Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Tildeling til lønnede verv kan kuttes


8. november 2017
Sist oppdatert: 8. november 2017

Velferdstingets leder sier at det kan settes krav til at VT-tildeling ikke skal gå til lønnede verv, om det er ønskelig.

Mia Milde, leder av Velferdstinget Vest, kan fortelle at de har mulighet til å gjøre noe med lønnede verv, om det var ønsket av representantene.

– Velferdstinget som organ har både kontroll over hva penger brukes til, og vedtaksmyndighet over hvor mye penger en organisasjon skal få. VT har mulighet til å ha med i reglementet eller lignende at utbetalinger ikke skal gå til honorering av verv, men det er ikke noe vi har til dags dato, sier Milde.

Milde forteller videre at lønnede verv ikke er noe Budsjettkomiteen er blitt bedt om å ta med i vurderingen.

– Vi kan gå mot lønnede verv i dag dersom det er ønskelig. I tillegg kunne man spilt det inn til Budsjettkomiteen under Velferdstingets møte 14. oktober da de la frem foreløpig innstilling. Det var ingen representanter som ba Budsjettkomiteen ta utgangspunkt i eller basere seg på honorerte verv i deres vurderinger i dette møtet, som vil si at det ikke ble fokusert på i deres endelig innstilling.

Hva om flere søkte om lønn?

Når hun blir spurt om hva hun mener om lønnede verv, sier Milde at hun ikke har tatt stilling til det.

– Det er opp til Velferdstinget som demokratisk organ å avgjøre dette spørsmålet. Jeg er saksforberedende organ, samtidig som jeg utfører politikken Velferdstinget vedtar.

Milde sier det er vanskelig svare på hva som ville skjedd om flere organisasjoner hadde begynt å budsjettere med lønn, og legger til at det måtte vært Velferdtingets vurdering.

– Potten er den samme uansett hvor mange som får lønn eller ikke. Hadde alle begynt å budsjettere med lønn, kan det godt hende det ville vært andre prioriteringer enn i dag.

– Ingen tvil om at vi er bedre

Martin Sorge Folkvord, ansvarlig redaktør i Studvest, sier at hvis et Studvest-kutt i lønn hadde skapt mer velferd totalt sett, er det en debatt han er villig til å ta. Han synes akkurat det er en viktigere debatt enn en prinsipiell diskusjon om det burde være lønnede verv eller ikke.

– Vi har det beste produktet. Vi har flest lesere. Vi blir sitert desidert oftest i større medier. Konsekvensene av det vi skriver er størst: Vi fikk blant annet bort egenbetaling på obligatoriske studieturer på UiB og HVL, som sparer studenter millioner. Med jevnheten og hyppigheten av publiseringene våre, så er det ikke tvil om at vi leverer et bedre produkt, sier han.

– Men bør da studentmedier som ønsker å bli bedre, begynne å budsjettere med honorerte verv?

– Det må man gjerne gjøre, og så må Velferdstinget ta avgjørelsen om det er bedre anvendte penger der, hos oss, eller et annet sted.

– Hvor skulle de pengene komme fra, i så fall?

– De pengene finnes ikke – det søkes jo om for mye som det er i dag. Så da blir det som nå: Velferdstinget må vurdere hvor de får mest velferd for pengene de deler ut.

Mer støtte med nettavis

Folkvord kan fortelle at hvis Studvest var en ren nettavis, ville de søkt om mer støtte til Velferdstinget, siden stopp med papiravisen ville gitt dem tapte annonseinntekter.

– Annonsesalget gjør nemlig ennå at vi går i pluss på papiravisa. Så samtidig som nett skal være vårt hovedfokus, siden det er der vi kan nå ut til flest mulig studenter, velger vi å holde på papiravisa når vi fortsatt går i pluss på den, sier Folkvord.

– I tillegg er en fordel med papiravisen at den lar oss nå ut til studenter som er nye i Bergen, legger han til.

Forøvrig mener han at man godt kan argumentere mot lønnede verv.

– Jeg er enig i at hvis man kan drive frivillig og gjøre det like godt, skal man gjøre det. Men vi klarer ikke å gjøre det, etter å sett på resultatet av kuttede verv i høst. Så da er det opp til Velferdstinget å veie lønnede verv til oss opp mot alternativkostnaden, sier Folkvord.

Presisering:

Overskriften og ingressen er endret fra papirutgaven. I papiravisen sto det at «Studentlønn kan forbys», mens det er egentlig snakk om at Velferdstinget kan sette krav til hva midlene de tildeler skal gå til. Velferdstinget kan ikke forby søkerorganisasjoner å bruke egne midler til lønn. 

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram