Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Spennende nordisk samarbeid


8. oktober 2013
Sist oppdatert: 22. oktober 2013
Forrige uke ble nordisk forum arrangert for første gang. Studenter fra de nordiske handelshøyskolene møttes for å komme opp med nye ideer og bedre løsninger.

I forrige uke var NHH verter for nordisk forum, der man inviterte ledere og fagpolitisk ansvarlige fra de to største handelshøyskolene i Sverige, Danmark, Norge og Finland. Seks skoler møttes for å diskutere ulike temaer over tre dager.

– Det vi har gjort er at vi har hatt to faglige deler. Det første var at alle skolene skulle presentere et tema de er veldig flinke på, eller et tema som de har jobbet mye med, og som man forhåpentligvis kan lære andre noe om. Så diskuterte vi rundt dette temaet etterpå, forteller Peder Engesæth som er fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret.

I tillegg hadde studentene ”academic workshops,” som skulle ha mer fokus på overordnede spørsmål innenfor fagpolitikk.

– I motsetning til presentasjon og diskusjon hadde vi ”workshops,” der en skulle komme opp med nye ideer og måter å gjøre ting på for å komme frem til bedre løsninger.

Har mye å lære
I den første faglige delen var temaene knyttet til noe hver skole er spesielt flinke på.
Disse var blant annet integrasjon av utvekslingsstudenter og hvordan drive god karriereveiledning for studenter. NHH sitt tema var hvordan starte en festival helt fra grunnen av, og Bergen Challenge holdt et foredrag knyttet til dette.

– Jeg tror vi kan lære veldig mye av Copenhagen Business School når det gjelder integrering av utvekslingsstudenter, og så tror jeg vi kan lære veldig mye av Handelshøyskolen i Stockholm hva gjelder næringslivsaktivitet. De har et næringslivsutvalg som er mye større enn vårt. NU på NHH er jo veldig omfattende, men jeg tror de hadde 6 forskjellige Karrieredager med ulike temaer i løpet av et år. Så det er noe jeg håper vi kan lære av, slik at vi kan arrangere flere selv.

Internasjonalisering
– Under den andre delen hadde vi fokus på internasjonalisering av skolene, utvekslingsprogrammer, vurderingsformer og pedagogikk, forteller Engesæth.

Det ble også diskutert om obligatorisk utveksling på bachelor er positivt, noe handelshøyskolen Hanken praktiserer. I tillegg ble det tatt opp om man burde sende professorer på utveksling til andre skoler for å fremme internasjonalisering.

– NHH jobber med et program der professorer skal kunne ha korte opphold på samarbeidskoler for å undervise og forske.

Ikke engangsgreie
Initiativet om å starte et nordisk forum kom fra Trygve Lehne som stilte til valg i fjor med valgkampsak om nettopp å starte dette nordiske forumet. Og etter tre dager med program forteller Engesæth at Kjernestyret skal diskutere hva de har lært, for å se om de kan overføre noe til NHH.

– Jeg tror vi har fått enormt mye igjen for dette. Og jeg håper selvsagt at man plukker opp tråden neste år slik at nordisk forum ikke blir en engangsgreie. Det hadde vært veldig morsomt om det vokste til enda flere skoler, og ble arrangert andre steder.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram