Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Skolefondene godt i pluss - har cash som største posisjon

Kvartalsrapportene til Femme Forvaltning og Børsklubben er ute. Fondene er godt i pluss, og slår indeksen atter en gang. Dette til tross for at årets første kvartal så langt har bydd på enorm turbulens.

Krigen i Ukraina bidrar til vekst i energi- og råvaresektoren. Foto: (Jeremy Bezanger via Unsplash)
24. mai 2022
Sist oppdatert: 24. mai 2022

2022 har så langt vært et krevende år for verdens børser, der Oslo Børs er et av få markeder som så langt ikke er i tap. Første kvartal har blitt definert av krigen i Ukraina, økninger i styringsrenten i de fleste vestlige land, høy inflasjon, enorme leveranseproblemer, nye nedstengninger i Kina og redusert økonomisk vekst.

Femme-forvalter Nanna Kjekstad. Foto: (Halvor Grøstad/Foto NHHS)

Krigen bidrar til vekst

Verden over har de aller fleste markedsindekser avsluttet første kvartal i minus. Oslo Børs har klart seg henholdsvis greit, med en beskjeden oppgang på 4 prosent. Dette kan blant annet forklares med at store norske selskapene som Equinor, Norsk Hydro og Aker BP konkurrerer mot russerne om europeiske kunder. Med sanksjoner på russisk forretning skapes et betydelig markedsgap i Norges favør.

Den siste tiden har energi og råvarer vært de store vinnerne på børs. Oslo Børs, som fondene i hovedsak velger fra, har et bredt utvalg av verdensledende energiselskaper og materialprodusenter. Etterspørselen etter råvarer har som følge av krigen i Ukraina vært stor. 

Børsklubben flytter til Danmark

Aksjevinnerne til Femme Forvaltning og Børsklubben er henholdsvis papirprodusenten Norske Skog [$NSKOG, + 27,75 %] og den norske oljegiganten Aker BP [$AKRBP, + 20,90 %].

I månedsrapporten fra mars fremkommer det at Børsklubbens fond har valgt å flytte investeringene sine i finanssektoren fra norske til danske selskap. Dette begrunnes med høy prising og begrenset vekstutsikt i Norge, og høyere renter og marginer i Danmark. Ved utgangen av mars utgjorde Danske Bank [DANSKE] 7,6 prosent av fondets portefølje.

Leder i Børsklubben Ulf Huse forteller K7 Bulletin at fondet har en fordel i sin størrelse. Et lite fond kan finne avkasting i investeringer som blir for små for andre fond.

Leder for Børsklubben Ulf Huse. Foto: (Adeel Tariq/Foto NHHS)

Stokker om i sjømat

Femme Forvaltning velger også å gjøre endringer i porteføljen. Andelen i vinneren Norske Skog reduseres. Dette forklarer de med at den høye veksten i aksjen førte til bekymringer for overeksponering. Sjømatselskapet Måsval erstatter en andel av lakseprodusenten Salmar, noe også Børsklubben har gjort i etterkant.

 Det turbulente makrobildet gjorde at vi valgte å øke eksponeringen mot finans, energi og materialer; sektorer vi hadde stor tro på i dette landskapet. Disse selskapene gjorde det godt i Q1, og bidro til at vi klarte å slå børsen, sier Femme-forvalter Nanna Kjekstad til K7 Bulletin.

Veien videre

Begge fondene har nå cash som sin største posisjon. Stor usikkerhet i markedet, og mangel på overbevisende kjøpsmuligheter, bidrar til at flere velger å redusere eksponeringen mot aksjemarkedet. Så gjenstår det å se om de historiske inflasjonsnivåene vil straffe mer enn rentene i det usikre markedet.

Professor Trond Døskeland ved Institutt for Foretaksøkonomi. Foto: NHH

NHH-professor Trond Døskeland ved Institutt for foretaksøkonomi forventer betydelig uro i markedene på kort sikt, men understreker at gode, langsiktige investeringer skal tåle slik:

– Det er både økonomisk teori og empiri som viser at det å være eier av bedrifter gir bedre avkastning enn å gi lån til bedriftene. Så på lang sikt tror jeg at aksjemarkedet vil fortsette å gi en "premie" over alternative aktivaklasser. Aksjemarkedet bygger på alle aktørers forventninger, så dagens pris skal reflektere all usikkerheten. Dermed er vi tilbake til at man skal tenke langsiktig, påpeker professoren.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram