NHH-student innstilt som nestleder i Velferdstinget Vest

NHH-student Amalie Johnsen Lunde (23) er innstilt som ny nestleder i Velferdstinget Vest.  Nestleder og [...]