Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Forvirrede studenter får ny eksamensdato etter oppgavekaos

Feil versjon av eksamen ble delt ut til kandidatene i faget Regskapsanalyse ved Norges Handelshøyskole (NHH). Flere ble ikke opplyst om at de skrev på feil eksamen før tre timer etter eksamensstart.
oversiktsbilder, eksteriør, NHH
oversiktsbilder, eksteriør, NHH
Ved Norges Handelshøyskole ble kandidater i ACC420N rammet av eksamenskluss.
24. mai 2023
Sist oppdatert: 24. mai 2023

Eksamen i masteremnet Regnskapsanalyse (ACC420N) den 4. mai ble ekstra stressende for de om lag 140 studentene som tok faget. For da kandidatene åpnet eksamen, var feil versjon av eksamen lagt inn på den digitale plattformen hvor eksamen ble avholdt.

Feilen krevde at studentene måtte laste opp siden på nytt for å få den riktige versjonen, og instruksjoner om dette ble angivelig gitt når studentene hadde omtrent 45 minutter igjen av eksamen. Dermed oppsto det forvirring om hvilke oppgaver som kandidatene faktisk skulle besvare.

Studenter K7 Bulletin har snakket med, forteller om forvirring og usikkerhet hos de fremmøtte kandidatene ved eksamen. Flere endte opp med å svare på feil spørsmål, og rakk ikke å endre svarene sine før fristen gikk ut.

Uenigheter om rettelse

I en melding til kandidatene i faget sendt ut 23. mai, skriver emneansvarlig Finn Kinserdal at feil versjon av eksamen ble lagt ut i Wiseflow, som er NHHs foretrukne sted for publisering av digitale eksamener og obligatoriske innleveringer. Da dette ble oppdaget skal feilen ha blitt endret og riktig versjon gjort tilgjengelig, men ikke alle studentene ble gjort oppmerksomme på endringen. Dermed fortsatte flere å besvare det som var feil oppgavesett.

Hvorfor det i utgangspunktet var to ulike versjoner av eksamenen, er ikke kjent.

I beskjeden fra emneansvarlig står det at feilen ble korrigert etter få minutter. Det er derimot flere som hevder at beskjed om korrigeringen først kom flere timer etter eksamensstart. En melding om feilen ble sendt ut kl. 12:14 på Wiseflow, over tre timer etter starttidspunktet kl. 09:00, og rundt tre kvarter før innleveringsfristen kl. 13:00. Eksamensvakter skal ha opplyst om meldingen i plenum.

Underveis skal også en papirutgave av eksamen ha blitt utdelt til kandidatene av eksamensvaktene. Denne versjonen inneholdt de riktige spørsmålene, men flere opplevde at denne ble delt ut for sent. Standard praksis på eksamen i faget har vært at eksamen på papir har vært utdelt fra start.

Denne meldingen ble sendt ut tre kvarter før innleveringsfristen i eksamen. Foto: (Skjermdump)

Emneansvarlig Finn Kinserdal ønsker ikke å kommentere saken til K7 Bulletin, og henviser til eksamenskontoret ved NHH. Eksamenskontoret opplyste onsdag morgen at de ikke har anledning til å kommentere saken.

Ny eksamensdato

I en melding til studentene, opplyser skolen at «seksjon for eksamen vurderer det som har skjedd som en feil som kan ha hatt betydning for kandidatens prestasjon eller bedømmelsen av denne, jf. universitets- og høyskoleloven (uhl.) § 5-2 (2)». NHH skal tilby kandidatene i faget mulighet til å ta eksamen på nytt den 17. august.

Hvordan dette vil påvirke studenter som ikke har mulighet til å ta eksamen på nytt, grunnet inntreden i arbeidslivet, ferieavvikling o.l., opplyses ikke. Det kommer imidlertid frem at kandidater som ikke ønsker å ta eksamen på nytt, vil beholde karakteren de får på den opprinnelige eksamenen.

Ikke første gang det oppstår feil

Det er ikke første gang det forekommer feil under eksamen ved handelshøyskolen. Også tidligere har det skjedd feilpubliseringer i forbindelse med avvikling av eksamen, som i denne saken omtalt av VG fra 2021.

Daværende leder Stine Sisselsdotter Stolpestad, og fagpolitisk ansvarlig Oliver Wahlquist i Kjernestyret (KS) kritiserte NHH for de gjentatte feilene som oppstod i eksamensavviklingen. Malin Arve, daværende prorektor for utdanning svarte følgende på kritikken:

– Det stemmer at vi hadde to eksamener med formelle feil i fjor. I den ene ble resultatet ny sensur, i den andre ny eksamen. Vi gikk da gjennom våre systemer og rutiner for å unngå at noe lignende skulle kunne skje igjen. Vi konkluderte med at systemene er på plass, men at praktiseringen av reglene kunne innskjerpes.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram