Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Slik skal meglerhusene øke kvinneandelen

I finansbransjen har andelen kvinner lenge vært lav, men nå er ting i ferd med å endre seg.
Foto: (Halvor Grøstad, Foto NHHS)
Foto: (Halvor Grøstad, Foto NHHS)
Syversen og Straume på NHH. Foto: (Halvor Grøstad/Foto NHHS)
11. april 2022
Sist oppdatert: 11. april 2022

Finansbransjen har lenge slitt med å rekruttere kvinner, men dette er i ferd med å forandre seg. Flere og flere kvinner søker jobb hos meglerhusene og kjønnsfordelingen blant nyansatte i bransjen er jevnere nå enn tidligere. 

– Det er bevisstheten som er viktig. Det har lenge vært en mannsdominert bransje, men nå er det mye mer modent for å tiltrekke seg kvinner. 

Dette sier Arctic-sjef Mads Syversen om dagens situasjon. Begge meglerhusene har en kvinneandel på rundt 20 til 25 prosent kvinner, men andelen blir lavere jo høyere man kommer opp i systemet. 

– I front-avdelingene er det pinlig dårlig, der har vi åtte-ni stykker totalt. Vi kan enkelt øke andelen nyansatte, men det er andelen i front som må opp. Det tar tid, og grunnen til det er fordi det er først nå de senere årene kvinnene har kommet til vår bransje og blitt ansatt, sier han, og tilfører:

– Hvis vi for eksempel skal ansette en nødvendig corporate-medarbeider i shipping, kan vi ikke gå til ABG eller noen andre steder for å finne kvinnen, for de finnes ikke ennå. Hovedutfordringen er jo at kvinner ikke har valgt å søke seg til meglerbransjen før de siste årene. De som kommer inn er som regel veldig fornøyde.

Sjef for Arctic Securities Mads Syversen. Foto: (Halvor Grøstad/Foto NHHS)

Viktig problemstilling

Meglerhusene har de siste årene havnet i skyggen av revisjonsselskapene, som har satset stort på promotering blant NHH-studenter i lang tid. Dette ønsker begge sjefene å gjøre noe med, og uttrykker stor interesse for å øke sin tilstedeværelse på NHH, så vel som andre aktuelle utdanningsinstitusjoner. Dette skal ikke bare bidra til å øke bedriftenes rekrutteringen blant NHH-studenter, men også øke interessen blant kvinner for å søke seg til bransjen.

Gjentatte ganger understreker de to meglerhus-toppene viktigheten av bedre kjønnsbalanse. Bedre tone med kunder, økt produktivitet og ikke minst mer høflighet innad i bedriften er blant de positive utfallene som trekkes frem. 

– Det å ha kvinner på teamet er viktig. Vi vet at det kommer flere og flere kvinner på kundesiden i mange funksjoner. Det er veldig viktig for oss å speile det på vår side, konstaterer Peter Straume fra ABG Sundal Collier

Teknologisk utvikling

I likhet med resten av verden, har også meglerbransjen tilpasset seg de nyere årene. Likestillingen har kommet langt, noe som delvis kan forklares med den store teknologiske utviklingen de siste tiårene. Mobiltelefoner, e-post og nå nylig videokonferanse bidrar til at man er mindre låst til kontoret, og kan jobbe hjemmefra i større grad enn tidligere, påpeker Straume

Dette er midt i blinken enten småbarnsforeldre når det er planleggingsdag i barnehagen, så vel som for ansatte som må være tilgjengelig noen dager under sydenferien med familien. Slik bidrar man ytterligere til å øke attraktiviteten ovenfor flere kvinner, som gjerne vekter familieliv og fleksibilitet høyere enn menn gjør, fortsetter han.

Allikevel er det ikke til å komme unna at en jobb i meglerbransjen er krevende, og harde prioriteringer er nødvendige dersom man vil lykkes. Mange opplever at familie, venner og andre livsaspekter må settes på vent i noen år, mens man jobber seg i opp og frem i systemet. 

– Har du den type jobb vi har er det jo et livsvalg. Dersom man er i meglerbransjen, så vel som andre slike bransjer, må man prioritere. Dette er ikke en åtte-til-fire-jobb, understreker Syversen.

Norgessjef i ABG Sundal Collier Peter Straume. Foto: (Halvor Grøstad/Foto NHHS)

Veien videre

En av de mer omdiskuterte metodene for å få opp kvinneandelen er kvotering. I flere bransjer er bedrifter oppfordret til, og i visse tilfeller påkrevd å kvotere inn flere jenter for å jevne ut kjønnsbalansen. Både Straume og Syversen avviser dette som et effektivt virkemiddel, og konstanterer at dette ikke skjer i deres kontorer.

– Vi kvoterer ikke på noen måte, og vi er veldig observante på problemstillingen. Vi er opptatt av å snakke med enda flere jenter enn tidligere. Et mer balansert kjønnsmiljø hos oss er en veldig positiv bidragsyter til et godt arbeidsmiljø. Vi har lyst til at det skal skje, men det må komme naturlig, sier Straume.

ABG-sjefen har selv vært utsatt for kvotering, av ingen ringere enn Norges Handelshøyskole selv.

– Da jeg skulle begynne på NHH fikk jeg brev tilbake der det sto: «På din poengsum prioriterer vi kvinner». Det vil si, hadde jeg vært jente med den poengsummen hadde jeg fått begynt et år tidligere enn jeg gjorde, forteller han.

Det store fokuset på å få flere kvinner inn i bransjen de siste årene, har ført til at mange oppfatter det som lettere å få jobb i meglerbransjen dersom man er kvinne, og at menn blir nedprioritert. Både Syversen og Straume avviser dette, og viser til at økt oppmerksomhet rundt problemet ikke nødvendigvis gir menn en ulempe. 

Begge meglerhusene har ansatt flere medarbeidere enn vanlig de siste årene, som følge av økt børsaktivitet under koronapandemien. De aller fleste som ansettes kommer rett fra høyere utdanning, og selv om det er klart flere menn i bransjen, er fordelingen mye jevnere hos nyansatte. Dermed vil vi nok se en mer balansert helhetlig kjønnsfordeling også i meglerhusene over tid. 

Dermed kan vi anta at Women’s Finance Day på NHH vil ha helt andre problemstillinger å ta opp om 15 år, enn andelen kvinner i meglerbransjen.

– Det er sikkert masse andre aktuelle problemer, men det blir morsomt å se tilbake på hvordan vi strevde med noe så grunnleggende som dette. Vi løser dette fint i årene som kommer, avslutter Straume.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram