Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Splid og kaos i NHHS etter valg-forvirring

Det er en pågående debatt i NHHS om hvordan valgloven skal tolkes. Her fra Høstvalget i 2014. Foto: Dominique Farag, Foto NHHS.
Det er en pågående debatt i NHHS om hvordan valgloven skal tolkes. Her fra Høstvalget i 2014. Foto: Dominique Farag, Foto NHHS.
Det er en pågående debatt i NHHS om hvordan valgloven skal tolkes. Her fra Høstvalget i 2014. Foto: Dominique Farag.
14. oktober 2020
Sist oppdatert: 14. oktober 2020

Valgstyret i studentforeningen ved NHH (NHHS) publiserte søndag kveld en presisering av hvordan valgsystemet fungerer i forkant av Høstvalget i NHHS. K7 Bulletin har de siste dagene erfart at mange både er overrasket og kritiske til presiseringen.

Forvirret allerede? Vi også. Her er en liten NHHS-ordbok. Kilde: Egenprodusert.

– De kan ikke gjøre en lovendring uten å gå via Foreningsmøte (FM), mener nåværende Ukesjef, Martine Fornes.

– Vi føler ikke at vi har gått utenfor vårt mandat, eller tolket noe i en eller annen absurd retning, svarer Informasjonsansvarlig i Kjernestyret (KS) og medlem i Valgstyret, Thomas Garås Gulli.

Vi er helt beinsikre på at det er det som er rett, konstaterer han.

Striden står om hva som skal skje dersom mer enn én blokk stiller til valg, og minst én blokk ikke er fulltallig. Ifølge presiseringen som Profileringsutvalget (PU) la ut søndag kveld, blir det da konkurranse på hver enkelt stilling.

Etter hva K7 Bulletin erfarer, har mange de siste årene tolket valgloven som at det ikke er mulig å stille med en ikke-fulltallig blokk. Presiseringen kan dermed potensielt snu fullstendig om på hvordan valg i NHHS foregår i praksis.

Martine Fornes reagerer på valgpresiseringen. Foto: Privat.

Martine Fornes er for mange en kjent skikkelse i NHHS: Hun er nåværende Ukesjef, tidligere styremedlem i Klubb og Kulturutvalget (KKU), og tidligere medlem i Representantskapet (RS). Hun er blant studentene som stiller seg sterkt kritisk til presiseringen som Valgstyret har gått ut med via PUs Facebookside.

– Jeg mener de tar feil.

– Til nå har de (PU, red. anm.) bare publisert en presisering på Facebook, også har jeg kommentert det, uten å få svar. Det er ikke en dialog, det er en monolog. Det er helt stille fra alle kanter, sier hun til K7 Bulletin.

– Hvorfor tror du det er så stille?

– I første omgang tror jeg det er fordi ingen fikk det med seg, fordi de gjorde det i stillhet. De har selv skrevet at de har fått mange henvendelser, så det virker som at mange bryr seg om det her.

– Når det gjelder stillheten fra PU håper jeg at det er fordi de har tatt det til seg, og at de ikke står på sitt.

– Jeg mener de tar feil, sier Ukesjefen.

Dette er presiseringen som har vekket oppsikt:

PU la ut dette innlegget på Høstvalg-arrangementet, søndag kveld. Kilde: Skjermdump fra Facebook.

Videre viser de til et lengre dokument med en utfyllende redegjørelse for presiseringen.

Presiseringen ble gjort dagen før første frist for å melde kandidatur til Høstvalget. Valgreglementet ble imidlertid publisert på et tidligere tidspunkt.

Ukesjefen var raskt ute med en kommentar til PU.

Første del av Martine Fornes’ kommentar til PUs innlegg. Kilde: Skjermdump fra Facebook.

Med «Marius» menes i kommentaren Marius Ebbesen, som var Informasjonsansvarlig i Kjernestyret i 2015.

K7 Bulletin har ikke lykkes i å få kontakt med Ebbesen.

– Lovendringer har ikke de mandat til å gjøre, fortsetter Fornes.

– Om de skal endre loven, må de sende en søknad til FM om å endre loven.

Martine Fornes viser til denne e-posten, som hun mottok fra Valgstyret da hun selv stilte til valg. Hun mener den tydelig sier at for noen stillinger, må man stille i blokk. Kilde: Skjermdump, privat.

Mener Valgstyret har tatt en setning ut av kontekst

– Sånn jeg har forstått saken så var det sånn at før 2015, hvis to blokker stilte mot hverandre, så var det fortsatt valg på enkeltstillinger. I praksis kunne to blokker stille mot hverandre, men så kunne det ende opp med at det for eksempel var fem stykker fra den ene blokken og tre stykker fra den andre blokken. Dette ble sett på som problematisk, noe som førte til at daværende informasjonsansvarlig i Kjernestyret (KS), Marius Ebbesen, sendte en søknad om å endre innstillingen. Hovedformålet var å hindre at blokker blander, seg, sa han da.

– Men nå har Valgstyret tatt en setning, som er helt ute av kontekst, og lagt til i sitt valgreglement, for å gi den en ny betydning. Dette er ikke en del av regelen, de har bare tatt en setning fra et saksdokument. Dette er det jeg stiller spørsmål ved, sier Fornes.

– Denne formuleringen har blitt stemt igjennom på FM, skrev PU i sin presisering på Facebook-arrangementet til Høstvalget. Dette mener jeg er helt feil, fordi det som ble stemt igjennom på FM, var innstillingen til Marius, som inneholdt at den blokken med flest stemmer, vinner valget, sier hun.

– Hvorfor tror du de først kommer med en slik presisering dagen før første oppmeldingsfrist? Den kommer jo i seneste laget?

Ja, det er det jeg også synes. Det tyder på at de synes det er et problem at det ikke er klare regler på det. Men om de har tenkt på dette, så har de hatt veldig god tid til å ta opp dette på FM. Måten de har lagt det til i stillhet, uten å si det til noen, synes jeg er veldig rart, avslutter hun.

– Vi er helt beinsikre på at det er det som er korrekt.

Thomas Garås Gulli mener Valgstyret har fattet riktig beslutning. Foto: Guro Kamilla Monsen

Som Informasjonsansvarlig i KS er Thomas Garås Gulli overordnet ansvarlig for valg i NHHS. Han sitter også som medlem i Valgstyret.

– Vi synes også at dette kommer alt for nærme valget, sier han til K7 Bulletin.

– Men vi fikk en henvendelse om at vi skulle se nærmere på hva som skjedde i et slikt tilfelle. Vedtektene er nemlig veldig tydelige på hva som skjer hvis det er to fulltallige blokker som stiller mot hverandre, men de sier ingenting om hva som skjer hvis blokkene har ulik størrelse, fortsetter han.

– Når vi da får en henvendelse om dette den 28. september, så må vi følge opp og finne ut av hva som skjer. Dette er en stor sak, og når vi fant det FM-vedtaket fra 2015 som var så klart, så føler ikke vi at vi har gått utenfor vårt mandat, eller tolket noe i en eller annen absurd retning.

– Vi er helt beinsikre på at det er det som er korrekt, konstaterer Gulli.

Hvem kom henvendelsen fra?

– Det kan vi ikke gå nærmere innpå, annet enn at det er en NHH-student, svarer han kort.

– Hvorfor kommer dette opp først nå, når det ikke har vært presisert siden 2015? Det virker som at mange ikke var klar over dette fra før?

– Dette kommer nå på grunn av den henvendelsen. Vi vil at alle skal stille på like vilkår, og ha tilgang på den samme informasjonen.

Martine Fornes mener at Valgstyret har puttet inn en setning hentet fra begrunnelsen for søknaden til Marius Ebbesen i 2015, som ikke var en del av innstillingen som sådan. Hva tenker du om det?

– Hvis én person stilte mot en blokk i 2014, så kunne den personen bli valgt inn i den blokken til fordel for en annen som opprinnelig var i blokken. Det FM-vedtaket i 2015 endret, var hva som skjer hvis det er to fulltallige blokker som stiller mot hverandre. Altså åtte mot åtte personer, for KS og prosjektene, sier han.

– Fordi det var da uklart hvem som skulle vinne. Var det den blokken som fikk totalt flest stemmer, eller var det der lederen fikk flest stemmer som skulle vinne? For å avklare dette kom dette FM-vedtaket.

– Jeg er ikke enig i at dette ikke er et vedtak fra FM.

– Praksis før 2015 var altså det vi har presisert nå. Den praksisen har aldri blitt endret. Jeg er ikke enig i at dette ikke er et vedtak fra FM, sier han.

– Det vedtaket understreket så tydelig at dersom det er ulikt antall kandidater, skulle man fortsette med praksisen om enkeltpersonvalg.

– Hvis vedtektene ikke er tydelige, så må man jo gå tilbake i forarbeidene og se hva som var intensjonen bak, og så etter det er det rom for tolkning. Det er vanlig tolkningsgang, sier Gulli.

– Martine Fornes sa dette til K7 Bulletin i går:

«Denne formuleringen har blitt stemt igjennom på FM, skrev PU i sin presisering på Facebook-arrangementet til Høstvalget. Dette mener jeg er helt feil, fordi det som ble stemt igjennom på FM, var innstillingen til Marius, som inneholdt at den blokken med flest stemmer, vinner valget.»

Hva tenker du om det?

– Den fulltallige blokken med flest stemmer, retter han umiddelbart.

– Og da er spørsmålet hva som menes med fulltallig, noe som helt klart kommer frem fra søknaden til Marius Ebbesen. Det er en blokk av åtte personer for KS og prosjektene, sier Gulli.

– Det er der setningen vår er hentet fra. Vi følte at denne var såpass presis at vi bare kopierte den. Vi kunne skrevet den om, sånn sett, men at den er tatt ut av kontekst – det er jeg ikke enig i.

Leder i Valgstyret mener NHH-studenter ikke er klar over gjeldende praksis

Tarjei Stormoen er leder i Valgstyret i NHHS. Foto: Privat.

Leder i Valgstyret, Tarjei Stormoen, forstår også at avgjørelsen skaper reaksjoner.

– Valgstyret har som primæroppgave å følge vedtak som er gjort på FM, begynner han.

– For oss var det helt klart hva som var gjeldende reglement, og vi tenkte det da var nødvendig å informere om dette, etter at vi fikk henvendelsen i slutten av september (28., red. anm.).

Han sier praksis før 2015 var konkurranse på hver enkelt stilling, og at en del nå ikke er klar over at dette fortsatt gjelder. Derfor valgte de å gå ut med en presisering.

– Vi har ikke tolket oss frem til dette her.

Martine Fornes mener at setningen dere har lagt til i presiseringen er kopiert ut fra forarbeidene til Ebbesens søknad i 2015, og at det ikke var en del av innstillingen?

– Dette har vært tidligere praksis, og i valgmagasinet i 2016 var det presisert at endringen i 2015 gjaldt fulltallige blokker, og at det i slike tilfeller skulle konkurreres med totalt antall stemmer.

– Valgstyret har ikke tolket noe, vi har rett og slett sett på hva som er bestemt på FM. Dette er vår plikt, sier han.

– Hvorfor sier da medlem i Valgstyret, Thomas Garås Gulli, at «hvis vedtektene er utydelige, må man gå tilbake i forarbeidene og se hva som var intensjonen bak, og så, etter det, er det rom for tolkning. Det er vanlig tolkningsgang.»?

– Thomas har god peiling på det, sier han etter å ha nølt et par sekunder.

–  Jeg mener dette bare understøtter det vi har presisert. Jeg stiller meg bak Thomas her, fortsetter han.

– Så dette er noe dere har tolket dere frem til?

– Vi har ikke tolket oss frem til dette her. Dette er et arbeid som er blitt gjort, der vi ser på hva som faktisk har blitt vedtatt, konstaterer han.

– Men så hevder Martine Fornes at den setningen det er snakk om er en setning dere har kopiert direkte ut fra et sakspapir, noe Gulli selv også innrømte. Ikke fra selve innstillingen?

Det er helt riktig, vi tok den ut derfra. Grunnen er at setningen beskriver kort og greit hva som var gjeldende praksis, og hva som skal være gjeldende praksis. Dette har også kommet frem i valgmagasin senere, nemlig at med ufullstendige blokker skulle det konkurreres.

– Det har blitt dannet en oppfatning om at det ikke er mulig å stille som enkeltperson, og når vi ser at dette ikke stemmer overens med hva som er vedtatt, og hva som er tidligere praksis, er det vår plikt å informere om det.

– Jeg er helt sikker at den diskusjonen som har kommet frem nå, vil føre til at det blir gjort et nytt vedtak på FM.

– Kan ha ekstremt store konsekvenser for alle valg i NHHS fremover.

Martine Fornes mener saken kan ha store konsekvenser for NHHS.

– Høstvalget i partallsår er ekstra viktig, fordi da skal både KS og Ukestyret velges, som har veldig stor betydning for hvordan NHHS ser ut de neste årene.

– Dette har også ekstremt store konsekvenser for alle valg i NHHS fremover, hvis de skaper en presedens på det her, fortsetter hun.

– Og hva tenker du kan bli konsekvensene for akkurat dette valget?

– Det kan være at det kommer én eller to personer og stiller mot en blokk som har valgt å stille sammen. Hadde folk vært klar over at det var sånn praksisen var, så ville man jobbet mot valget på en annen måte.

– Det setter jo alle de som har tenkt til å stille til valg i en vanskelig situasjon. På sikt vil det sette en presedens om at vi i praksis ikke har blokkvalg, sier hun.

Valgte bevisst å ikke svare Fornes

Vi vender avslutningsvis tilbake til Thomas Garås Gulli, for å høre hvorfor Valgstyret ennå ikke har svart på Fornes’ kommentar på Facebook.

­– Vi valgte faktisk bevisst å ikke svare. Vi visste at dere i Bulle var på saken, og tenkte det var mer hensiktsmessig å gå via media og offisielle kanaler. Vi ville ikke skape noen stor diskusjon i kommentarfeltet, noe som jeg tenker at ingen parter er tjent med, avslutter han.

 

Har du en mening om – eller et tips til – denne saken? Da vil K7 Bulletin vil gjerne komme i kontakt med deg. Send en e-post til red@k7bulletin.no eller ta kontakt via våre Facebook-sider.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram