Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Stiller krav til rektorkandidatene


13. mars 2013
Sist oppdatert: 19. mars 2013
Kjernestyret har utarbeidet fire visjoner. Nå vil de utfordre rektor-kandidatene.


– Debatten har til nå dreid seg om hva den vitenskapelige staben ønsker, men vi må huske på at studentene er vel så avgjørende. Vi vil derfor peke ut fire overordnede satsningsområder som er viktige for studentene, forteller Anniken Fossum, informasjonsansvarlig i kjernestyret.

Sammen med eksternansvarlig Trygve Lehne presenterer hun studentens krav.

1. Er nyskapende og tar NHH skrittet videre
– Det er viktig at NHH henger med i utviklingen. Derfor ønsker vi en rektor som tør å utfordre både studenter og ansatte, forteller Fossum.

Hun mener høyskolen ikke skal være redd for å prøve nye undervisningsmetoder eller utforske mer radikale løsninger innenfor hvordan fagene er bygget opp.

– Rektor må ikke bare spørre «hvordan kan vi gjøre dette bedre», han må også tørre å stille seg spørsmål om det vi gjør alltid er rett, supplerer Lehne.

2. Lytter til studentene
Han er svært fornøyd med hvordan dagens høyskoleledelse lytter til studentene, men fremhever at dette ikke er noe studentene kan ta for gitt.

– Det har ikke alltid vært slik at studentene alltid har hatt rektors øre. På mange internasjonale handelshøyskoler er avstanden mye større. Jeg tror den gode dialogen og nærheten mellom studenter og ledelse er en stor styrke for NHH, og dette er noe vi ønsker å beholde, forteller Lehne.

– At ledelsen er positiv til studentengasjement, og aktivt ønsker å legge til rette for dette, er noe som også er viktig for oss, supplerer Fossum.

3. Er samlende for høyskolen som helhet
– Vårt mål er at vi får en rektor som både en førstekullist og Thore Johnsen kan stille seg bak, slår Fossum fast. De to understreker at det vil være viktig for NHHs utvikling at høyskolen kan legge den siste tidens turbulens bak seg, og at man får en ledelse som administrativt personell, faglig stab og studentene har tillit til og føler de kan snakke med.

– Vi må ha en rektor som alle kan stille seg bak; ikke en som bygger blokker, avslutter hun.

4. Er internasjonalt anlagt – ser utover
Lehne har ansvaret for studentforeningens inter-nasjonale arbeid, og håper at en fremtidig rektor vil sette internasjonalisering høyt på dagsorden. Han er ikke fremmed for at en ny rektor kunne hatt internasjonal bakgrunn selv.

– Det er radikalt, men jeg syns det ville være spennende om kandidater fra utenlandske handelshøyskoler søkte rektorstillingen. Da tenker jeg spesielt på København og Stockholm. Disse høyskolene kjenner den skandinaviske kulturen, samtidig som de vil bringe med seg nye impulser, forklarer Lehne.

Han ønsker en enda sterkere internasjonal profil på høyskolen, og vil ha flere fag over på engelsk.

– Vi må legge til rette for å kunne ta imot flere internasjonale i fagstaben, og da må vi også se på hvilke rammevilkår og muligheter vi gir her på høyskolen. Dette håper jeg ny rektor også er opptatt av, forteller Lehne.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram