Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Synker på FT-ranking

Foto: Morten Falch Sortland. Foto NHHS
Foto: Morten Falch Sortland. Foto NHHS
30. september 2015
Sist oppdatert: 2. oktober 2015

NHH faller fire plasser på Financial Times-ranking. Rektoratet peker på skarpere konkurranse og tilgang av skoler i rankingen.

Nordisk fall

– I år er det 80 skoler med i rangeringen, mot 70 i fjor, sier prorektor ved Norges Handelshøyskole (NHH), Sunniva Whittaker.

– Fem nye skoler kom inn på listen over NHH. Dette viser at konkurransen øker.

NHH faller fra 60.- til 64.-plass på rankingen. Blant de andre handelshøyskolene i Skandianvia, er det kun Copenhagen Business School som har grunn til å feire. Både BI og Stockholm School of Economics faller mer enn NHH, med henholdsvise fall på seks og elleve plasser. CBS klatrer fem plasser, og ligger nå på 32. plass.

Viktigste delrangering

Financial Times offentliggjør flere delrangeringer hvert år, samt en oppsummeringsrangering for europeiske handelshøyskoler. Denne rangeringen gjelder det ordinære masterprogrammet til NHH.

– Masters in Management er opplagt den viktigste av delrangeringene for oss. Vi tenker langsiktig når det gjelder studiekvalitet på NHH, sier Whittaker.

– Vi har som mål at høyskolen skal tilby utdanning på høyt internasjonalt nivå- Studiekvalitet er ett av fire strategiske satsingsområder i 2014 til 2017. Vi er ikke halvveis i strategiperioden ennå, men jobber hardt for å nå målene.

Bedre lønn, dårligere internasjonalt

FT-rankingen viser også hvordan lønnen til de uteksaminerte kandidatene.  Lønnsnivået til NHH-kandidatene tre år etter uteksaminering gikk opp med over 5 000 USD siden i fjor, og ligger nå mer enn 2 000 USD over gjennomsnittet for skolene i rankingen. Det som derimot teller inn på rangeringen, er hvor god internasjonal mobilitet kandidatene har i arbeidslivet. Internasjonal mobilitet betyr at man bytter land man jobber i. NHH faller i absolutte tall, men Whittaker forklarer at skolen har hatt en relativ forbedring også her.

– Vi har hatt en relativ forbedring i både karriereutvikling, karrieretjenester og internasjonal mobilitet. 87 prosent av kandidatene svarer at forventningene til studiene er innfridd. Dette er det beste resultatet noen sinne.

– Rangeringer er et spill for mange.

Whittaker forteller at det viktigste for rektoratet er å gjennomføre høyskolens strategi. I denne er akkrediteringer som blant andre EQUIS viktigere enn plasseringer på ulike rangeringer.

– Akkrediteringer gjør noe som rangeringer ikke kan, sier Whittaker.

– De går i dybden på kvalitet innen både forskning og utdanning, og kommer med konkrete tilbakemeldinger som høyskolen følger opp.

Gjennom dette får NHH nyttige innspill fra de beste handelshøyskolene i verden. Hun forteller at rangeringer har blitt et spill for mange.

– Noen institusjoner jobber taktisk og velger å melde inn skreddersydde programmer for å få best mulig uttelling i rangeringen, sier Whittaker.

-Stockholm School of Economics hadde 365 studenter registrert på masternivå i 2014, men meldte inn et program med bare 40 studenter. St. Gallen, som ble kåret til nummer en i år, har over 2000 studenter på masternivå. De deltar imidlertid med et program som har bare 47 studenter. NHH deltar med hele masterprogrammet på 639 studenter. I tråd med strategien fokuserer vi på å heve studiekvaliteten for alle studentene ved NHH – ikke bare for et lite program som kan se flott ut på rankinger.

CEMS snuser på pallplass NHH kan fortsatt skilte med å tilby et av verdens beste masterprogrammer. CEMS klatrer til fjerdeplass.

– Det er flott at CEMS ligger på fjerdeplass, og det er også godt å se at fem av våre CEMS-partnere er blant de tolv beste skolene, som FT beskriver som 1. divisjon. Det viser hvilken kvalitet CEMS-nettverket har, sier Whittaker.

.,

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram