Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Røyke-revolusjon i Bergen


9. april 2013
Sist oppdatert: 16. april 2013
Åpner for salg: Velferdstinget i Bergen har gitt studentkantinene klar beskjed: Nå skal de selge tobakk.


Velferdstinget, som er studentenes øverste organ i SiB, skulle opprinnelig bare ta stilling til snussalg i kantinene. Det fikk parlamentsleder ved UiB Yngve Høiseth til å reagere.

Liberal revolusjon
Høiseth fremmet dermed et langt mer vidtgående forslag som åpnet for salg av alle tobakksvarer. Han begrunner forslaget med større fleksibilitet og et behov for å ta et prinsipielt standpunkt.

Sjefspolitiker i NHHS, Trygve Lehne, argumenterte for røykeforslaget.
Sjefspolitiker i NHHS, Trygve Lehne, argumenterte for forslaget.

– Det opprinnelige forslaget innebar at det skulle selges snus i studentkantinene. Det var lite prinsipielt og for bastant. Med dette vedtaket åpner vi for at det kan selges tobakksvarer i kantiner der det er økonomisk hensiktsmessig, forklarer UiB-lederen.

Høiseth legger ikke skjul på at saken også er et ideologisk spørsmål.

– Det skal også være lov å ta dårlige valg. Vår oppgave er ikke å legge oss opp i enkeltmenneskers frihet ved å forby salg av et lovlig produkt.


Vil stanse handelslekkasje
Høiseth får støtte fra Velferdstingets leder, Anne Gjertsen. Hun tror ikke forslaget nødvendigvis vil ha noen helsemessige konsekvenser.

– Jeg er glad for at dette forslaget ble vedtatt. Vi har diskutert helseperspektivet; at tobakk blir tilgjengelig i kantinene, tror jeg ikke vil bety at flere vil begynne å røyke eller snuse. Tvert imot vet vi at de som bruker tobakk uansett kjøper dette andre steder. Ved å tillate salg får vi forhåpentligvis stanset handelslekkasjen, forteller Gjertsen.

Starter prosessen
SiB-styreleder Audun Kjørstad var også tilstede under møtet. Han bekrefter at prosessen med å åpne for tobakkssalg nå blir satt igang.

– Vedtaket vil bli kommunisert direkte videre til direktør for SiB Kafé. Dette er ikke en styresak, så det er de som har ansvaret for den videre saksgangen.

Høiseth forventer at saken behandles raskt, uten omkamper.

– Velferdstinget har gitt et tydelig og prinsipielt signal. Jeg forventer at dette følges opp av administrasjonen nå.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram