Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Taper millioner på tomme studentboliger


11. februar 2014
Sist oppdatert: 20. februar 2014
På tross av høylytte krav om flere studentboliger, har SiB 268 tomme leiligheter i Bergen. SiB innrømmer at de taper millioner, men nekter å legge frem eksakte tall.

Studentboligene blir stående tomme fordi SiB garanterer bolig til alle utvekslingsstudenter og internasjonale studenter. De fleste av disse kommer på høsten. Når studentene reiser, står boligene tomme i vårsemesteret.

– Vi har for øyeblikket totalt 268 ledige hybler, mens på høsten er det ingen ledige, forteller Per Kristian Knutsen, administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Bergen (SiB).

Hemmeligholder tap
Ifølge direktøren er det 400 færre utvekslingsstudenter om våren.

– Vi prøver å fylle opp med norske studenter, men det er vanskelig. Alle de som tidligere var interessert har nå fått seg et annet sted å bo. Det høres rart ut at så mye er ledig, men sånn er det, sier Knutsen.

Selv om SiB innrømmer at de taper penger på praksisen, ønsker de ikke fortelle hvor mye de taper. Samskipnaden vedgår likevel at det er snakk om flere millioner kroner.

– Vi ønsker ikke å gå ut med eksakte tall, det er en styresak. Tallet er en indikasjon, og for dere er det nok å vite at det er flere millioner. Det er et så høyt tall at det er en viktig sak for SiB. Hadde ubalansen vært fikset, kunne denne betydelige summen ha blitt brukt på andre velferdstiltak, sier direktøren.

Han forteller at SiB har tatt opp problemet på et styremøte i høst. K7 Bulletin kontaktet også styreleder i SiB Audun Kjørstad. Han ønsker heller ikke gå ut med eksakte tall.

– Det er noen millioner. Vi vet cirka hvor mange, men ser ikke hva tallet vil tilføre saken. Vi går ut med de tallene vi føler er nødvendige, sier styrelederen.

Forsvarer boliggarantien
Selv om Knutsen mener boliggarantien skaper problemer for SiB, forsvarer han den.

– Denne garantien er viktig for både Handelshøyskolen og UiB, og vi er avhengige av å finne en løsning som passer alle partene. Det er viktig for dem at de har en garanti å vise til når de skal tiltrekke seg utvekslingsstudenter og internasjonale. Velferdstinget har også støttet opp om garantien, sier Knutsen.

Også SiB-styrelederen mener en slik garanti burde ligge fast. Ifølge Kjørstad er det enighet blant studentene og institusjonene om at dagens ordningen er den beste.

– Garantien har en velferdsverdi for Bergen som studieby, og for institusjonene. Velferdsverdien overveier de negative konsekvensene av garantien.

Tatt opp før
Selv om problemet har vært kjent i en årrekke, er det ikke konkrete planer for hvordan det skal løses.

– Det står på agendaen over ting vi skal begynne å jobbe med, og vi har fått en felles forståelse for problemet, svarer Knutsen.

Hvorfor er ikke dette gjort tidligere om det har vært et problem over lang tid?

– Det har vært diskutert. Jeg har ikke vært her så lenge, så jeg ønsker ikke å spekulere i det, sier direktøren.

Heller ikke styreleder kan svare på hvorfor tapene har fått fortsette over flere år. Han forteller at saken har vært tatt opp tidligere, og henviser til tidligere styremedlemmer.

– Vi har ikke vedtatt noe langsiktig plan på hvordan vi skal håndtere problemet. Vi har forslag, men de er fortsatt på idestadiet. Vi må gjøre det enklere for studentsamskipnaden å kunne forutsi trendene for inn- og utflytting. De kan variere fra år til år, forteller Kjørstad.
Vurderer flermannsrom
De to ønsker en jevnere strøm av utvekslingsstudenter. På lengre sikt mener direktøren at flermannsrom kan være en mulig løsning på ubalansen.

– Man kan skape fleksibilitet ved å dele hybler på flere studenter. I Norge er vi vant til den luksusen alenerom gir, men i utlandet er det vanlig at flere deler rom, forteller SiB-direktøren.

Han mener det vil være et tilbud til både norske og internasjonale studenter.

–Det kan hende at det er norske studenter som også kunne tenkt seg å dele rom. Det er jo billigere.

Ikke problem i Trondheim

Studentsamskipnaden i Trondheim sliter derimot ikke med for mange ledige rom. - God kommunikasjon med studieinstitusjoner bidrar, mener leder i Velferdstinget i Trondheim.

– Vi har et tak på boliger til internasjonale- og utvekslingsstudenter på 30 prosent, forteller Vilde Coward. Hun er leder i studentsamskipnaden i Trondheim

I motsettning til Bergen har de ingen spesiell garanti til studenter som kommer utenlands fra. Selv om utvekslingsstudenter blir prioritert, ønsker de også å prioritere førstegangsstudenter som flytter inn til byen.

– Det handler om prioritering av behov. Vi mener at man mister litt av poenget med studentboliger om utvekslingsstudentene tar opp størsteparten av boligene. Vi ønsker også å treffe førsteårsstudentene som kommer hit og sliter ettersom de ikke kjenner markedet eller har nettverket. Det er en prioritering for å treffe målgruppene vi mener trenger studentboliger mest.

Godt samarbeid
Selv om hun forteller at det
til tider kan være enkelte boliger som står tomme, påpeker hun at det ikke er et stort
antall.

– Vi har få problemer med at det står ledige studentboliger i semesteret. Vi jobber tett sammen med utdanningsinstitusjonene, spesielt om utvekslingstudenter som gjerne bare er i byen i et halvt år.

Dette er i stor grad på grunn av et samarbeidsorgan i Trondheim.

– Vi har et internasjonalt forum der alle partene er med, blant annet kommunen, utdanningsinstutisjonene og samskipnaden. Der legger vi kabalen slik at vi klarer å fylle opp etter de som kommer for å være her i et halvt år.

Hjelper studentene
Selv om Coward mener det er vanskeligere for utvekslingsstudenter å skaffe bolig i byen mener hun det eksisterer systemer for å hjelpe.
– Vi har tett kontakt med de internasjonale studentene, og også de har klart å samarbeide godt seg imellom. De har facebookgrupper hvor de møter hverandre og blir enige om hvem som skal bo sammen, hvem som skal ta over for hverandre når noen flytter. Det fungerer veldig bra.

Per idag står det 244 ledige rom i Trondheim. Dette er fordi halvpartene av hyblene, ca 300 stk, i den ny studentbyen Lerkendal åpnet i starten av februar.

– Vi har dermed kunstige høye tall, grunnet åpningen av flere studentboliger.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram