Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Singletforbudet: Sammen skal undersøke hva studentene mener, men er veldig travle

– Denne regelen er gammeldags og utdatert, sier Elisabeth Fjelltun Nilsen, eksternansvarlig i Kjernestyret (KS) og leder av Studentpolitisk Utvalg.
Ida Lutro er leder i Velferdstinget Vest. Foto: Truls Skram Lerø, Studvest.
Ida Lutro er leder i Velferdstinget Vest. Foto: Truls Skram Lerø, Studvest.
Ida Lutro er leder i Velferdstinget Vest. Foto: (Truls Skram Lerø/Studvest)
3. oktober 2022
Sist oppdatert: 3. oktober 2022

På vårsemesterets siste Velferdsting-møte ble det blant annet vedtatt at Velferdstinget fremover skulle arbeide for å få opphevet singletforbudet på Sammens treningssentre. 

Siden det har Velferdstinget fått resolusjonen inn i arbeidsprogrammet sitt, forteller Ida Lutro, leder av Velferdstinget vest:

  I tiden fremover vil vi følge opp og påvirke Sammen i retning av slik studentene ønsker det.

Svar fra undersøkelse ble sett bort fra 

Slik Lutro oppfatter saken, er Sammen veldig giret på å undersøke saken. Det siste hun hørte fra Sammen, er at de arbeider med en undersøkelse som skal gi svar på hva brukerne av deres treningssentre mener om trivselsreglementet. 

  Men Sammen hadde ute en lignende undersøkelse i våres. Den trakk de, fordi de mente den hadde for liten svarprosent, sier Lutro.

Bård Johansen, direktør for trening i Sammen, sier til K7 Bulletin at de har valgt å se vekk fra undersøkelsen. 

  Det var noe feil med hvordan resultatene ble hentet inn. Jeg har ikke sett resultatene fra den selv engang, forklarer han. 

Johansen sier videre at de opprinnelig skulle ha en ny undersøkelse denne høsten. Det er foreløpig satt på vent. 

  I utgangspunktet skulle vi lage en undersøkelse med en som forsker på dette med kroppspress. Hun trakk seg. Siden det har det rett og slett ikke vært tid til å gå i gang med nytt arbeid på en ny undersøkelse. Vi holder på med å bygge to nye idrettsbygg, og er veldig travle, sier han. 

Undersøkelsen skulle ta for seg blant annet trivselsreglementet og kleskode. Han sier de legger Data fra Ungdata-undersøkelsen i 2018 til grunn for at de ønsker å undersøke kroppspress på sine egne sentre.

  Vi ønsker å finne ut om kroppspress og bekledning har en sammenheng. Ut fra andre undersøkelser har vi sett antydninger, og at treningssentre er en kilde til dette, forklarer Johansen. 

–  Ikke langt fra singletforbud til kroppspress 

Lutro opplever at debatten om bekledning på treningssentre rører innom et vanskelig tema. 

Kroppspress. 

Det er ikke langt fra singletforbud til debatten om kroppspress. Jeg synes det er en veldig vanskelig debatt, forteller hun. 

Lutro er imidlertid klar på at det må ligge en hensikt bak disse reglene. De må ikke være der for syns skyld. 

 Derfor synes jeg det er bra at Sammen arbeider for å få finne ut hva brukerne deres mener om trivselsreglementet. 

– Regelen er utdatert

Elisabeth Fjelltun Nilsen sier til K7 Bulletin at det er synd at gjennomgangen settes på vent på grunn av manglende ressurser.

Hun er eksternansvarlig i Kjernestyret og leder av Studenpolitisk Utvalg (SpU). 

 Velferdstinget, den mest demokratiske studentstemmen med representanter fra hele Vestland, var i våres samlet om at denne regelen er gammeldags og utdatert, fortsetter hun.

Etter vedtaket fremmet av Nilsen og resten av SpU ble vedtatt i Velferdstinget denne våren, har Sammen lovet å gå gjennom trivselsreglene, forteller Nilsen. 

 Vi har overlatt det til arbeidsutvalget til VT å jobbe videre med saken opp mot Sammen Trening, men vi jobber også med å legge press på Sammen-styret for at de skal prioritere saken.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram