Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Studentene vil ha frosting


21. oktober 2014
Sist oppdatert: 21. oktober 2014
Seks av ti studenter mener innsynet til lesesaler og glassvegger er sjenerende.


Det kommer frem av en undersøkelse utført av Læringsmiljøutvalget (LMU) i forbindelse med ettårsevalueringen av bygget. Ifølge Matteo Blomberg Ghini i LMU er frosting av veggene, det vil si at de gjøres ugjennomsiktige, et av tiltakene LMU jobber mest med.

– Vi prøver å få til en løsning før eksamensperioden, men vi kan ikke love noe, sier Ghini.

Forslaget er å froste et belte midt på glassveggene, slik at innsynet skal begrenses samtidig som mest mulig naturlig lys skal slippe gjennom. For å kunne gjøre det, må imidlertid LMU få godkjennelse både fra Statsbygg, som eier bygget, og kunstnerne som har dekorert glassveggene, siden disse har åndsverksrettigheter til kunstverkene. Ghini mener det er viktig å få til en avtale alle partene kan være fornøyd med.

– Kunsten trenger ikke lide, men bruken må komme først. Samtidig er ikke frosting verdt å brenne alle broer for.

Leie av å bli beglodd
Frosting av glassveggene er noe studentene har etterspurt lenge. Det var et sentralt tema allerede da K7 Bulletin skrev om nybygget kort tid etter åpningen i august 2013.

– Hvorfor har dette tatt så lang tid?

– Vi mente det var viktig med en innkjøringsperiode før vi besluttet noe, for å se om det faktisk fungerte, sier Ghini.

Da nybygget ble planlagt, var det også tenkt at de nye kontorene til fagstaben skulle ha gjennomsiktige glassvegger. Staben satte imidlertid foten ned og fikk veggene frostet.

– Studentene har ikke det samme å smelle i bordet med. De ansatte kan gå til sitt verneombud og kreve bedre arbeidsforhold. Studentene har ikke den samme muligheten, sier Ghini.

– Upraktisk og uheldig
En annen ting LMU ønsker å gjøre noe med er innredningen av grupperommene. Idag er noen av rommene tenkt å være kreative rom, innredet med for eksempel parkbenker og puffer. LMU ønsker å erstatte dette med vanlige bord og stoler.

– Det studentene bruker grupperommene til er gruppearbeid. Når de booker et rom og kommer til en parkbenk, oppleves dette upraktisk og uheldig, sier Ghini.

LMU ser også på tiltak som å gjøre dørene til lesesalene mindre forstyrrende, å sette opp oppslag over tilgjengelige printere, å få på plass flere stikkontakter og å finne bedre måter å bruke Auditorium D på.

– Auditorium D skulle fylle behovet for et mellomstort auditorium, men hverken studentene eller foreleserne liker det. Det er en litt vanskelig situasjon man ser på mulige løsninger på, sier Ghini.

Barnesykdommer
Ghini mener mange av problemene skyldes at det ikke ble tatt høyde for hvor mye NHH-studentene skiller seg ut fra andre studenter da nybygget ble utformet.

– Vi studerer i snitt mer, og er mye mer på studiestedet enn studenter fra mange andre studier. Vi har andre behov både til plass og fasiliteter, sier Ghini.

Han roser imidlertid administrasjonen for å ha inkludert studentene i prosessen, og mener deres meninger i stor grad har blitt hørt.

– Det vi ser nå er barnesykdommer. I det store og hele har nybygget tatt NHH et stort skritt fremover.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram