Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Studentene krever uravstemning

Underskriftskampanje: Block Vagle overrekke underskriften til leder av kjernestyret.
Underskriftskampanje: Block Vagle overrekke underskriften til leder av kjernestyret.
14. februar 2014
Sist oppdatert: 12. mars 2014
Etter foreningsmøte, der Unge Venstre NHH ble nektet interessegruppestatus har det nå blitt samlet 185 stemmer for en uravstemning.


For å kreve en uravstemning må det samles inn 150 stemmer i løpet av to dager etter originalavstemningen tok sted. Etter møtet “demokrati i NHHS” tok det to timer før det var samlet inn 185 stemmer. Dermed vil det bli ny debatt førstkommende mandag. På tirsdag blir det ny avstemning der hele studentmassen har mulighet til å avgi stemme.

Hans Falck, leder i NHHI Baseball er uenig. Han har startet en bevegelse for et partipolitisk uavhengig NHHS, der målet er å endre NHHS-loven slik at politiske partier ikke kan være med. Han støtter derimot opp om grupper som Laissez Faire.

Ikke representativt
Initiativtaker til underskriftsinnsamlingen var Håkon Block Vagle, styremedlem i Studvest og tidligere ansvarlig redaktør i K7 Bulletin.

– Vi startet en underskriftskampanjen av prinsipielle grunner. Jeg mener at politisk engasjement er noe av det flotteste vi har, og at det er naturlig i et studentmiljø, sier Block Vagle.

Han mener at mye av argumentasjonen som fremkom i Bulle ikke gjenspeiler den jevne NHH-students meninger.

– Det er høy takhøyde i studentforeningen, vi har alt fra masterlosjen til sjakklag. Interessegruppestatus er en måte for studentforeningen å signalisere at en gruppe er velkomne i studentmiljøet. Da er det uheldig å signalisere at politiske miljøer ikke er velkomne, og jeg tror flertallet av studenter er uenige i avgjørelsen. Da er det viktig å ta opp debatten, slik at alle studentene kan være med å bestemme, mener Block Vagle.

Oppfordrer studenter til å stemme
Hogne Ulla, leder i Unge Venstre NHH er glad for at det var studenter utenfor Unge Venstre som tok initiativ til ny avstemning.

– Jeg frykter at vedtaket skaper et signal om at politisk mangfolk ikke er greit på NHH. Jeg vil oppfordre folk til å stemme, om de så stemmer avholdende. Om man mener det ikke er takhøyde for politiske meninger i NHH kan man stemme nei, men vil du ha takhøyde for politikk så stem ja.

Unge Venstre NHH har allerede vært aktivt i et halvt år. Ulla mener det er greit at studenter ikke er interessert i politikk eller å være med i Venstre.

– Man trenger ikke være med selv. Selv om man ikke liker sjakk finnes det sjakklag, selv om ikke alle stemmer høyre hadde vi høyres studenter her. Det er synd at vi ikke vil inkludere en gjeng liberale NHH-studenter, mener Ulla.

Ønsker flere partier velkommen
Frem mot avstemningen vil Unge Venstre jobbe for å tydelig kommunisere hvorfor de vil være en del av studentforeningen.

– Dette handler ikke bare om Unge Venstre. Et argument på FM var at å godkjenne oss ville åpne opp for etablering av andre partier. Det er jo kanonbra om flere partier vil starte opp på NHH.

Kjernestyret ønsker debatt
Kjernestyret er positivt til Unge Venstre NHH-medlemskap i NHHS.

- Vi er positive til politiske partier i studentforeningen, men ønsker debatt om hvor studentforeningen kan fronte meningene sine. Vi skal være en inkluderende studentforening, forteller Dina Mikalsen, leder av kjernestyret.

Selv om Høyres studenter nå er lagt ned, eksisterer fortsatt grupper som NHH Laissez-Faire, som ikke har direkte tilknytting til politiske partier. Hun mener det viktigste er at reglene er like for alle.

- Om Høyres studenter ønsker å starte opp igjen har de mulighet til å gjøre det uten å søke Foreningsmøte om godkjenning. Så det er viktig at debatten kommer opp. Om noen skal få være med, må alle få samme behandling.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram