Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Sprengt kapasitet på grupperom


6. november 2017
Sist oppdatert: 9. november 2017

NHH-studentene hadde booket Aulaen til gruppearbeid for to uker i eksamensperioden. Det ble kansellert,  selv om rekordmange studenter gir økt etterspørsel etter grupperom.

Eksamensperioden betyr hjemmeeksamener og mange av dem er gruppebaserte. Ifølge leder i Fagutvalget, Frid Helén Hop, var det avklart at Aulaen kunne brukes til slike aktiviteter.

– Læringsmiljøutvalget (LMU) hadde booket Aulaen før sommeren til gruppearbeid for to uker i eksamensperioden. På grunn av undervisning og eksamener gikk booking ut, forteller Hop.

Utbredt problem

Aulaen kunne lettet på trykket blant studentene som trenger et grupperom. 82 prosent av studentene er fra middels til veldig misfornøyde med tilgangen på arbeidsplass som er tilrettelagt for gruppearbeid (se graf). Dette avdekker undersøkelsen “Studentenes meninger” som ble gjennomført av Fagutvalget (FU) i våres.

– Mangelen på grupperom er et utbredt problem. Studentenes svar var som forventet ut i fra de tilbakemeldingene vi har fått tidligere, sier Hop.

– Hvordan kan det være en så stor mangel på grupperom når NHH-nybygget sto ferdig så sent som i august 2013?

– Det kan ha sammenheng med at det har skjedde mye på undervisningsfronten i den perioden. Undervisningen har blitt mye mer sentrert rundt gruppearbeid, og flere hjemmeeksamener gjennomføres i grupper. Slik det er nå kunne vi trengt flere etasjer til med grupperom i nybygget, svarer Hop.

Kommunikasjonssjef på NHH, Kristin Risvand Mo, er klar over at studentene opplever mangel på grupperom.

– Vi forstår godt at studentene ønske flere grupperom, og vi har felles interesse i at studentene skal ha best mulig forhold å studere i, sier hun.

Risvand Mo roser arbeidet til Fagutvalget og oppfordrer studentene til å foreslå løsninger.

– Det er veldig bra at Fagutvalget jobber med dette, og vi tar selvfølgelig gjerne imot forslag fra studentene på hvordan vi bedre kan utnytte de arealene vi allerede har.
webgraph

Forklaring til grafen: 1 er i svært liten grad og 5 er i svært stor grad.

Ingen utveksling på høsten

Det har aldri vært flere studenter ved NHH enn det er denne høsten, ifølge Hop, som også er fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret. En av grunnene er at bachelorstudenter ikke lenger har mulighet til å dra på utveksling på høsten.

  Det er veldig synd at dette skaper ytterligere press på kapasiteten, sier Hop.

Hun er usikker på hva fordelene er ved at bachelor-utveksling kun er mulig på våren.

– Hvis man får frem fordelene og ulempene ved at det kun er utvekslingsmuligheter på våren kunne man eventuelt tatt en ny vurdering av hvilken praksis som fungerer best.

Risvand Mo forklarer bakgrunnen for at skolen ikke lenger tilbyr bachelor-utveksling på høsten:

– I 2014 ble studieplanen for bachelorprogrammet endret. Det var et ønske om en mer strømlinjeformet studieplan, der kursene studentene tok på utveksling i større grad ble kvalitetssikret. Derfor valgte man å kun tilby utveksling på våren, sier kommunikasjonssjefen.

Hun ser ikke for seg at det vil være aktuelt å gjeninnføre bachelor-utveksling på høsten.

– Kombinasjonen av at vi får mange innvekslingsstudenter på høsten og at færre masterstudenter reiser på utveksling på høsten enn det vi ønsker, kan gjøre at skolen oppleves som ekstra full, sier Risvand Mo.

– Vi tar grep

Risvand Mo deler oppfatningen til Frid Helén Hop om skolen ikke er godt nok tilpasset grupperarbeid.

– Det er derfor vi planlegger noen grep i 2018.

Et av disse grepene handler om å undersøke hvordan biblioteket bedre kan tilrettelegges for gruppearbeid.

– Det har blitt sendt ut et forslag på anbud. Hvis forslaget går gjennom vil det kunne innebære en dobling av antall gruppearbeidsplasser i biblioteket. I første etasje vil det bety at mange av bokhyllene fjernes. Det vil også bli store endringer i andre etasje, forteller Frid Helén Hop.

NHHs prosjektsjef, Anne Line Grepne, opplyser om at det er planlagt en delvis omgjøring av bibliotekets arealer, som vil starte før jul og bli ferdig på nyåret. NHH ønsker å investere i flere gruppebord og tilrettelegge for mer gruppearbeid både i 1. og 2. etasje. Dette vil redusere antall lesesalsplasser noe.

– Plassen i andre etasje er allerede ganske godt utnyttet. Noen lesesalsplasser vil måtte vike for arbeidsplasser som er beregnet for to og to, f.eks studenter som skriver masteroppgave sammen. Håpet er at dette vil lette noe av trykk etter grupperom i nybygget, sier Grepne.

Den kommende rehabiliteringen av NHHs eldste bygningsmasse har også fokus på å tilrettelegge for økt samarbeid og samhandling. Skolen vil ikke få større arealer, så Grepne kan ikke love flere grupperom etter rehabiliteringen.

– Skolen er ikke godt nok tilrettelagt for gruppearbeid slik det er i dag. Derfor vil det bli gjort diverse grep i forbindelse med rehabiliteringen for å prøve utnytte plassen bedre. En viktig del av rehabiliteringen er å gjøre flere av de store arealene bedre egnet til gruppearbeid, for eksempel Aulaen, sier Grepne.

Ventilasjon

Varierende ventilasjon på grupperom og lesesal oppfattes også som et problem blant mange av studentene. Frid Helén Hop i Fagutvalget kan fortelle at de også har fått inn meldinger om dette.

Det er Statsbygg som eier NHH-nybygget. Ifølge Risvand Mo, har ventilasjonsanlegget i nybygget hatt andre tidsintervaller enn anlegget i hovedbygget.

– Statsbygg har nå utvidet tidene slik at samme tider gjelder for hele bygget, sier hun.

På hverdager vil ventilasjonen stå på fra 06:00 til 23:00, mens tidene i helgene vil være 07:00-22:00.

– Disse tidene vil gjelde ut eksamensperioden, forteller Risvand Mo.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram