Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Skyter med bind for øynene


23. oktober 2015
Sist oppdatert: 23. oktober 2015

Det nye kjernestyret ved NHH vet ikke hva det innebærer å være kjernestyret. Likevel har de store ambisjoner for studentforeningen. - – Vi vil heller sikte litt for høyt enn for lavt, sier informasjonsansvarlig Linda Roald.

Ved høstvalget til NHHS, ble blokken Standpunkt valgt inn som det nye Kjernestyret for 2016. Til tross for at de ikke har oversikt over alt som må gjøres har de ambisjoner om å gjennomføre sine viktigste standpunkt gjennom de to semesterne de har til rådighet.

– Det er veldig mye vi i per dags dato ikke vet hva er for noe. Veldig mange arbeidsoppgaver, rutinemessig ting, drift som eksempelvis møter, som vi ikke har tilgang til. Vi vet ikke nødvendigvis hva det er i dag, og hva det innebærer. Vi vet ikke hundre prosent alt vi skal gjøre, sier Nikolai Belsvik.

Vagt standpunkt

Belsvik er fagpolitisk ansvarlig i det nye kjernestyret. Han sier at sakene de har gått til valg på, stort sett er videreføring av saker som jobbes med i dag, men at de også har noen nye saker.

– Jeg synes nåværende KS har gjort en god jobb, så det er på en måte vanskelig å si hva vi skulle gjort bedre. Vi skal skille oss ut fra tidligere kjernestyrer, ved at vi skal prøve så godt vi kan.

– Det tror jeg alle kjernestyrer gjør, legger Ingvild Kvinnsland til.

Nora Gedde, markedsansvarlig i nye kjernestyret, forteller at et av Standpunkts viktigste standpunkt “å tenke NHHS før kjernestyret”, ikke ble like godt tatt i mot av alle.

– Det ble litt misforstått, da folk trodde det var et spark til andre kjernestyrer, og det er det ikke. Tanken bak det var vel heller det at vi ikke vil gå rundt å si “vi vil ikke være det kjernestyret som...” . Vi vil tenke på det beste for studentforeningen, og ikke nødvendigvis vårt rykte etterpå.

– Det er utfordrende å få engasjert alle studentene, legger Belsvik til.

Belsvik forteller at det nye kjernestyret derfor har gått bort fra “NHHS før kjernestyret” og heller ønsker å satse på “å være et åpent og ærlig kjernestyre”, som deres viktigste mål.

– Våre viktigste standpunkt er sakene vi satser på, men vårt viktigste mål er å være et åpent og ærlig kjernestyre. Det er det som ligger bak.

Ifølge nye eksternansvarlig, Ingvild Kvinnsland, ønsker det nye kjernestyret å engasjere studentene så mye som mulig.

– Vi vil engasjere på ting vi har lyst å gjøre, og andre saker. På vedtak på foreningsmøtet har vi lyst å ha folk med i diskusjonen, sånn at vi faktisk sammen kan finne ut hva som er best. For det er jo heller ikke vi som alltid skal avgjøre hva som er best. Vi blir nødt til å lytte.

Ny styringsform og lov

En av de viktigste sakene til Standpunkt er å gi studentene reell påvirkningskraft ved valg av ny styringsform ved NHH. Kvinnsland har ikke en klar mening om hva den ideelle styringsformen ville vært, men ønsker at studentene skal være med å bestemme.

– Høyblokken har allerede satt i gang en prosess for å diskutere en ny styringsform på NHH. Da mener jeg det er veldig viktig at studentene er på banen hele veien. Vi håper å få til et FM-­vedtak som gjør at vi kan si at NHH-­studenter mener vi burde ha en konkret styringsform. Diskusjon, debatt og engasjement rundt en sånn type sak, har jeg veldig lyst til å skape.

Det nye kjernestyret ønsker også å revidere Loven til NHHS. Dette skal være Vegard Bækkedal, leder for det nye kjernestyret, sitt hovedprosjekt. Bækkedal forteller at loven på mange områder motsier seg selv. Dette vil kjernestyret nå endre.

– Jeg mener at sånn som det er nå, er loven veldig motstridende.

Forrige gang man prøvde å ha en helhetlig gjennomgang av lovtekstene var i 2011, men det kan godt hende at det har skjedd før den tid også. Jeg vil derfor sette ned en gruppe som skal ta for seg alle tekstene, for å gjøre loven enklere å forstå og lettere å bruke.

Bedre nettside

Et standpunkt og mål som det nye kjernestyret har ambisjoner om å gjennomføre, er en sak som lenge har vært på agendaen for tidligere kjernestyrer. Linda Roald, informasjonsansvarlig i det nye kjernestyret, ønsker å gjøre nettsiden til NHHS til en bedre informasjonskanal som flere vil bruke.

– Jeg håper på å omstrukturere den, og kanskje ha litt annen informasjon i tillegg til det som er i dag, slik at den blir mer interessant. Jeg vil prøve å se på andre informasjonskanaler som blir brukt, for så å prøve å samle det til et sted. Nå er det litt mye overalt, og man kan finne informasjonen man trenger andre steder enn på nhhs.no.

Kvinnsland forteller at Roald også har en god plan på hvordan å gjøre siden bedre estetisk sett, og har troen på at dette kommer til å gjøre at siden får flere brukere.

– Jeg tror det kommer til å hjelpe veldig at den blir estetisk fin, og at løsningene på siden blir mer intuitive. Det har Linda en veldig god plan for.

Roald mener at siden også trenger bedre retningslinjer.

– Til nå har det vært uklart hvem som skal oppdatere den, og det har ført til at den ikke har blitt oppdatert når den skal. Å ha klare retningslinjer på det, slik at den faktisk blir oppdatert tror jeg er viktig. Man bruker ikke en side som er utdatert.

For ambisiøse?

Økonomiansvarlig for nye KS, Øyvind Bjørndal forteller at selv om de har snakket med tidligere kjernestyrer og nåværende kjernestyrer om hva jobben går ut på, er det likevel vanskelig å vite om de får utrettet alle målene de har satt seg.

– Til syvende og sist vet man ikke hvor mye man har tid og mulighet til å utrette. En del av tingene er det ikke bare vi som kan bestemme. Det er blant annet en prosess for å integrere resten av studentforeningen, og en prosess opp mot høyblokken. Det er altså en del faktorer som vi ikke direkte kan kontrollere.

Belsvik legger også til at noen av målene de har satt seg, ikke kan la seg lukke over ett år.

– Det er saker, i hvert fall innen fagpolitikken som går over ganske mange år. Siden det er pedagogikk, går det ikke an å revolusjonere det på et år, nødvendigvis. Kaja Karinsdatter Toset har gjort en kjempegod jobb fra tidligere, så det er på en måte bare å plukke opp ballen og videreutvikle det derifra.

KS

Standpunkt er det nye kjernestyret ved NHHS. Fraværende: Vegard Bækkedal, Astrid Mile og Aksel Mjøen.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram