Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

– Det er en stor utfordring for oss


25. november 2017
Sist oppdatert: 25. november 2017

Økonomiformidlingen fikk bare 10.000 kroner i støtte fra Velferdstinget. Det lar de seg ikke stoppe av.

– Det er en stor utfordring for oss som organisasjon. Mens vi har forståelse for at Velferdstinget ikke ønsker å fullfinansiere et tilbud som ikke utelukkende kommer studenter til gode, opplever vi kuttet som vel drastisk og uventet.

Det sier leder av Økonomiformidlingen (ØF), Ida-Sofie Sandvik, om å ha blitt kuttet til bare 10.000 kr i støtte fra Velferdstinget (VT).

– Økonomiformidlingen ble også debattert på fjorårets VT møte. Da kom det kritikk for manglende tilbud til studenter. Vi har i 2017 jobbet aktivt for å etterkomme VTs ønsker. Vi har fått opp andelen studentklienter, senket terskelen for å få hjelp ved et bredere tilbud av enkel rådgivning over mail og telefon, samt utvidet kurstilbudet for studentorganisasjoner betraktelig. Dette ble også lagt tydelig merke til av årets budsjettkomite, legger Sandvik til.

Budsjettkomiteen innstilte ØF på 70.000 kroner, det samme som ØF søkte for. De fikk 60.000 fra VT ifjor.

Lar seg ikke stoppe av kuttet

Sandvik forteller at det fortsatt er uklart hva som skjer med ØF fremover.

– Frem til jul vil det bli lagt ned et betydelig arbeid for å kartlegge situasjonen og mulighetene fremover, sier hun.

Hun kan derimot bekrefte at de ikke legger ned.

– Vi må riktignok ta en gjennomgang av driften vår, og sannsynligvis finne andre, mindre egnede lokaler å drive fra.

Inntil videre kommer Økonomiformidlingen til å drive som normalt. Arbeidsmengden vil derimot bli større.

– Arbeidet med å finne alternative lokaler og kilder til støtte vil gå utover kapasiteten vår i tiden fremover. Hvilke deler av tilbudet som blir rammet, og i hvilken grad, er fortsatt uklart, og avhenger av hvilke løsninger vi finner.

Uenighet om lokaler

Støtten til Økonomiformidlingen har blitt diskutert på tidligere VT-møter. Blant annet har det blitt protestert mot at de skal ha lokaler utenfor NHH.

– Vi ønsker gjerne at Økonomiformidlingen kan ha lokaler i sentrum, men det er ikke riktig at VT skal finansiere dette med penger som skal gå til studentvelferd når studentene i liten grad er de som benytter seg av tilbudet. Derfor trakk vi støtten til kontor, men ga støtte til drift, skrev UiB-benken i et leserinnlegg til Studvest.

ØF selv mener derimot at lokaler i sentrum er helt nødvendig.

– Vi hadde lokaler på ved NHH tidligere, men vi fikk tydelige tilbakemeldinger fra våre klienter om at de synes det var ubehagelig å dra til en skole med flere hundre studenter i gangene for å få hjelp. Det er viktig å huske på at økonomiske utfordringer som regel oppleves som pinlig og belastende, og da er det ikke så kjekt å bli paradert gjennom et travelt skolebygg til kontoret der alle vet at de med økonomiske problemer kommer, sier Sandvik.

– Dette vil gjerne være ekstra belastende for studenter ettersom studiemiljøet i Bergen er forholdsvis lite, og sannsynligheten for å støte på kjente er relativt stor. Kontorlokaler nærmere sentrum gjør oss også mer tilgjengelig for studenter fra andre skoler rent praktisk, legger hun til.

Mener de er et studenttilbud

ØF har også blitt kritisert for å ikke være et studenttilbud, noe de også protesterer mot.

– Vi er det eneste tilbudet av vårt slag for studenter i Bergen og omegn, og det faktum at det finnes et gratis lavterskeltilbud for studenter med økonomiske utfordringer har en verdi i seg selv. Som det også kom frem av søknaden til VT er ikke alle studentene vi hjelper inne i klientstatistikken, sier Sandvik.

– Mange studenter er relativt ferske når det kommer til å styre egen privatøkonomi. Vi får en rekke henvendelser fra studenter med økonomiske utfordringer som ønsker å ta tak i dette selv, men som ikke vet hvordan de skal gå frem. Da er vi alltid behjelpelig med rådgivning rundt dette, uten at de havner i vår statistikk, legger hun til.

Sandvik avslutter med å si at de også hjelper studentorganisasjoner.

–  I 2017 har vi hjulpet hundre medlemmer fra ulike studentorganisasjoner i Bergen med regnskap og økonomistyring.

K7 Bulletin er søkerorganisasjon til Velferdstinget.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram