Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Slurver med loven


7. oktober 2015
Sist oppdatert: 7. oktober 2015

Til tross for feil i to av tre Foreningsmøter dette året mener Kjernestyret at møtene har gått fint for seg. Profileringsutvalget har iverksatt nye rutiner.

­

Det er svært uheldig og beklagelig at det har skjedd feil under foreningsmøtene (FM). Det er viktig at vedtak som fattes på FM skjer på riktig grunnlag og i henhold til loven.  Når det er sagt er det bra at feilene har blitt oppdaget, så vi kan lære av det, sier leder for kjernestyret ved Norges Handelshøyskoles Studentforening, Magnus Wirkola.

Til tross for feilene er Wirkola fornøyd med hvordan foreningsmøtene har utartet seg så langt i år.

– ­Det skal nevnes at det har skjedd feil ved to enkelthendelser. Sett i lys av alle sakene som har blitt behandlet, har foreningsmøtene stort sett gått fint for seg, sier Wirkola.

Manglende innstilling

Etter en voteringsfeil ved årets første foreningsmøte måtte Profileringsutvalget foreta en ny  votering til Næringslivsutvalgets søknad.

Høstsemesterets første foreningsmøte gikk heller ikke knirkefritt for seg. Etter at Representantskapet fant ut at ett av medlemmene var inhabil, så de seg nødt til å trekke innstillingen sin. Dette gjorde at saken ble behandlet av Foreningsmøte uten en gyldig innstilling fra Representantskapet.

– Ettersom Representantskapet ikke hadde en innstilling må man ifølge lovverket votere over om saken skal underkjennes av Foreningsmøtet eller ikke. Dette ble ikke gjort, sier leder for Profileringsutvalget, Christian Aubell.

Leder for Representantskapet mener det er synd at det skjer feil på Foreningsmøtene. ­

– Representantskapet mener det er beklagelig med saksbehandlingsfeil på FM, spesielt i lys av at mange av studentforeningens viktigste avgjørelser tas der, sier Semb.

Alle kan loven

Profileringsutvalget, Kjernestyret og Representantskapet hevder å kunne loven. Både Representantskapet og Profileringsutvalget mener uklarheter kan være noe av grunnen til feilene.

– Loven er omfattende og til dels uryddig. Den er heller ikke perfekt, da det har oppstått situasjoner hvor lovverket ikke har gitt klare retningslinjer. Flere saksbehandlingsfeil kan tyde på at den er for komplisert på enkelte punkter, sier Aubell.

Aubell legger til at feilene også er en uheldig konsekvens av at sakenes omfang og at uforutsette hendelser har skapt stressende og dermed uklare situasjoner.

Burde man oppdatere loven til NHHS for å hindre at slike tilfeller gjentar seg?

– Lovendringsforslag vil bli fremmet når man ser en klar mangel i lovverket. Det kan derimot ta tid før slike mangler belyses, sier Aubell.

Visste ikke FM#3 at det er mangler i loven som burde rettes opp i?

– Nei, men etter FM#3 har det vært snakket om det er en mangel i lovverket. Om loven vil bli endret eller ikke er for tidlig å si, sier Aubell.

Semb er enig i at loven ikke er så tydelig som den burde være. ­

– Loven er i sin natur utydelig på en del punkter. Dette gjør det mer krevende å anvende Loven, fordi man samtidig må tolke presedens langt tilbake i tid, sier Semb.

Nye rutiner

Profileringsutvalget har iverksatt nye interne rutiner for å sikre at det blir færre feil under fremtidige Foreningsmøter.

– Vi har begynt med en tettere dialog  og formasjonsutveksling mellom nåværende og tidligere ordstyrere for å kvalitetssikre saksbehandlingene, forteller Aubell.

Aubell legger til at Foreningsmøtet er et samspill mellom alle studentene til stede og at alle kan si ifra dersom noe ikke stemmer. ­

– Man må huske på at verken ordstyrer, KS eller RS representerer Foreningsmøtet alene. Foreningsmøtet er et samspill mellom alle studentene som er samlet og som har stemmerett. Jeg ønsker å påpeke at hvem som helst kan komme med en saksopplysning, enten det gjelder praktiske opplysninger vedrørende saksbehandlingen eller oppklarende informasjon om saken.

Representantskapet støtter Aubell. ­

– Alle på FM har ansvar for at slike feil som skjedde på sist møte oppdages, sier Semb.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram