Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Skattelistene for 2021: Ny NHH-professor på inntektstoppen

I tillegg til å publisere bøker, bedrive forskningsarbeid og undervise på den 45. beste handelshøyskolen i Europa, har NHH-professorer en annen fordel i at stillingene deres kan være nokså ettertraktede. Mange professorer ved skolen har nemlig en årslønn som befinner seg på nordsiden av millionen.

I 2021 var det Finn Kinserdal som var på inntektstoppen ved NHH. Foto: NHH
18. desember 2022
Sist oppdatert: 18. desember 2022

For de øverste på listen bikker lønningene inn i territoriet som finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) nok ville beskrevet som de «superrike».

Det er ikke bare lønn fra NHH som kan slå ut på inntektstallene. Med kunnskap på ulike felt innenfor økonomifaget blir NHH-professorer attraktive for en rekke sidegjøremål, både honorerte og frivillige. Flere professorer bidrar inn i selskaper, og noen underviser ved andre utdanningsinstitusjoner. Vi registrerer også at professorer fra NHH står oppført med styreverv blant annet i Finanstilsynet, Kavlifondet og Vinmonopolet AS.

Konsulent danker ut gjesteforeleser

For første gang på flere år dankes NHH-dronningen Karin Thorburn ned fra topplassen, og havner på en femteplass. En årslønn på 2,3 millioner bør riktignok holde til salt i grøten, men finans-professoren og Wharton-gjesteforeleseren hadde en inntekt som var over en million lavere enn i 2020.

– Forskjellen skyldes at jeg var skjønnsmedlem i Borgarting lagmannsrett i 2020 (Hafslundsaken). Hadde ingen tilsvarende oppdrag i 2021, skriver Thorburn i en tekstmelding til K7 Bulletin.

Hafslundsaken, som Thorburn refererer til, oppsto i 2017 når minoritetseiere i kraftselskapet Hafslund ble tvangsinnløst av Oslo kommune til en pris de ikke var fornøyde med, ifølge Nettavisen.

Karin Thorburn troner ikke lenger på lønnstoppen blant NHH-professorene. Foto: (Halvor Grøstad/Foto NHHS)

Plassen på lønnstronen går i år til instituttleder for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, Finn Kinserdal. En samlet lønnsinntekt på 4,8 millioner kroner er en av de høyeste inntektene K7 Bulletin har registrert hos en NHH-professor, og en økning på to millioner fra 2020.

– Hovedårsaken er stort utbytte fra mitt personlige selskap, skriver den tidligere sjefen for EY til K7 Bulletin i en tekstmelding.

Hans heleide selskap Finn Kinserdal AS, driver bedriftsrådgivning. Med et driftsresultat på 2,15 millioner og et utbytte på 1,5 millioner, har det vært et særdeles godt år for konsulentselskapet.

Også foreleserne i investering og finans er på inntektstoppen

Som nummer to og tre på listen finner vi BED3-duoen Øystein Gjerde og Frode Sættem, med henholdsvis 3,3 og 2,9 millioner kroner i årsinntekt. Begge professorene underviser ved Handelshøgskolen Nord (HHN) i tillegg til NHH, noe som kan være en forklaring på de høye inntektene.

For Gjerdes del kan også aksjeinvesteringer spille en rolle på formuen, ettersom han har gjort diverse aksjeinvesteringer. Formuen behandles separat fra inntekten, og vil ikke få innvirkning på tallene i tabellen.

Den klart største posisjonen er i REC Silicon, hvor Gjerde i dag eier 100.000 aksjer verdt rundt 1,5 millioner kroner, etter en nedgang på litt under 25 prosent de siste tre månedene. Gjerde har også aksjer verdt 525.000 kroner i Hydro, samt mindre posisjoner i Orkla, Scatec og Edda Wind.

Stor forskjell mellom NHH og BI

Her på NHH liker vi å sammenligne oss med vår argeste konkurrent BI, ettersom NHH stort sett alltid kommer ut på topp. Er det derimot et felt hvor den private handelshøyskolen er overlegne, er det på rektors lønnsnivå. BI-rektor Inge Jan Henjesand dro inn rett under 2,5 millioner i fjor, og slår dermed NHH-rektor Øystein Thøgersen som tjente 1,8 millioner. Thøgersen kan riktignok konstatere en høyere årslønn sammenlignet med UiB-rektor Margareth Hagen, som dro inn 1,6 millioner i 2021.

I resten av skolens rektorat finner vi blant annet prorektor Malin Arve, som tjente 1,4 millioner i 2021. Kollega og tidligere NHH-student Stig Tenold står oppført med en inntekt på litt over 1,5 millioner. Tenold har nylig vært observert som Quizmaster i Kjelleren på NHH, men K7 Bulletin velger å anta at dette sidegjøremålet ikke slår ut på inntekten.

Tjener lite på bokskriving

En annen kilde til professorenes inntekt er boksalg. Noen professorer skriver bøker, som settes på pensumlisten til studentene.

– Hadde det vært mye penger i dette, burde vi sett langt flere forelesere med egen lærebok. For at det skulle skje måtte nok boken blitt en nasjonal bestselger. Hadde jeg tenkt penger, ville jeg ikke skrevet boken, har foreleser i mikroøkonomi (SAM2) Kjetil Bjorvatn tidligere uttalt til K7 Bulletin.

I samme artikkel kommer det frem at han tjener omtrent 15.000 totalt per 300 solgte bøker. SAM2-foreleseren fortalte samtidig til at «en god lærebok skrevet for å tjene penger er jo fremdeles en god lærebok».

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram