Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Studentleker for hele Bergen

Nye SLBC-styret: f.v. Lars Holst-Larsen, Vilde Throud, Kaja Witnes Schultz, Christine Løkken Modin, Martin Skaug, Anker Albert, Erlend Søraas og Maria Aylin Barstad. Foto: Yumi Garcia
Nye SLBC-styret: f.v. Lars Holst-Larsen, Vilde Throud, Kaja Witnes Schultz, Christine Løkken Modin, Martin Skaug, Anker Albert, Erlend Søraas og Maria Aylin Barstad. Foto: Yumi Garcia
6. november 2017
Sist oppdatert: 7. november 2017
Det er under ett år til studentlekene Bergen Challenge. I år ligger fokuset på innovasjon og kreativitet for å bli Norges største studentleker.

Bergen Challenge-styret er klare på at studentlekene skal være for hele Bergen, og at det er tilbud som treffer barn, studenter og resten av Bergens befolkning.

– Flere av kulturarrangementene skjer for hele Bergen by, både studenter og alle andre som ønsker å delta. Vi arrangerer også barnedager, som skjer i løpet av SLBC som er måte for oss å gi tilbake til både stud.Bergen, men også Bergen som helhet, sier kultursjef Anker Albert, før han fortsetter:

– Vi er nå i dialog med Kvarteret om å flytte det som tidligere har vært festivalcampen inn på Kvarteret. De virker svært positive til det vi kaller SLBC-base, hvor både deltakere av Bergen Challenge, funksjonærer, samt andre studenter kan møtes.

«Vi har også ansatt folk fra andre fakulteter i Bergen allerede. Så selv om vi ikke har promotert oss så mye utad, har vi fått mye interesse og ansatt folk fra andre skoler» – Lars Holst-Larsen

I tillegg til kulturtilbud er også prosjektorganisasjonen klar på at flere enn kun NHH skal ha eierskap til SLBC.

– Gjennom å engasjere ambassadører fra fakultetene i Bergen som jeg nevnte tidligere, tror jeg man får et større eierskapsforhold til hele SLBC, sier Barstad.

– Vi har også ansatt folk fra andre fakulteter i Bergen allerede. Så selv om vi ikke har promotert oss så mye utad, har vi fått mye interesse og ansatt folk fra andre skoler. Det er i bevegelse og skjer faktisk i dag, fortsetter arrangementssjef Lars Holst-Larsen.

Konkurransen avgjørende

I forrige semesters vårvalg vant Touchdown foran Bee Cees-blokken, i et av få valg de siste årene med konkurranse. Nå forteller det sittende styret at konkurransen var avgjørende for en god kampanje.

– Gjennom konkurranse ble det mye mer motiverende og man la derfor ned tid og gikk all-in for å få til den den beste kampanjen vi noen gang kunne gjort. Kampanjen vår hadde ikke vært like god om vi ikke hadde hatt konkurranse, sier informasjonssjef Christine Modin.

«Gjennom konkurranse ble det mye mer motiverende og man la derfor ned tid og gikk all-in for å få til den den beste kampanjen vi noen gang kunne gjort» – Christine Modin

Vilde Thorud, leder av Studenlekene Bergen Challenge 18 (SLBC 18) forteller at konkurransen fra Bee Cees førte til et bedre fokus.

– Vi synes det var veldig spennende fordi det skjerpet oss, og fordi vi visste at det også var andre som ville ha samme styreverv som oss. Det gjorde at vi virkelig gransket forbedringspotensialet som vi mener SLBC har. Det er selvfølgelig også gøy og vite at NHH-studentene har stemt på oss, sier Vilde Thorud.

Leder: Vilde Thorud. Foto:  Yumi Garcia
Leder: Vilde Thorud. Foto: Yumi Garcia
Målrettet rekruttering

Under valget gikk Touchdown til valg på å skape tidenes studentleker. Dette skulle de gjøre gjennom kreativitet og innovasjon. Dette har medført flere nye konsepter, blant annet «MeetUp».

– I et ledd for å videreutvikle ambassadørkonseptet, har vi erstattet det første roadshowet med MeetUp. Tanken med konseptet er at vi reiser til hver region hvor vi har workshop og sosial sammenkomst med ambassadørene, slik at de kommer så tidlig som mulig inn i SLBC. Målet med MeetUpen er å tenne SLBC-gnisten, slik at de har lyst til å jobbe for oss på egenhånd med å rekruttere deltakerne på sine skoler, sier eksternsjef Maria Barstad.

– Med dette får vi målrettet rekrutteringen i større grad enn tidligere, og det er jo det vi håper at skal gjøre at vi blir de største studentlekene i Norge, fortsetter Thorud.

Tidligere i høst har allerede de to første ansettelsesrundene blitt avholdt. Styret mener dette gir et større eierskap.

– Det var bare tre uker mellom første og andre ansettelsesrunde, slik at vi også får med mellomlederne tidlig i prosessen på idémyldring. Dermed er ikke alle rammene fastsatt, og man får mer eierskap til det vi skal skape, sier Modin.

Én kanal skal løse tidligere kommunikasjonsutfordringer

Etter fjorårets studentleker har det kommet tilbakemeldinger fra flere om tidvis dårlig organisering og mangelfull informasjon. For å unngå dette ønsker styret å redusere antall kanaler til bare én.

– Vi skal utvikle en nettside og app, som vi også har snakket om å bruke som et kommunikasjonsverktøy når det er mye som skjer. Dette er ikke veldig planlagt, men det er noe vi har snakket om, sier Modin.

– Samtidig har vi også vært veldig fokusert på kun bruke én kommunikasjonskanal, Podio, som alle SLBC-ere har fått grundig opplæring i. Vi har også vært veldig spesifikke på at det er kun denne kanalen som skal brukes, og ikke Facebook eller lignende. Dette medfører at det blir enklere å forholde seg til andre, samtidig som informasjon er lettere tilgjengelig.

– Stor tro på økte markedsinntekter

Som prosjektorganisasjon på NHH setter Representantskapet (RS) et resultatkrav til prosjektet. RS har satt kravet til SLBC er satt til 7 prosent, og mener at man bør forvente et resultat på omtrent 100 000 kroner. Selv om det er ett år til arrangementet, mener markedsansvarlig Erlend Søraas at det er all grunn til optimisme.

– Jeg gikk til valg på å sikre samarbeidsavtaler tidlig, slik at rammene for organisasjonen ble lagt mye tidligere. Som et ledd av det har vi allerede signert kontrakt med DNB, som har vært med på laget i veldig mange år. Denne avtalen har vi nå fått gjennomført tidligere enn noensinne før, som vil si at vi har en større forutsigbarhet. Allerede nå har vi signert opp i mot 90 prosent av markedsinntektene som hele SLBC 16 hadde. Vi har derfor stor tro på økte markedsinntekter, og da hjelper det at vi har et veldig godt produkt, SLBC.

Økonomiansvarlig Martin Skaug er noe mer konservativ, men presiserer at årets budsjett er lagt lavt for å unngå kutt senere.

– Idrettsdelen er ganske knyttet til støtte fra NSI og er ganske selvfinansiert, som gjør at ekstrainntekter for oss skjer gjennom salg eller markedsinntekter, som gjør at man prisgis markedsinntektene på en side, og hva du velger å legge i kulturkostnader på en annen side. Vi har også et stort fokus på lavt budsjett, med mye lavere markedsinntekter enn det vi forventer så har vi heller en buffer å legge til istedenfor å ha kuttelister, sier han.

«Allerede nå har vi signert opp i mot 90 prosent av markedsinntektene som hele SLBC 16 hadde. Vi har derfor stor tro på økte markedsinntekter» – Erlend Søraas

Søraas, som mener det er all grunn til optimisme, forteller at han også har omdisponert tidligere fokus på annonser til legater og fond.

– Det gikk veldig trått i SLBC 16. Det går også veldig trått for grupper som selger annonsesalg i dag, fordi det er vanskelig å selge papirannonser. I år har vi valgt å kutte SLBC-magasinet, hvor det er ingen inntekter, samt at vi sparer mye på kostnadssiden, sier han før han fortsetter:

– Videre går vi mye hardere inn mot fond og legat, hvor jeg mener at det er et stort potensial. Her har vi økt ressursene, og gruppene består nå av tre stykker, med blant annet en jusstudent fra Universitetet. De tre utgjør en veldig kompetent gruppe som høyst sannsynlig kommer til å øke markedsinntektene betydelig, avslutter Søraas.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram