Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Senterpartiet i medvind


19. februar 2017
Sist oppdatert: 19. februar 2017

I januar hadde Senterpartiet en oppslutning på nærmere 30 % i Hedmark. I februar fikk de hele 9,1 % på landsbasis. Hva er det som gir Sp denne driven?

Sentralstyremedlem i Senterungdommen, Chase Alexander Jordal, trives svært godt med situasjonen Senterpartiet nå befinner seg i. Han mener mye av årsaken til veksten skyldes at de sakene Senterpartiet i lang tid har hatt eierskap til er i vinden.

– Internasjonalt kan man se en økende skepsis til overnasjonale organisasjoner og avtaler, og i Norge er det kun Senterpartiet som har vært konsekvente på en tilsvarende politikk, sier Jordal.

Et viktig prinsipp for Senterpartiet er holdningen om at menneskene nærmest problemet er de som trolig er best egnet til å løse det.

I flere land, som USA, Frankrike og Nederland, er tilsvarende holdninger stadig fremvoksende, uten sammenlikning forøvrig.

– Vi har ingenting annet til felles med Donald Trump i USA, Geert Wilders i Nederland, og Marine Le Pen i Frankrike, enn at vi er skeptiske til den stadig økende globaliseringen, og mener de beste løsningene ligger innad i nasjonalstatene, sier Jordal.

Et populistparti?

I kjølvannet av den siste tids markante vekst for Senterpartiet har partiet blitt stemplet som et populistisk parti av flere meningsmotstandere. Dette avfeier Jordal, og stiller samtidig spørsmål ved definisjonen og bruken av begrepet «populistparti».

– Er det dumt med et parti som fronter meninger som er populære hos folket? spør han, og følger opp med at sakene Senterpartiet nå scorer velgere på er saker de har frontet siden tidlig på 90-tallet.

Med andre ord er det velgerne som har kommet til Senterpartiet, og ikke omvendt.

Mye av veksten Senterpartiet har hatt i det siste kan spores tilbake til da Trygve Slagsvold Vedum tok over partiet våren 2014, og i en alder av 35 år ble partiets yngste leder noensinne.

Ifølge Jordal har Slagsvold Vedum en enorm karisma og fungerer som en samlende karakter for hele partiet. Partilederen er populær blant sine egne, men møter til stadighet kritikk fra andre hold.

Kritiseres for retorikken

Partiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, har blitt kritisert for retorikken han bruker. Blant annet har Unge Høyres leder, Kristian Tonning Riise, kritisert Vedum for å bruke farlig retorikk og avfeie kunnskap og ekspertise som en del av den offentlige debatten.

Jordal mener derimot det er viktig med et Senterparti som er tydelige i sin sak, og sier at på samme måte som man kan vri statistikk til å gi de svarene man selv ønsker, kan eksperter også brukes på samme måte.

Uansett hvilken retorisk linje Senterpartiet har valgt, hersker det liten tvil om at det har fungert. Likevel er det et halvt år igjen til valget, og mye kan skje på denne tiden.

Jordal mener vinneroppskriften vil være å holde samme linje som nå, fokusere på sakene som alltid har vært viktige for Senterpartiet, og med det skape et enda sterkere sentrum i norsk politikk.

Om samarbeid til høsten, sier Jordal at han ønsker seg en koalisjon med Arbeiderpartiet alene, hvor Senterpartiet er såpass store at de kan komme med krav og ikke bare kompromiss.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram