Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Utdeling bak lukkede dører


12. mars 2013
Sist oppdatert: 12. mars 2013
Hvert år får studentgrupper på NHH tusenvis av kroner i støtte uten at dette blir offentliggjort.


– Det er ingen gode argumenter for at det ikke skal være full offentlighet rundt utdelingene. Jeg antar at dette er et godt eksempel på manglende erfaringsoverføring og det er viktig at debatten tas, sier Edvin Ørbog, påtroppende leder i representantskapet.

Helt siden høyskolen ble grunnlagt i 1936 har NHH-studenter blitt tildelt store summer for å forbedre studentvelferden. Tildelingene har hovedsakelig kommet fra høyskolefondene og Stiftelsen for Norges Handelshøyskole i Bergen.

Før 2010 ble alle tildelingene offentliggjort på foreningsmøtene (FM). Dette er studentforeningens generalforsamling, hvor alle NHH-studenter kan møte. På den måten kunne alle stille spørsmål om pengeutdelingene og sjekke tallene i referatet. Siste gang tallene ble offentliggjort var i 2009, og da var totalsummen på utdelingene 110 000 kroner.

Ingen grunn til å skjule
Ørbog tror ikke hemmeligholdelsen de siste årene betyr at stiftelsene har noe å skjule.

– Personene som sitter i disse styrene er profesjonelle folk med tunge verv i samfunnet. Vi må ha såpass stor tillit at vi stoler på at beslutningene som tas er til det beste for studentene, føyer Ørbog til.

Representantskapet er NHHS’ øverste valgte organ og har blant annet ansvaret for å kontrollere kjernestyret (KS) og resten av studentforeningen.

Ørbog forklarer at denne tradisjonen med offentlighet av utdelingene ikke er regulert i noen instrukser, og at en slik praksis fort forsvinner dersom man har ett ledd med dårlig erfaringsoverføring.

Burde vært offentlig
Tidligere KS-leder Gudbrand Johannes Qvale er enig med Ørbog i at utdelingen av pengene burde vært offentlig, men legger til at han mener informasjonen vært tilgjengelig hele tiden.

– Jeg mener det er helt uproblematisk og en selvfølge at dette skal være offentlig informasjon. Da har studentene selv mulighet til å kontrollere hverandre. Vi vet kriteriene for utdelingene og kan derfor lett sjekke om pengene har blitt brukt til det de ble ment.

Han legger også til at dette med stor sannsynlighet kun er en forglemmelse, og at de er grunnen til at pengestøtten de siste årene ikke har blitt offentliggjort.

Ingen krav
Mette Dagny Storvestre er nylig blitt utnevnt til formann i stiftelsen, men har allerede vært styremedlem i flere år. Hun vet ikke hvorfor utdelingene ikke har blitt offentliggjort de siste årene.

– Jeg kan ikke kommentere om utdelingene burde være offentlige eller ikke før jeg har diskutert med resten av styret. Vi skal ha styremøte på mandag og kan ta opp saken da. Men vi har ikke satt noen begrensinger eller krav angående offentliggjøring av tildelingene, forklarer hun.

Ikke pliktige til å oppgi
Økonomiansvarlig i kjernestyret, Arne Tjora, vil ikke offentliggjøre hvilke interessegrupper som har mottatt støtte fra stiftelsen de siste årene eller hvor mye som har blitt delt ut.

– Interessegruppene er egne økonomiske enheter som ikke er pliktige til å oppgi hva de får i støtte. Vi må ha klarsignal fra stiftelsen og høyskolefondene for å offentliggjøre disse tallene.

Det har i følge Tjora ikke vært noen utdelinger fra hverken høyskolefondene eller stiftelsen i perioden hans som økonomiansvarlig. Han er klar på at det viktigste for han er en ryddig prosess, men mener at det alltid skal være rom for debatt.

– Jeg synes dagens situasjon er grei, selv om den selvfølgelig kan forbedres med mer åpenhet. Jeg kommer derfor til å ta dette opp med stiftelsen.

Kan ikke oppgi tallene
Før 2009 var tildelingene en fast del av melderunden på FM. Tjora kjenner til tallene har blitt offentliggjort, men kan ikke si grunnen til hvorfor denne praksisen tok slutt.

– Jeg ønsker å offentliggjøre alle tildelingene, men vi må få avklart situasjonen med stiftelsen før vi kan gi ut tallene. Får vi klarsignal fra dem, vil dette offentliggjøres på det mest egnede stedet, som sannsynligvis blir FM, sier han.

KS kommer med en innstilling eller en prioriteringsliste til stiftelsen når de skal foreta utdelingene sine og sitter selv i styret til høyskolefondene. Tjora mener imidlertid ikke at KS har stor innflytelse på hvordan pengene fordeles.

– Den innstillingen vi gjør er kun ment som en oppdatering av hva som skjer i studentgruppene og gjøres som en grovsortering for å spare stiftelsen og fondene for arbeid. Fordi denne prosessen ikke har så mye å si i praksis, er jeg usikker om det er grunn til å offentliggjøre denne prosessen.

Aldri hørt om praksisen
I 2009 ble profileringsutvalget (PU) etablert som underutvalg. De har blant annet ansvaret for gjennomføringen av alle foreningsmøtene på skolen, og i den sammenheng er de også ansvarlige for både FM-magasinet og referatene fra FM hvor tildelingene tidligere ble offentliggjort.

– Jeg kjenner ikke til at dette har blitt gjort før, og har heller ikke gjort meg opp noen mening om hvorvidt dette burde vært med på FM eller ikke, svarer PU-leder Stine Flågan på spørsmål om hvorfor man har sluttet med offentliggjøringene.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram