Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Skjuler økonomien for studentene


12. mars 2014
Sist oppdatert: 8. april 2014
Studentsamskipnaden i Bergen holder viktig informasjon skjult fra studentene. – Det gjør det vanskelig for studenter å påvirke SiB, mener eksternansvarlig i kjernestyret.


Ingen av studentsamskipnadene i Norge er underlagt offentlighetsloven, og de er dermed ikke lovpålagt å offentliggjøre dokumenter på lik linje med offentlige institusjoner. Dermed kan SiB holde regnskapene sine skjult for både studentene og deres representanter i Velferdstinget. Velferdstinget jobber nå for bedre innsikt i SiBs økonomi.

Lite tillitvekkende
Jørund Gjesvik, eksternansvarlig i kjernestyret, har jobbet for full åpenhet rundt regnskap gjennom velferdstinget. Han mener hemmeligholdet kan gjøre det vanskelig for studenter å påvirke studentsamskipnadens arbeid.

– Det er vanskelig å mene noe, både for Velferdstinget og for studenter generelt, om SiB når vi holdes i mørket. Samarbeidet mellom SiB og Velferdstinget blir mindre smidig, noe studentene taper på.

Gjesvik mener dette vil gjøre Velferdstingets arbeid vanskeligere.

– Når disse dokumentene ikke er tilgjengelige gjør det det vanskelig å komme med konstruktive innspill eller presis kritikk til Studentsamskipnaden.

Han mener hemmeligholdet er problematisk for tillitsforholdet mellom SiB og studentene.

– Grunnen til at vi ønsker mer innsikt i SiBs årsregnskap er at det vil skape gjensidig tillit. Når de unngår å offentliggjøre disse dokumentene kan det virke som om de har noe å skjule, selv om det ikke nødvendigvis er tilfellet.

Uenighet i arbeidskomiteen
Selv om velferdstingets arbeidskomité nå ønsker mer innsikt i SiB sin økonomi, var det uenighet innad. Håvard Eggestøl, representant fra UiB, mener velferdstinget og studentene må ha tillit til SiB og systemet.

– Det er uheldig om vi skal åpne opp alle slags mulige dokumenter, det viser at vi ikke har tillit til styret. Det er allerede en god del som er offentlig idag.

Han mener fremlegging av hele regnskapet kan gjøre jobben mer utfordrende for velferdstinget.

– Det er litt vel teknisk orientert for et parlamentarisk organ. Man tar det nok ikke inn over seg.

I tillegg mener han det allerede er gode mekanismer om studentene skulle være svært uenige med SiBstyrets arbeid.

– Vi må stole på at styret gjør jobben sin. Jeg ser ingen grunn til at representantene i styret skulle ha problemer med å videreformidle viktige ting. Vi har i tillegg anledning til å kaste styret, mener Eggestøl.

Forsvarer hemmelighold
Audun Kjørstad, student og styreleder i SiB, mener på sin side at full offentliggjøring av SiBs aktiviteter, som for eksempel årsregnskapet, vil gjøre mer skade enn det vil gjøre nytte.

Hvorfor offentliggjør dere ikke hele årsregnskapet?
– Det er vi ikke lovpålagt å gjøre. I tillegg opererer vi i et marked der det er mye konkurranse, og våre konkurrenter vil kunne benytte seg av denne informasjonen. Det ville dermed ikke være gunstig for hverken SiB eller studentene å offentliggjøre disse dokumentene.

Har ikke SiB en plikt ovenfor studentene til å offentliggjøre årsregnskapet?

– Vi er fem studenter som sitter i SiB-styret nå og som representerer studentene. Noen år tilbake hadde SiB en modell der det ble holdt allmøter, men det har vi gått bort ifra. Nå har vi heller en modell med et styre med studentflertall. Vi som sitter i styret har full innsikt, og vi har løpende dialog med Velferdstinget. Det er derfor ikke aktuelt å gi Velferdstinget full innsikt i for eksempel årsregnskapet på det nåværende tidspunkt.

Kjørstad holder likevel døren åpen for Velferdstinget, og ønsker å finne en løsning som alle kan være fornøyde med.

– Vi tar med oss at det ønskes bedre innsikt fra Velferdstinget sin side og at dette nå står på arbeidsprogrammet for 2014. Vi ønsker å ha en åpen dialog med Velferdstinget, men per nå er det ikke aktuelt å gi full innsikt i årsregnskapet.

– Burde være en selvfølge
Offentlighetsekspert Gunnar Bodahl Johansen mener det er problematisk at studentsamskipnadene ikke er underlagt offentlighetsloven.

– De burde i høyeste grad offentliggjøre driften sin. Allerede i forbindelse med loven av 1970 ble det tolket dithen at man måtte anta at studentsamskipnaden gikk inn under loven. Dette var fordi de er finansiert gjennom obligatorisk medlemsavgift og bidrag fra statsbudsjettet.

I tillegg er samskipnadene organisert etter regler gitt av den politiske ledelsen. Offentlighetsloven ble revidert i 2006.

– Det at regjeringen ikke ønsket å klargjøre studentskipnadenes posisjon under revideringen er meningsløst. Det burde blitt gjort.

Bodahl-Johansen mener offentliggjøring av regnskap vil styrke SiBs integritet.

– Det er kritikkverdig at studenter blir tvunget til å betale en semesteravgift til en samskipnad uten å få innsyn i dens aktivitet. Man kan ikke, med loven i hånd, kreve innsyn, men offentliggjøring av regnskapet burde likevel være en selvfølge.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram