Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Straffes når andre jukser


29. april 2013
Sist oppdatert: 29. april 2013
Gruppearbeid på NHH går på rettssikkerheten løs, raser revisor-studenter. Nå risikerer de straff


Hjemmeeksamen i grupper er blitt rutine for NHH-studenter flest. Få er imidlertid klar over at hele gruppen vil bli straffet dersom ett av gruppemedlemmene jukser.

Fortvilte studenter
K7 Bulletin har møtt flere studenter som fortviler over situasjonen. Siden gruppesammensetningene er offentlig tilgjengelig informasjon, vil studentene som uttaler seg holdes anonyme, av hensyn til personvern for de involverte.

– Jeg mener at et kollektivt ansvar er i strid med min retts-sikkerhet, sier en student som tar fag på første året av revisorstudiet.

Slurvete veiledere
Hun opplevde at ett av gruppe-medlemmene leverte ren avskrift på sin del, uten at dette ble oppdaget av veileder.
– Hadde vi ikke vært oppmerksomme ved gjennomlesing, ville vi dermed risikert å bli tatt for juks når oppgaven skulle vurderes. Vi har gruppeinnleveringer i flere fag, og er dermed nødt til å stole på medstudenters innsats.

Juks å ta over andres arbeid
Studiesjef ved NHH Jorun Gunnerud påpeker at det er gruppene selv som må ta ansvar for slike problemer. Hvis dette ikke fører frem kan studentene kontakte kursansvarlig eller studieadministrativ avdeling, hvor hun selv er leder.

Studiesjefen advarer om at dersom en student ikke har bidratt i gruppearbeidet, kan heller ikke studentens navn eller kandidatnummer stå i besvarelsen.

– Tvert i mot vil dette kunne bli regnet som forsøk på fusk, jf. eksamensforskriftens § 9, påpeker hun.

Dersom resten av gruppen skal overta for et medlem som ikke gjør jobben, må vedkommende student også fjernes offisielt fra besvarelsen.

Kunnskapsforskjeller
For en annen MRR-student K7 Bulletin har vært i kontakt med, var nettopp dette problemet.

– Jeg kjente ingen på kullet, men var nødt til å finne meg noen å levere gruppeinnleveringer med. Jeg endte på gruppe med en person som hverken hadde vilje eller evne til å gjøre sin del av oppgavene, forklarer MRR-studenten.

Etter tilbakemelding fra veileder om at flere av besvarelsene ikke kvalifiserte til bestått, så studenten seg nødt til å gjøre alt selv, noe som medførte mye ekstraarbeid og tidspress. I tillegg bryter det med forskriftene om gruppearbeid ved NHH.
– Et gruppearbeid skal være et reelt samarbeid, men man bør ikke legge opp til en arbeidsdeling som gjør at en ikke har mulighet til å ha kontroll på alle deler av besvarelsen, forklarer studiesjef Gunnerud.

Hun er ikke kjent med at gruppesamarbeid byr på større utfordringer for MRR-studenter enn for andre studenter. Opptaksreglene til alle studieprogrammer ved NHH skal sikre at studentene som gjennomfører programmet har de nødvendige forkunnskaper.

– Sett i lys av det store antallet gruppeoppgaver som gjennomføres ved høyskolen hvert semester, har vi ganske få henvendelser vedrørende denne typen problematikk. Det kan imidlertid naturligvis være frustrerende for studenter som opplever at gruppesamarbeidet ikke fungerer.

Risikerer konsekvenser
Begge gruppene til MRR-studentene K7 Bulletin har snakket med, risikerer at det opprettes sak om juks. Slike saker behandles og avgjøres av høyskolens klagenemnd. Studiesjefen nevner at studenter involvert i slike saker har rett til å komme med en skriftlig uttalelse om sitt syn på det inntrufne. I tillegg vil den enkelte students rolle bli vurdert særskilt.

– Dette vil også eventuelt kunne ha betydning med hensyn på sanksjonene for den enkelte student, lover Gunnerud.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram