Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Forskning og god stemning


1. august 2013
Sist oppdatert: 27. august 2013
Tropper på: En ny og utvidet ledelse skal skape god stemning på NHH. – Vi har bevilget penger til en ekstra rektorkappe, så de to viserektorene slipper å sloss, spøker nyslått rektor Frøystein Gjesdal.


Ny administrerende direktør og organisasjonsreform er førsteprioritet for den nye ledelsen. De varsler umiddelbare tiltak.

Ønsker debatt
– Det er mye å gripe fatt i. Vi har fått mange spennende direktørkandidater, og dette haster. Det nye rektoratet vil gjøre endringer i den faglige organiseringen, slik at fagstabens synspunkter kommer klarere frem.

Vi må også vurdere om vi skal endre styringsmodell og organisasjonskultur, forklarer Gjesdal.

– Forskning er viktigst nå
Han vil gjøre forskning til satsing nummer én for å heve NHHs status internasjonalt, og lover mer kvalitet og mindre tellekantstyring.

– Kvalitetshevning er eneste vei å gå dersom vi skal forbedre vårt internasjonale rennomè. Èn virkelig god artikkel har større verdi enn ti middels gode. Vi er nødt til å legge ned større innsats i å vurdere kvalitet selv om dette er mye mer arbeidskrevende enn ren opptelling, forklarer Gjesdal.

Han understreker at undervisning ikke er uviktig, men at det er innen forskning NHH har størst utviklingspotensiale.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram