Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Svartmaling med litt for bred pensel


27. april 2018
Sist oppdatert: 27. april 2018

Dette innlegget er et svar på Sander Eilertsens innlegg «Et nikkedukkehjem», publisert på Bulles nettsider 25. april.

Først og fremst vil jeg gi kudos til Eilertsen som står frem med sine meninger og synspunkter under fullt navn (i motsetning til Jodel-trollene). Jeg er selv enig i flere av momentene han presenterer i innlegget sitt, men i sin overdramatiske svartmaling av miljøet på NHH trekker han litt vel raske konklusjoner.

Eilertsen påstår blant annet at NHH-snappen driver med «jevne dytt som kan beskrives som ren løgn». Å bli beskyldt for å være serieløgner kan jeg ikke la stå uimotsagt. Et av målene mine med NHH-snappen har vært å vise den hyggelige siden av NHH som jeg kjenner, og ikke den mer karikerte siden utenforstående kan forbinde NHH med. Jeg har ved flere anledninger snakket om de mange mulighetene man har i studentforeningen på NHH, og dette er noe jeg står for. Om du ikke kom med på akkurat det fotballaget du håpet på, finnes det andre lag eller grupper å søke på. Det sier seg selv at et fotballag ikke kan ta opp 60 nye spillere ved hvert opptak. Diskusjonen rundt opptakskravene vil jeg ikke gå inn på her, men om fotball er det eneste du kan tenke deg å holde på med, legger NHHS til rette for at det skal være ukomplisert å starte sitt eget lag. Dette har blitt gjort ved flere anledninger, NHHI har for eksempel 11 fotballag bare på herresiden, og rundt 1300 av studentene er fordelt på 53 forskjellige idrettslag.

Jeg er enig med Eilertsen i at NHH-jodelen er et forferdelig sted som i hovedsak består av sexistiske, homofobiske og andre lignende meningsytringer. Å si at jodel gir et godt innblikk i hvordan miljøet er på NHH, er som å si at kommentarfeltet på VG-nett speiler den norske befolkningen. Vi går på en skole med over 3000 studenter, påstanden om at jodel speiler studentmassen virker derfor søkt. Forumet er laget for troll, og blir også i hovedsak benyttet av troll.

Eilertsen konkluderer med at de som sier at de har hatt fine år på NHH tilhører en 5 prosent-elite som har kommet med på et idrettslag. Her tar han direkte feil. Eksterne undersøkelser viser at nær 95 prosent av studentene ville anbefalt andre å studere på NHH. NHH er også det lærestedet i Norge med høyest andel studenter som er engasjert i frivillig aktivitet.

Diskusjon rundt miljøet på NHH er viktig, det trengs virkelig. Jeg vil oppfordre flere studenter til å delta i debatten med fullt navn, og meld gjerne hardt ­– det er det som er gøy! Det er likevel viktig å holde seg til fakta for at diskusjonen skal kunne være med på å gjøre miljøet på NHH enda bedre.

Ønsker du å delta i debatten? Send ditt innlegg til red@k7bulletin.no.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram