Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Skivebom om NHHI


24. oktober 2017
Sist oppdatert: 24. oktober 2017

Debatten om idrettsforeningen er absurd. Det er på tide å sette punktum.

Det smalt skikkelig i forrige uke. VT-representanter fra HVL og UiB, samt leder av Studenterparlamentet ved UiB, gikk kraftig ut mot NHHI. I Studvest skrev disse politikerne et innlegg hvor de hevdet midlene NHHI får fra semesteravgiften brukes til å «sponse vennegjengen». På et møte i Velferdstinget truet noen av dem med å kutte midlene helt.

Politikernes kritikk bygger på sosiale opptak, altså det som forekommer «når organisasjonens formål og opptaksformat ikke samsvarer». Dette skaper ekskludering, hevder de.

Politikerne ekskluderer flere

NHHI har i de siste årene blitt tildelt rundt 200.000 kroner av Velferdstinget. I fjor fikk de 400.000 kroner, og i år søker de om 440.000. Disse pengene gir NHHI videre til sine 1250 medlemmer, som fordeler seg på over 50 lag. Det er med andre ord ikke små tall det er snakk om. Hvis støtten til NHHI kuttes, er det da 1250 bergensstudenter som ikke lenger får drive med idrett.

Kan noen fortelle meg hvorfor dette ikke er ekskluderende?

Jeg fatter virkelig ikke logikken her. Et fåtall av NHHI-lagene har sosiale opptak, og plutselig skal over tusen studenter straffes for det? Man bekymrer seg over at noen lag ekskluderer, og så er løsningen å ekskludere enda flere?

For det er jo nettopp det som skjer her. Hvis Velferdstinget kutter støtten til NHHI, vil de ekskludere flere studenter enn det de lagene som driver med sosiale opptak gjør.

La oss se på tallene

Hvor mange lag er det egentlig som kun driver sosiale opptak i NHHI? Er det noen av disse politikerne som vet det? Tvilsomt. Jeg kan derimot ikke klandre dem for det. Studentbergen er for stor til å ha full oversikt, og det er studentmedienes ansvar å grave på vegne av resten.

Så jeg gravde litt.

Jeg tok frem Excel, og skrev ned alle lagene i NHHI. Deretter sjekket jeg alle opptaksarrangmentene på Facebook dette semesteret, og noterte meg hvilke lag som kun hadde sosialt opptak, og ikke noe idrettslig.

Jeg fant bare fire.

Politikerne må komme med tall!

Nå stemmer det selvsagt at de fleste lagene i NHHI har en sosial del av opptaket i tillegg til den sportslige. Det stemmer nok også at noen av dem vektlegger den sosiale delen mest i vurderingsprosessen.

Men jeg har så langt heller ikke sett noen tall fra politikerne om hvor mange som bedriver ekskluderende opptak. Og la det ikke være noen tvil: Så lenge de truer med å kutte støtten til NHHI, er det på deres skuldre bevisbyrden henger.

Metoden min er kanskje ikke perfekt. Men den funker bedre enn å basere pengestøtten til NHHI på noen hardtslående overskrifter.

NHHI gjør en god jobb

Personlig synes jeg det er absurd å kutte støtten til NHHI, spesielt når nesten alle lagene har en sportslig del på opptakene.

Joda, ikke alle disse lagene har kjempehøye sportslige ambisjoner. Nesten ingen av dem satser. Men slik har det heller aldri vært, og slik skal det heller ikke være. Idrettstilbudet i Bergen kan ikke være begrenset til kun de flinkeste. NHHI er ikke perfekt, men faktum forblir at de har et tilbud som strekker både langt og bredt.

De har rom til både profesjonelle og amatører. De har til og med tilbud til de som vil drive med litt rare sporter: Hvor mange andre steder i Bergen kan man drive med rumpeldunk?

NHHI må jobbe med å redusere ekskludering. Det er det ingen tvil om. Men NHHI er også meget inkluderende.

Bør det bli en vedtektsendring?

Politikerne som kritiserer NHHI, hevder de vil gå i dialog med NHHI for å få til en vedtektstendring, slik at sosiale opptak ikke blir akseptert. Er det en god idé? Kanskje, men la oss problematisere litt.

Om sosiale opptak forbys, vil ikke tilbudet i NHHI øke. Om noe vil det reduseres, siden visse lag vil forsvinne fra foreningen. Man endrer med andre ord ikke mengden av medlemmer, bare sammensetningen.

Dette kan rettferdiggjøres om de som ekskluderes etter vedtektsendringen ikke er kvalifisert til å bedrive idretten det er snakk om. Men da forutsetter man at lagene i NHHI kun eksisterer for å satse. Og det vet vi jo ikke stemmer.

En stor bløff

I NHHI har man to motpoler: De som kun har et idrettslig opptak, og de som kun har et sosialt opptak. Dette er to veldig små grupper.

Størsteparten av NHHI-lagene eksisterer faktisk i sjiktet mellom disse to motpolene, og har interesse av å både drive med idretten og være en sosial gruppe. Det er disse lagene debatten må handle om hvis man vil kutte i NHHI, da det er de som utgjør flertallet. Vet politikerne det? Kanskje, men jeg vil hevde det er ubetydelig her.

Hvorfor? Fordi hele opplegget minner om en stor bløff. Tror noen virkelig at NHHI kommer til å miste støtten ved årets tildeling? Selvfølgelig ikke. Det ville vært galskap, og skapt en storm jeg tipper politikerne ikke har noen interesse av å bli blåst opp i.

Hvorfor bløffes det? Fordi man vil presse NHHI: «Gjør som vi sier, eller så kutter vi midlene deres». Dette er ord som går igjen skremmende ofte hver gang Velferdstinget skal fordele semesteravgiften. Iblant gjør man alvor av ordene, og gjør et kutt. Jeg kan derimot ikke erindre noen som har mistet støtten helt, de årene jeg har studert i Bergen.

Hva dette egentlig handler om

La oss nå grave litt mer. La oss gå i kjernen på debatten, og se på den egentlig handler om.

Det er ikke sosiale opptak. Ikke hvis man skal legge fakta på bordet, som er at de fleste NHHI-lagene fokuserer både på det idrettslige og det sosiale, og dermed ikke driver eksklusivt med sosiale opptak.

Det handler nok heller om noe annet, nemlig at sentrumspolitikerne vil kutte i NHHI. Jeg frykter at mange av dem ser på NHH som en festskole, hvor nesten alle grupper i NHHS eksisterer for å ha en unnskyldning til å feste (et inntrykk som i stor grad er bygget på enkle antagelser og en serie tabloide overskrifter).

I stor grad ser man for seg en skole med pappagutter fra Oslo vest, Asker og Bærum som misbruker midlene man får tildelt fra fellesskapet. Faktum er derimot at NHHS er, kontroversielle saker til tross, en gigantisk suksesshistorie.

Hvorfor NHHS-engasjementet er stort

Det hevdes at lagene i NHHI er forkledte vennegjenger. Det er nok ikke helt usant. Men det er naturlig at folk som treffes jevnlig også går godt sammen. Å være en forkledd vennegjeng kan også være en form for inkludering.

I NHHI er ikke et lag bare et lag, men en sosial enhet. Denne eksklusiviteten medfører selvfølgelig at noen må ekskluderes, og det er uheldig. Samtidig vil jeg hevde at denne eksklusiviteten er en av hovedgrunnene til at ikke bare NHHI, men også NHHS som en helhet, kjennetegnes av et enormt engasjement.

Starter man en gruppe i NHHS, er man en gründer. Man får eierskap til en egen gruppe, som drives etter selvstendige prioriteringer (under et felles reglement, naturligvis). Dette har ført til et nivå av engasjement som resten av studentbergen ikke kan måle seg med.

Er det uortodoks? Ja, det er det. Men det funker.

Hva skal vi gjøre da?

Problemet når det kommer til ekskludering i NHHI er ikke nødvendigvis bare at det er sosiale opptak. Skal kriteriene for opptak kun være sportslige, kan vi risikere at det blir færre lag fremover.

For hvorfor er det ekskludering i NHHI, samt i NHHS som helhet? Det er fordi etterspørselen er større enn tilbudet. Da bør vi ikke redusere tilbudet. Vi bør i hvert fall ikke redusere etterspørselen, som tross alt bare eksisterer fordi NHH-ere har lyst å bli med i studentforeningen.

Da gjenstår det bare én løsning, nemlig å heve tilbudet. Det gjør vi ved å fortsatt tillatte sosiale opptak, slik at antall lag kan fortsette å vokse, uten at etterspørselen samtidig synker. Vi kan gjerne debattere om vi bør sette strengere krav til lagene i foreningen, men da må det gjøres på rette premisser.

Hva er det vi derimot ikke skal gjøre? Fjerne støtten til NHHI.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram