Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Studenter i karantene får ikke møte på eksamen

Gapet minker, men siviløkonomutdanningen ved NHH holder seg fortsatt foran BI på rangeringen til Financial Times. Foto: Silje Katrine Robinson
Gapet minker, men siviløkonomutdanningen ved NHH holder seg fortsatt foran BI på rangeringen til Financial Times. Foto: Silje Katrine Robinson
5. september 2020
Sist oppdatert: 30. oktober 2020

– Med dagens ordning kan ikke studenter som er i karantene møte på eksamen fysisk, sier prorektor for utdanning Malin Arve.

I lys av den stadig eskalerende smittesituasjonen har mange studenter stilt spørsmålet om hva som skjer med eksamen dette semesteret. Mange er redde for en reprise av vårsemesterets hjemmeeksamen uten karakter. På spørsmål om det er aktuelt med hjemmeeksamen også i år svarer Arve at skolen ikke har endelige planer.

– Svaret på det er både ja og nei. Vi vil måtte se an situasjonen og per i dag er det ikke tatt noen beslutning om å endre eksamensplanene.

– Vi ser av erfaringene fra vårsemesteret at digital eksamen med bestått/ikke-bestått kanskje ikke var det beste og dersom det blir en lignende situasjon i år må vi se hvordan vi potensielt kan få det til med karakter, fortsetter hun.

Karantene gir gyldig fravær

Slik situasjonen er nå, vil man plutselig kunne komme i karantene og dersom alt går etter planen og skoleeksamen blir gjennomført, er sannsynligheten stor for at det vil være studenter som sitter i karantene under eksamen.

– Med dagens ordning kan ikke studenter som er i karantene møte på fysisk eksamen, men de kan få gyldig fravær, siden de er pålagt karantene, og det vil da ikke telle som ett eksamensforsøk, sier Arve.

På spørsmål om det vil være aktuelt med kontinuasjonsksamen etter jul for studenter som er i karantene, svarer Arve at det ikke er planlagt for det per dags dato.

Prorektor for utdanning Malin Arve. Foto: NHH.

Studenter som ikke får møte opp på eksamen grunnet karantene vil derfor måtte vente til vårsemesteret med å få avlegge eksamen.

Arve understreker at det vil være praktisk mulig å gjennomføre eksamen etter de smittevernrestriksjonene som gjelder i dag.

– Vi har lokaler til å gjennomføre eksamen dersom det fortsatt er et tak på 200 mennesker når eksamen skal gjennomføres. Det ligger også godt til rette for at en meters-regelen kan overholdes, avslutter Arve.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram