Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Strategi: Lei inn konsulenter


30. september 2014
Sist oppdatert: 8. oktober 2014
NHH har et av land-ets største fagmiljøer på strategi. Likevel skal høyskolen bruke millioner på å hente inn eksterne strategieksperter.

NHH planlegger å bruke et millionbeløp på konsulenter, som skal jobbe med å «implementere» skolens strategi frem mot 2017. I juli utlyste NHH et anbud for å oppnå rammeavtaler med ulike konsulentfirmaer.

– Det har ikke vært tradisjon for utstrakt bruk av konsulenter ved NHH, sier administrerende direktør Nina Skage.

Hun mener fristen man har satt for å sette strategien ut i live er forholdsvis ambisiøs, og at konsulenthjelp derfor er nødvendig for å øke kapasiteten.

– Vi har kompetansen, men det stritter av og til på kapasiteten. Konsulenter kan dessuten komme friere med konstruktiv kritikk, og være en øyeåpner for organisasjonen, sier Skage.

Ikke forhørt seg med SOL
NHH har som kjent et eget institutt for strategi og ledelse. Instituttet har mer enn 50 faglig ansatte, i tillegg til en mengde doktorgradsstudenter og postdoktorer. Skage har ikke forhørt seg med de ansatte på instituttet i forkant av konsulentinnhentingen.

– Burde ikke NHH være i stand til å håndtere sin egen strategi på egen hånd?

– Jo, men alle profesjonelle organisasjoner vil av og til ha bruk for konsulenter. I dette tilfellet er det mest av hensyn til kapasitet, sier Skage.

Hun understreker at konsulentene ikke skal gjøre jobben alene.

– Det vil være en arbeidsgruppe fra oss, med assistanse fra konsulenter. Det er et poeng i seg selv å få hentet inn eksterne vurderinger, ikke minst når det gjelder executive-utdanningen, sier Skage. Hun mener det er veldig verdifullt for en organisasjon som NHH å få konsulentbistand.

– De faglig ansatte jeg har drøftet dette med, er positivt innstilt og ser behovet.

145 millioner i Oslo
NHH er ikke den eneste utdanningsinstitusjonen som bruker store summer på konsulentfirmaer. Universitetet i Oslo brukte i 2012 ca. 145 millioner kroner på eksterne konsulenter, ifølge Universitas.

Ellen Dalen i Norsk Tjenestemannslag mener det er grunn til å være kritisk til bruken av konsulenter i akademia.

– Vi er skeptiske, fordi man legger ansvaret for utviklingen av arbeidsplassen på noen som kommer utenfra. Det er vanskelig å holde en ekstern konsulent ansvarlig for ting som går galt, sier Dalen, som understreker at hun ikke kjenner NHH spesielt og derfor uttaler seg på generelt grunnlag.

Ansvarsfraskrivelse?
Dalen mener eksterne konsulenter kan være en måte for ledelsen å fraskrive seg ansvar på.

– Det er alltid en del upopulære valg som skal tas. Når man leier inn konsulenter til å ta de valgene, kan ledelsen si «en ekspert utenfra kom frem til dette», sier Dalen. Hun understreker at hun ikke er prinsipielt imot å kjøpe inn tjenester, og mener det noen ganger kan være nødvendig.

– Men ansvaret for at Handelshøyskolen klarer å konkretisere sin egen strategi, burde ligge hos noen med tilknytning til høyskolen. Jeg trodde det var dette som var ledernes jobb, sier Dalen.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram