Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Statsbudsjett med snubletråder


14. oktober 2013
Sist oppdatert: 22. oktober 2013
–Omtrent som forventet, mener professor ved institutt for samfunnsøkonomi, Ola Grytten.


–Det har en grei makroøkonomisk balanse. Hvor vidt man burde prioritert anderledes er et verdispørmål. Det er et fornuftig budsjett, men på sikt vil man måtte stramme inn for å bremse norsk lønnsvekst. Ingen store overraskelse.

Snubletråder
–Det er lagt inn flere snubletråder for den kommende regjeringen. Det er lagt inn en satsning for fattigdomsbekjempelse, styrket politi og økt bunnfradrag for arveavgift og formueskatt.

Slike snubletråder er vanlige, og flere har påpekt at det kan få konsekvenser for politikken en ny regjering vil føre. Bunnfradraget i formueskatten er foreslått økt til 1 million kroner, og fribeløpet for arv foreslås økt til 1 millioner kroner.

–Dette legger føringer for den kommende regjeringen, for Høyre og Fremskrittspartiet kan ikke være noe dårligere enn de rødgrønne. Da må den nye regjeringen gi enda mer til politiet, og øke bunnfradrag enda mer og så videre. Det kan bli vanskelig, poengterer Grytten.

–Formueskatt og arveavgift var jo en stor sak i valgkampen, og da er det litt merkelig at de rødgrønne kutter såpass mye her.

–Vil du si at dette er et typisk budsjett for en regjering som går av?
–Absolutt. Det er et budsjett hvor de skal vise alle hvor mye bra de kunne fått med dem i regjering. Samtidig er de fornuftig med bruk av oljepenger, og det skal de ha honør for. Men som sagt må nivået ned på sikt.

Satsing på kultur og jernbane
Budsjettet mangler, i følge Grytten, store overaskelser, men et punkt står frem.

–Det er mye satsing på kultur. Om det er noe overaskende i dette budsjettet, må det være dette. Kultur er jo greit og flott og sånt, men jeg vet ikke om jeg ville prioritert det. Det er jo voldsomt med penger til kultur her!

Budsjettet for kultur øker med hele 840 millioner kroner, og passerer for første gang 10 milliarder kroner. Dette betyr at kultur nå står for 1 prosent av statsbudsjettet. Om han skal trekke frem andre punkter må det være penger til infrastruktur.

–Jeg hadde trodd at det skulle være mer til vei. Det er mye til jernbane, men ikke så mye til vei.

Det er satt av 41 milliarder kroner til bruk innen Nasjonal Transportplan, en økning på 7,5 milliarder kroner. En økning på nesten 20 prosent.

Diplomøkonomi-Siv som finansminister?
Hva tror du om Siv Jensen som finansminister da?

–Det er ganske smart. Da må hun være den ansvarlige personen i regjering, heller enn den som krever og krever. For å sitere kolega Øystein Thøgersen: «Første dag på jobb vil hun møte Svein Gjedrem i døra, og han vet jo hva som skal til».

Thøgersen har tidligere vært tydelig på at han ikke frykter Siv Jensen som finansminister, og trekker frem historien om Kristin Halvorsens tid i samme departement.

Øystein Thøgersen var utilgjengelig for kommentar, da han forberedt et foredrag om statsbudsjettet for DNB i kveld.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram