Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Thomas Anglero med pangavslutning på NHH-Symposiet


Kunstig intelligens, supercomputeren Watson og enorme muligheter var tema da IBM Norges innovasjonssjef avsluttet konferansen.

– Vi lever i en spennende tid, på starten av en ny æra, sa en meget engasjert Anglero i foredraget der han fokuserte på hvilke muligheter som ligger i avansert teknologi, og forsøkte å dysse ned det dystre bildet han mener media tegner av roboter som tar fra oss jobbene.

Superversjon av den menneskelige hjernen

En Anglero full av energi brukte mye av sin tid på scenen til å fortelle om IBMs Watson.

– Vi gav våre 14 000 PhD-er den ultimate utfordringen: Skap den menneskelige hjernen i programvare. Vi satt dette sammen med verdens raskeste datamaskin, og dette gav oss?

– Watson, svarte konferansens deltakere i kor, i alle fall andre gang Anglero prøvde å få liv i publikum.

33477047261_96f9ecdbb7_zThomas Anglero

Anglero beskrev Watson som et barn som tar inn enorme mengder informasjon. Den kan lese og huske 10 millioner sider i sekunder, og kan med sine kognitive evner koble sammen informasjon og forstå sammenhenger. Men som et barn, trenger den «foreldre» til å fortelle den hva den skal gjøre med informasjonen.

For å utnytte mulighetene som ligger i dagens og fremtidens teknologi mener Anglero at mange av dagens ledere og eksperter er modne for utbytting.

– Dagens ledergrupper reflekterer fortiden, ikke fremtiden, de har ikke kompetansen som trengs, sa Anglero, som mente at studentene er det nærmeste vi har fremtidseksperter.

Skolesystemet og utdanning må endres

Foredraget om kunstig intelligens og superdatamaskiner avsluttet konferansens siste sesjon «Rethinking Education: Tools». Sesjonen startet med at Studentes Perspektivmelding som var i sentrum på konferansens andre dag, foreslo tiltak til endringer i utdanningssystemet.

Blant de ti tiltakene var et nytt dannelsesfag, flere frie studiepoeng, obligatorisk og arbeidsrettet engelsk på videregående skoler, skattefritak for internships og obligatorisk praksis i høyere utdanning.

Solveig Ellila Kristiansen fra Conexus snakket deretter om deres verktøy for måling av prestasjoner i skolen og til rekruttering. Daniel Ras-Vidal fra Abelia presenterte sitt syn på hva som kjennetegner millennial-bedrifter og hvilke ferdigheter som kreves.

32792181893_4bddff49be_zSolveig Ellila Kristiansen

Sistemann ut før Angleros avslutningsforedrag var Munib Mushtaq fra oppstartsselskapet Lærerne, som tilbyr animasjonsvideoer og spillbasert læring hovedsakelig innenfor realfag.

– Vi ønsker å bidra til å løse problemer med høye frafallsrater i VGS, kjedelig formidling og dårlig oppfølging av elever, sa Mushtaq.

33477048361_9f2495ea39_zMunib Mushtaq

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram