Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Slik rangeres skolen din


21. februar 2017
Sist oppdatert: 21. februar 2017

– FTs rangering av businesskoler er den minst dårlige, sier Seniorrådgiver ved NHH, James Hosea.

I desember i fjor gikk BI forbi NHH på Financial Times (FT) sin rangering av europeiske businesskoler. BI kom på 35. plass og NHH på 38. plass for 2016. Men hva sier dette? Bør NHH-studenter som forventer det beste nasjonale studietilbudet bytte til Handelshøyskolen BI?

Ikke nødvendigvis, mener rangeringsekspert og seniorrådgiver James Hosea ved NHH. Mange kriterier måles i rangeringene, og alle kriteriene veies ulikt. Det er ikke gitt at den best rangerte skolen er den beste, for hva som er den beste skolen avhenger av hvordan målinger utføres, og hvilke kriterier som vektlegges.

Et hav av rangeringer

Hosea forklarer at det ikke er alle rangeringer man kan stole på.

– Det finnes mange rangeringer av skoler, og langt ifra alle er troverdige. Kjennetegn ved rangeringer som har kredibilitet er at rangeringene finansieres upartisk, at metodikken og kriteriene er allment tilgjengelige, og at mange skoler  deltar i undersøkelsene. Slik er det ikke for alle rangeringer, sier Hosea.

Hosea trekker frem Times Higher Education (THE), QS World University Rankings og Shanghai Rankings som eksempler på troverdige kilder.

– Britiske THE og QS World University Rankings baserer sine lister over toppuniversiteter på data fra institusjonene. Universiteter som møter et minimumskravet for publikasjoner får delta. Skolenes samlede score baseres på faktorer som forskning, internasjonal aktivitet, differensiering og læringsmiljø. Høytscorende universiteter i THE og QS World University Rankings er velkjente institusjoner som Oxford, Harvard, og MIT. Rangeringene gir et helhetlig bilde av institusjonenes kvalitet, på tvers av fakulteter og fagfelt.

– Kinesiske Shanghai Ranking er også verdt å nevne. Denne rankingen skiller seg ut ved utelukkende å fokusere på forskning, publikasjoner og Nobelpriser. Rangeringen får kredibilitet fordi metodikken er lett å etterprøve, og den gir et riktig bilde på hvor gode skolene er på nettopp forskning. En nedside med Shanghai Ranking er at den favoriserer de største institusjonene. I tillegg er ikke rangeringen historisk, altså er det kun det inneværende året som teller på sluttscoren. Fordi de største institusjonene har større mulighet til å opprettholde en strøm av publikasjoner, vil de store skolene ha et jevnt fortrinn, forklarer Hosea.

Kan den beste skolen tallfestes?

Universiteter – fra latinske «universitas», altså «helhet» – er fabrikanter og formidlere av viten. Det samme gjelder for norske høyskoler. Forskjellen mellom høyskoler og universiteter er den faglige bredden. Institusjonene gjør i prinsippet det samme. Noen organisasjoner stiller spørsmål ved om tallfesting av universiteter lever opp til betegnelsen «helhet».

Umultirank og Eduniversal er eksempler på alternative måter å måle universiteter og høyskoler. Hosea synes tanken om en annen måte å vurdere skoler på er god.

– Det interessante med Umultirank og Eduniversal er at rangeringene ikke baserer seg på en samlet score. Umultirank lager en såkalt blomst (illustrasjon på neste side), der det i stedet for å gi et overordnet tall deles inn i ulike kategorier. Den franske rangeringen Eduniversal gjør noe liknende. Forskjellen er at Eduniversal gir en karakter fra én til fem.

– Disse rangeringene har ulike problemer. Å delta i Umultiranks rangering betyr mye arbeid for deltagende institusjoner, og det er et fåtall av de gode universitetene som deltar som resultat. Eduniversal sin metodikk er upresis, og den skjer lukket. At rangeringen er lukket, vil si at en kommisjon går bak lukkede dører, for så å bestemme rangeringen, og det er vanskelig å vite hvordan de har gått frem. Tanken med å måle skoler, for deretter å gruppere dem i nivåer eller divisjoner, er god mener jeg, men det finnes bare ingen som gjør det på en skikkelig måte, sier Hosea.

Hvorfor snakker vi oftest om FTs rangering?

Når norske medier sammenlikner NHH og BI, gjøres det som regel ut fra FTs samlede rangering over europeiske businesskoler. Den samlede rangeringen er et resultat av fem underrangeringer, som også er laget av FT. Underrangeringene, og deres vektlegging, er vist på illustrasjonen nederst på siden. BI og NHH deltar i fire av de fem underrangeringene. Begge handelshøyskolene mangler fulltids MBA-underrangeringen, som veies 25 prosent av den samlede scoren. BI og NHH har dermed potensiale til å oppnå 75 prosent av den totale scoren. Videre forklarer Hosea hvorfor vi bryr oss om FTs rangering fremfor de mange andre rangeringene som finnes.

– Du kan si at FT-rangeringen er den minst dårlige. Det er også den mest relevante for NHH. Fordelen med FTs rangering er hvordan skolene selv må aktivt delta. Metodene deres er tydelige, de bryr seg kun om høyskoler og universiteter med programmer innen økonomi og administrasjon og de samler data fra både alumni og skolen selv, forklarer Hosea.

NHH scorer høyt på siviløkonomistudiet

NHH scorer godt på FT-underrangeringen Masters in Management 2016. Her ligger NHH på 65. plass av 90 skoler på global basis, som er høyest i Norge. BI ligger her på 71. plass. Rektor ved NHH, Frøystein Gjesdal, uttalte til DN i desember i fjor at dette er han fornøyd med, og poengterte at siviløkonomutdanningen er NHHs flaggskip.

Kriteriene NHH taper poeng på, sammenliknet med internasjonale skoler, er lønnen til alumnistudentene ved EMBA-studiet, lønnsøkningen de får etter å ha fullført EMBA-en og kriteriet for forskning. NHH scorer lavt på kriteriet som angår hvor mye skolen har hjulpet studentene til å finne arbeid. Hosea trekker frem at dette er fordi Næringslivsutvalget (NU) sitt arbeid ikke teller for skolens score. Hosea mener derfor alumnier bør tenke på NU når de svarer på skjemaet. Til gjengjeld scorer NHH høyt på kriteriene for kvinnelige ansatte, kvinnelige studenter, internasjonale kurs og arbeidserfaring.

BI tjener poeng på samarbeid med kinesisk universitet

BI ligger som nevnt på 35. plass på FTs samlede rangering av europeiske businesskoler. BI deler 35. plassen med Copenhagen Business School (CBS). Underrangeringene BI scorer høyt på er FTs Executive MBA Ranking og Customised Executive Education Ranking for 2016. Hosea viser til at det interessante her er at BI stiller med to EMBA-studier, mens NHH kun stiller med ett.

– BI har siden 1996 samarbeidet med det kinesiske toppuniversitet Fudan University. Normalen for høyskoler og universiteter er å ha oppført kun ett EMBA-studie. Grunnet samarbeidet med Fudan University kan BI oppgi to EMBA-studier. Dette tjener BI mye poeng på. BI-Fudan studiet undervises på Fudan, i Shanghai, og det er for det meste kinesiske studenter som går her. Det er ikke noe galt med et slikt samarbeid, men en kan spekulere i om dette er noe BI opprettholder nettopp fordi skolen tjener så mange rangeringspoeng, sier Hosea.

Ta rangeringer med en klype salt

– Man skal huske at enhver rangeringsorganisasjon ønsker å selge sine rangeringer. Derfor er det viktig å vite hvem som finansierer rangeringen, forklarer Hosea.

Videre presiserer Hosea at man bør være varsom med å stole slavisk på rangeringene. Høyskoler og universiteter er institusjoner med mange funksjoner. Det vil aldri være nøyaktig å sammenlikne skoler med ett tall. Å kalle en skole for verdens beste vil bli som å kalle Microsoft verdens beste selskap. For hvem er i så fall selskapet best for? Kundene? De ansatte? Samfunnet?

Hosea mener rangeringsscoren gir et slags gjennomsnitt på skolen som en helhetlig institusjon. Dette gjennomsnittet vil aldri bli fullstendig nøyaktig, siden skoler er unike, og den samme vektleggingen av kriterier ikke vil være like relevant fra skole til skole.

Råder studenter til å gjøre egen research

Seniorrådgiveren, Hosea, anbefaler studenter som ser etter utvekslingssteder å gjøre sine egne undersøkelser.

– Snakk med fagstaben, se på de spesifikke fagene du er interessert i, forhør deg meg andre studenter og undersøk skolenes nettsider, anbefaler Hosea fremtidige utvekslingselever.

Rangeringene vil gi en pekepinn for hvor gode institusjoner høyskolene og universitetene er på generell basis, men de vil aldri kunne si hvilket studium som er det beste for deg.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram