Nyhet! Vi har lansert ny nettside. Del gjerne feedback enten på epost eller på Jodel.

Annonsere?

Trakk spørsmål om lønnede verv

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

NHHS ville spørre studenter i Bergen om lønnede verv. Men bare timer før undersøkelsen skulle sendes inn, skal spørsmålet ha blitt trukket.

Velferdstinget Vest (VT), studentdemokratiene ved UiB og BI, og studentavisen Studvest utfører for tiden en spørreundersøkelse blant studentene i Bergen.

Norges Handelhøyskoles Studentforening (NHHS) var opprinnelig også med på undersøkelsen, både finansielt og med innspill til spørsmål. For dem var det spesielt viktig å spørre studentene om lønnede verv.

– Hvert år går over 2 millioner av semesteravgiften vi betaler til å lønne enkeltpersoner. Vi har opplevd stort engasjement rundt denne saken, med mange leserinnlegg og stor debatt, og ønsket derfor mer tallmateriale som kunne vise oss hva den jevne student mener om saken, sier Karoline Kongshaug, eksternansvarlig i kjernestyret i NHHS.

Overkjørt i gruppechat

Til tross for at motparten var skeptisk, fikk NHHS innvilget ønsket om å ha med spørsmålet om lønnede verv. Men bare få timer før undersøkelsen ble sendt inn til analysebyrået Sentio, ble Kongshaug ringt opp av Studvest-redaktør Martin Sorge Folkvord, som fortalte at spørsmålet om lønnede verv ikke ble med i undersøkelsen likevel.

Begrunnelsen hun fikk høre var, ifølge Kongshaug: Studentene kunne ikke nok, visste ikke nok og vil ikke se nok av nyansene i saken om lønnede verv.

– Jeg forsøkte iherdig å beholde spørsmålet, men ble overkjørt i en gruppechat på Facebook. Det var åpenbart for meg at Studvest og Velferdstinget ikke ville ta diskusjonen på møtene vi hadde, men heller vente med å trekke spørsmålet til rett før undersøkelsen skulle sendes til byrået, sier Kongshaug.

NHHS valgte derfor å trekke seg ut av samarbeidet.

– Det var tungt, for på den ene siden hadde partene hele veien hatt et godt samarbeid. Samtidig kunne vi ikke stå inne for en undersøkelse som sensurerte sentrale, og kanskje kontroversielle spørsmål, til fordel for enkeltinteresser, og på bekostning av flertallet av Bergens studenter.

Uenig med Kongshaug

Martin Sorge Folkvord, ansvarlig redaktør i Studvest, har sin egen versjon av saken.

– VT, Studvest, Karoline fra NHHS og Studentparlamentet satte oss ned. Vi hadde kun plass til 30 spørsmål, og måtte derfor kutte en del. Karoline mente det var viktig å ta med spørsmål om lønnede verv. VT mente på sin side at spørsmålet «Hva synes du om lønnede verv?» var for unyansert, sier Folkvord.

– Så foreslo Karoline en pakke på fire spørsmål som nyanserte spørsmålet på en god måte. Jeg synes det var en mye bedre løsning, men fire spørsmål ville tatt mye plass i en undersøkelse der vi allerede hadde for mange spørsmål.

– Studentparlamentet ved UiB parerte da med at dersom spørsmål om lønnede verv var med, måtte man også ha med et spørsmål om at VT gir støtte til institusjonsspesifikke idrettsorganisasjoner. Man så derfor at det oppstod en del politisk undertoner.

– BI, UIB og VT var enige om at dersom man skulle stille spørsmål om fordeling av semesteravgiften burde det skje i en senere undersøkelse. Jeg var for så vidt enig med dem, men jeg trakk meg ut av debatten ettersom jeg innså at jeg med mitt lønnede verv kunne fremstå inhabil.

– Hvorfor sa dere først ja til å ha med spørsmålet, for så å trekke det i siste sekund?

Det stemmer ikke. Fra første møte ble det sagt at man måtte finne en mer nyansert måte å stille det spørsmålet på hvis det skulle være med. At Karoline mener at det ble trukket i siste sekund, får stå for hennes regning – det var tre andre i rommet som ikke oppfattet det sånn.

Mener Studvest og VT er redde

Kongshaug er kritisk til måten Studvest har håndtert saken.

– For å opprettholde lønnsutgiftene, bruker Studvest hvert år en god del av fellespotten du og jeg betaler for gjennom semesteravgiften. Jeg tror at Studvest er redde for å bringe dette frem i lyset. Likefullt er det svært problematisk overfor de studentene vi representer. Nå hadde vi sjansen til å bringe studentene på banen, sier Kongshaug.

– Hvorfor tror du spørsmålet ble trukket?

– Argumentet var i hovedsak at de trodde studentene ikke ville forstå nyansene i problemstillingen, i tillegg til et ønske om å se spørsmålet i en større sammenheng. Personlig tror jeg dette er et skalkeskjul: Studvest og VT tør ikke å se frykten i hvitøyet.

– Burde stilt spørsmålet mindre ladet

Ifølge Folkvord stemmer det ikke at han mener studentene ikke kan nok om lønnede verv.

– Jeg må nok både si meg uenig i påstanden om at jeg har ment studentene ikke har nok kunnskap, og er dessuten uenig i påstanden som helhet, sier Folkvord.

– Studenter kan spørres om lønnede verv uansett, uavhengig av hva de vet eller ikke. Jeg vil tro at dersom vi hadde stilt dette spørsmålet ville de fleste studentene svart at det vet de ikke. Flertallet av de som har en formening ville nok stilt seg negative, blant annet på bakgrunn av NHH og studentkulturen som råder der, hvor lønnede verv er en uting, samt enkeltgrupperinger i sentrum. At flertallet hadde ment det, er helt fair. Jeg ser heller ikke noe problem med å stille et slikt spørsmål.

– Jeg tror lønnede verv er viktig, og ville tatt debatten om flertallet av studenter var uenig med meg. Men det betyr også at enhver har skal ha mulighet til å ha en mening om dette uavhengig kunnskapsnivå.

– Ifølge Karoline Kongshaug er dere redde for å bli spurt om lønnede verv. Hva tenker du om det?

– Nei, det er jeg ikke. Jeg mener imidlertid at man måtte ha stilt spørsmålet mindre ladet. Det var særlig VT og SP mente var begrunnelsen for å trekke spørsmålet. Det senere forslaget  var mer nyansert, men ettersom det var fire spørsmål og vi var over grensen, var det ikke mulig å ta inn forslaget.

Velferdstinget uenig med Kongshaug

Velferdstinget, representert ved nestleder Ida Austgulen, har også en egen versjon av saken.

– Spørsmålet ble ikke trukket. Det var aldri et av spørsmålene vi var enige om å ha med i utgangspunktet. Vi var enig om at det var et interessant tema, men det ble satt som forutsetning at Kongshaug, som ønsket spørsmålet inn, måtte klare å finne en nyansert måte å formulere det på uten at det tok for mange spørsmål, da det var en begrensning på hvor mange spørsmål det var anledning til å ta med. Da dette ikke kom på plass, var de andre fire partene enige om at det ikke var noe vi ville prioritere, sier Austgulen.

– Har studentene tilstrekkelig kunnskap om problemstillingen rundt lønnede verv, og hvis det er tilfellet: Er ikke et slikt spørsmål i en slik undersøkelse nettopp positivt, fordi det setter lys på en problemstilling i studentpolitikken studentene også burde ha en mening om?

– Velferdstinget er en tilslutning av de ulike studentdemokratiene med tilknytning til Studentsamskipnaden på Vestlandet. Representantene i Velferdstinget er demokratisk valgt, og skal representere studentene ved sin utdanningsinstitusjon. Utover det er alle VT-møter åpne, og alle studenter står fritt til å komme med forslag til hva som skal vedtas, eller bidra til debatten om de ønsker det, sier Austgulen.

– Det er blitt hevdet at spørsmålet ble trukket i siste øyeblikk, hva er VT sitt syn på dette?

– Det er ikke vårt inntrykk at dette spørsmålet ble trukket i siste øyeblikk. Vi mener at det ble tydelig formidlet, fra start til slutt, at dette spørsmålet måtte formuleres bedre dersom det skulle bli tatt med. Arbeidsgruppen var nødt til å prioritere hvilke spørsmål som skulle trekkes ut, og flertallet ønsket å beholde andre spørsmål med den hensikt å avdekke viktige aspekter rundt studiesituasjonen, som blant annet psykisk helse og andre spørsmål knyttet til generell tilfredshet.

K7 Bulletin mottar støtte fra Velferdstinget (men mottar ikke lønn).

OBS! Artikkelen inneholdt opprinnelig en feil. Følgende sitat var ikke rett, og er blitt fjernet:

"– Studvest lønner fire redaktører på fulltid, i tillegg til en rekke andre femti- og trettiprosentsstillinger."

Riktig er at Studvest har fire redaktører på fulltid, samt én femti- og én trettiprosentstilling. K7 Bulletin beklager herved.

Relaterte innlegg

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram