å luke ut de som hadde fått for mye.

Leder for KKU, Henrik Gagnås, fremhever også at det under begge arrangementene ble passet nøye på at beruselsesnivået ikke på noe tidspunkt ble for høyt.

Ifølge Gagnås var det ingen fra NHH – hverken studenter, KKU eller kjernestyret – som måtte ta kostnaden for alkoholen, som ble delt ut gratis. Det var heller ingen som måtte betale for billettene til arrangementet.

– Det var Ringnes som betalte alt, sier han.

Arrangementet skulle være lukket

– Det var en forutsetning for oss at det var et lukket arrangement. Hvis det viser seg at det ikke var tilfelle, er det ikke bra, sier kommunikasjonssjef i Ringnes, Nicolay Bruusgaard.

Bruusgaard var ikke selv til stede i aulaen, men forteller at Ringnes’ ansatte i aulaen oppfattet arrangementet som lukket.

– Vår oppfatning er at dette var for studenter, og at deltakerne meldte seg på med navn, og at dette ble sjekket i døra, slik at navn og billett matchet, sier Bruusgaard.

Nicolay BruusgaardNicolay Bruusgaard (foto: Ringnes)

Han understreker at selskapet er opptatt av å følge lover og regler.

– Ringnes skal som en ansvarlig aktør følge alkoholloven. Det tar vi på høyeste alvor, sier Bruusgaard.

– Vi har ikke informasjon som tyder på at loven ikke har blitt fulgt. Vi var tydelige overfor studentene på at dette var et lukket arrangement. Ellers skal vi følge det opp, fortsetter han.

Ingen gjesteliste

Flytøren forteller at arrangementet ikke hadde noen gjesteliste, og at dette heller ikke er vanlig. Han sier også at hvem som helst kunne komme inn i aulaen, såfremt de hadde billett og ikke var for beruset.

– Det var ikke noen gjesteliste med navnene på dem som kunne komme inn i aulaen, sier Flytøren.

– Vi sjekket heller ikke om de som deltok på arrangementet var studenter, forteller han.

Flytøren forteller at de kun sjekket at deltakerne var gamle nok, og at de ikke var åpenbart beruset før de ble sluppet inn i aulaen. Han skryter også av sine ansatte.

– I går gjorde vaktene en kjempeinnsats ved å nekte adgang, sørge for at åpenbart berusede personer forlot lokalet og ikke minst tok de vare på folk. Jeg er virkelig stolt av den jobben de gjorde!

På Facebook oppfordret også KKU folk som hadde billett og som ikke kunne delta på arrangementet til å gi billettene sine videre til andre. KKU forteller at det heller ikke ble sjekket navn eller student-ID da billettene ble delt ut i speilsalen i nybygget på NHH.

– Det var ingen gjesteliste. Det ble kun sjekket legitimasjon, sier Gagnås.

Dette er i strid med Ringnes’ oppfatning av hvordan arrangementet skulle foregå:

– Hvis det slik at mannen i gata kan få tak i en billett, er ikke dette et lukket arrangement. Hvis det i praksis ikke er et lukket arrangement, er det noe vi må ta opp med studentene, sier Bruusgaard.

Advokat Freibu mener arrangementet ikke kan betraktes som lukket.

– Eier og leier av lokalet kan bruke dette til eget lukket arrangement hvor kun ansatte deltar, men dersom alle studentene ved NHH kunne hente billetter, og det er en ekstern aktør som står for arrangementet, høres dette ut som et arrangement som faller utenfor dette unntaket. Min oppfatning er derfor at dette bryter med alkoholloven, sier Freibu.

Vil kontakte skjenkekontoret senere

Ifølge Mats Erik Wøien, leder av KS i NHHS, ble det i forkant av arrangementet tatt en vurdering på om det var lovlig i samarbeid med Ringnes.

– Vi ønsket å gi alle tilstedeværende studenter muligheten til å bli kjent med sortimentet til Ringnes. Enkelte typer er kostbare, og uvante for studentene, og man ønsket å gi alle muligheten til å prøve de ulike typene, uavhengig av økonomi, sier Wøien.

Det er Wøien som står ansvarlig for studentforeningens skjenkebevilling. Han fremhever at NHHS er veldig opptatt av å ikke komme i strid med skjenkereglene:

– Vi er svært opptatt av at NHHS ikke skal bryte loven, og vil i ettertid kontakte skjenkekontoret for å avklare eventuelle usikkerheter.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram